Jacob Holdt - mine artikler:

 

 

 

Berlingske Tidende tirsdag 25. maj 2004

I anledning af statsministerens forestående besøg hos præsident Bush.

 

Fogh! Aflys mødet med Bush

tekst og fotos af Jacob Holdt

 

Det er nogle underlige høje tanker danskerne har om sig selv med deres "krav til Bush" i et USA, hvor jeg til dato ikke har mødt én eneste i selv de mest oplyste universiteter – gennem f.eks. håndsoprækning i Princeton og Columbia – der vidste at vi er deres allierede. Er det ikke naivt at tro at en klemt Bush ønsker at høre andet fra Fogh end "hvordan vi to kommer ud af denne suppedas og bliver genvalgt"?

Resten skal amerikanske medier nok torturere Bush med i langt mere udiplomatiske vendinger end Fogh tør. Hvorfor vente på at "Watergatehøringer" langsomt afslører ordrer, som alle ved kom fra højeste sted, til højlydt at tilkendegive at vi føler os forrådt af en mand, som så åbenlyst har bedraget verden og demokratiets idealer?

Nej, send Bush et budskab så amerikanerne virkelig opdager at Danmark er andet end en by i Maine. Kun ved demonstrativt at blive væk vil vi paradoksalt nok nå dem og Foghs navn være andet end "tåge" for dem. Send Bush en mistillidserklæring ved at aflyse mødet og lad i stedet Fogh bruge den knappe tid og de diplomatiske evner, han udviste til at samle Europa, til nu at samle koalitionens medlemmer inden de falder fra - én efter én. Fogh har valget mellem at falde med Bush eller at gå over i historien som manden der samlede koalitionen og det meste af Europa – thi kun således er der håb om at få Tysklands, Frankrigs og andre nødvendige fredsskabende styrker med – bag følgende valgindslag til de amerikanske vælgere:

"Jeres valg er for vigtigt for verdenshistorien til at afgøres af en formidabel pengetanks endeløse bombardement med demagogiske "one-liners" om "abort", "homobryllupper" og "skattenedsættelser". Vi kan ikke stemme med hænderne om det som er afgørende for os - jeres allierede - men ønsker at gøre det med fødderne: - uden et demokratisk "regimeskifte" i USA vil vi ikke have opbakning og tillid til at et tilsvarende vil lykkes i Irak. I kan vælge enten at forbløde i Irak helt alene eller vælge at vende tilbage til en demokratisk verdensorden og et globalt ansvar gennem den politik Kerry har tilkendegivet, han vil føre. You are either with us or you are against us."

 

 


 

 

Copyright © 2004 Jacob Holdt;