Lidt af korrespondancen fra fondets stiftelseDer ligger stadig mapper fulde af brevvekslingen mellem Amerikanske Billeders jurist Søren B. Henriksen og

Statsskattedirektoratet, Udenrigsministeriet og vist også Fondsstyrelsen. Jeg er ikke helt sikker på hvem

der har de officielle papirer. Jeg fik kun kopier af al ting. Nederste skrivelse er vedrørende det andet eller

tredje projekt vi støttede i Zimbabwe som det sidste inden vi begyndte at støtte Namibias anti-apartheid

frihedskæmpere SWAPO i deres lejr Kwanzu Zul i Angola - også gennem Danida og EU (EF) for at undgå

at blive anklaget af præsident Reagan for at støtte terrorister. Vi startede jo netop på det tidspunkt op

i Amerika, hvor Reagan (imod flertallet af Kongressen) varmt støttede Sydafrikas terrorregime.

Jeg burde også lægge alle de håndskrevne ansøgninger vi fik fra alle mulige afrikanere i de år om

at støtte deres projekter. At vi overhovedet fik nogle af dem op at stå skyldes at vi i vores arbejdskollektiv

alle arbejdede til en sulteløn på 300 kr per forevisning og ved at sove i frostkolde biler under vore turneer

rundt i Europa med Amerikanske Billeder. Samt de mange frivillige, der kom og støttede os med gratis arbejdskraft.Charter for Foundation for Humanitarian Aid to Africa


Charter
 
 
 
 


Mit eget brev til DANIDA om at få støtte til Batsiranaiprojektet, da vi havde meget få penge på det tidspunkt.

Vanen tro var brevet ikke dateret, men det må være fra februar 1982 lige før vi flyttede til USA

hvor vi hurtigt endte på bistandshjælp fordi vi havde sendt alle pengene til Batsiranai.


  


Brev til Batsiraikollektivet undskyldende at vi faktisk ikke har så mange penge som vi selv troede...

 


 


 
Tilbage til Afrikafondet