Jacob Holdt - mine artikler:

 

 


 

Indlæg i Politiken 15. april 2009:
 
Vis, at du mener integrationen alvorligt, og bryd DF's magtmonopol. Og lav så en samlingsregering med V,K,R og S. Kommer venstrefløjen til magten, vil VKO blot skærpe værdikrigen mod indvandrerne for at vinde magten tilbage.
 


Obama vandt USA’s indvandrere og alverdens nationer for sig med taler bygget op over en treleddet struktur: "Jeg er jeres ven", "Jeres hjemland er en af civilisationens vugger" og "I er virkeliggørelsen af Den Amerikanske Drøm".

I essensen udtrykker han den positive amerikanske holdning til indvandrere med dens imødekommende interesse for individet baseret på et sundt "jeg er o.k. du er o.k."-ligeværd. Uanset hvilken kultur man kommer fra, føler man sig straks velkommen i det nye samfund og ses som en berigende gave for det.

Resultatet af denne opbyggelige ikke-voldelige kommunikation aflæses direkte i ikke-voldelige indvandrere helt uden terrorisme og bandekrige og med en kriminalitet 3,5 gange så lav som de indfødte amerikaneres skønt størstedelen af USA’s indvandrere kommer fra verdens mest bandekrigsplagede lande i det kristne Centralamerika. For muslimer af samme uddannelse og baggrund som vores, er kriminaliteten helt i bund. Den store indvandring har samlet set gjort alle amerikanere tryggere!


Hvis vi prøver at negere hvert af Obamas udsagn, får vi essensen af hvad danske jantelovspolitikere har sagt til vore indvandrere de sidste 8 år - ikke blot regeringsbærende DF’ere og "vores kultur er mere værd end jeres"-værdikrigere som Henriette Kjær, Karen Jespersen osv., men også mange i oppositionen.
 


 

Resultatet af denne krigeriske, afstandtagende kommunikation er da også stik modsat billedet af USA’s indvandrere, nemlig tidlig internalisering af majoritetens negative tænkning om gruppen. Dette medfører indlæringsblokering og mangel på motivation efter 4. klasse for børn af målgruppen for vore hadske aversioner med efterfølgende lavt selvværd og et senere modsatrettet hadsk "du er for dansk"-sprog blandt de mest forsvarsløse resursesvage.

Det eksploderer hos de mest uintegrerede til sidst i bandekrige, ghetttooprør, sporadisk terrorisme og 2.5 gange så høj voldskriminalitet som danskeres. Hos de objektivt set velintegrerede og veluddannede finder det afløb i Hizb-ut-Tahrir-drømmeflugt eller "Flugten til Amerika."

Modsat amerikanernes iver efter aktivt at integrere sig med indvandrere, afskrækker alt dette yderligere danskerne fra at integrere sig med nydanskerne og at lege vore danske værdier ind i dem. Både deres og vore børn bliver apartheid-ofre i en voksende kræftsvulst af parallelsamfund, der ødelægger fremtidens sammenhængskraft.
 


 

Denne onde cirkel vil ingen ny statsminister eller alternativ oppositionsregering kunne ændre så længe begge fløje med benhård blokpolitik forråder traditionelle danske værdier baseret på forlig og regeringer hen over midten.

Kommer venstrefløjen til magten, vil VKO blot skærpe værdikrigen mod indvandrerne for at vinde magten tilbage – ligesom venstrefløjsregeringen vil fortsætte den på subtil vis for ikke at miste den.

Frem for at årsagsbehandle fører også de Radikale og SF skjulte stigmatiserende Don Quijote-kampe mod vore selvskabte symptomer på mislykket integration – f.eks. den næsten ikke-eksisterende brøkdel af indvandrere i "tvangsægteskaber" (modsat arrangerede) og medlemmer af "Hizb-ut-Tahrir" - dvs. 300 ad hoc-fortabte, der er ligeså skadeløse som "Jehovas Vidner," men fremmanes som skræmmende voldelige samfundsomstyrtere a la Hizbollah.
Alternativ årsagsbehandling? Stands med at bebrejde dem for at vende sig mod det demokrati, vi alligevel nægter dem at bruge. Mens USA gør alle indfødte indvandrerbørn til amerikanere, nægter vore politikere at give dem indfødsret for at kunne fastholde dem som "udlændinge" til brug for fortsat hetz og udvisning!
 


Fremtidens danske parallelsamfund?
 

Når man ser hvor effektivt muslimske friskoler og "frelsende engle" som integrationsprisvinderen Niels Bay på Nørrebro kan symptombehandle indvandrerbørnenes knuste selvværdsfølelse og stjålne fremtidstro - netop ved at benytte Obamas treleddede identitetsløft – og således "vaccinere" dem mod den udstødtes naturlige modsatrettede had, er der simpelthen ingen undskyldning for ikke at årsagsbehandle politikernes menneskeknusende voksenmobning og inflationære merværdipolitik. Svenskerne har ligeså meget livssmerte i sig som danskerne, men svenske politikere viser ikke kynisk foragt for deres vælgere ved for deres afmagtsfølelser at udskrive recepter på falsk syndebukkemedicin.

Netop i denne tankefrihed opmuntres indvandrere i Sverige til at definere sig selv som svenskere og at klare sig langt bedre i f.eks. Pisaundersøgelser end de danske, mens vore indvandrere selv i 3. generation ser sig selv som ikkedanske.
 


Pakidanere med pakistanske flag


Derfor appellerer jeg til dig, Lars Løkke, om ikke kortsigtet at bygge endnu en destruktiv blokbaseret regering som den, hvis blodige spor forfulgte Fogh ud i verden og hvis følgeskab af frygt og utryghed nu hjemsøger hver borger herhjemme. Red integrationen og Danmarks fremtid ved til den større rokade (med den brede enighed der jo er om velfærdsstaten) at danne en VKRS(F) samlingsregering hen over midten, som marginaliserer DF’s hadske magtmanipulationer frem for at marginalisere nydanskerne. Fortsættes den konfrontatoriske optrapning med endnu en regering styret af DF, der tilmed fra Folketingets talerstol stempler vore allierede i Tyrkiet og Afghanistan som "nazister", forråder vi både Obamas og vore soldaters frihedsprojekt ved at afsløre vort nedgørende syn på de muslimer, vi kæmper for at integrere ude og hjemme. Vi kollaborerer med fjenden ved at stå last og brast med Taliban og terroristerne i deres undertrykkende visioner om målgruppens dybere menneskelighed. Dermed risikerer vi at tabe hele Afghanistan-projektet gennem Talibans samling af afghanerne under det let forståelige kampråb "Forsvar Muhammed mod hans fjender."


Byg derfor den ny regering udelukkende med ministre, der som dig selv har holdt sig hævet over aktiv deltagelse i otte års destruktiv hetz mod nydanskere. Lad den føre en stram indvandringspolitik, som danskerne ønsker det, med en ny – men nu oprigtig - inklusion af vore nydanskere. Vis storsind som Angela Merkel til at bygge en national samlingsregering frem for at bygge på et snævert "værdifællesskab" med en NPD’sk anti-fællesskabsideologi.
For vore børns skyld, Lars Løkke, vær en jovial samler som Obama, ikke en nedbrydende splitter som Fogh. Giv os en hjælpende hånd med at integrere os med indvandrerne som Obama med "I er virkeliggørelsen af Den Danske Drøm" og til at vise både dem og os de samlende danske (Hal Kock)-værdier, vi i otte år forrådte.

 

Copyright © 2004 Jacob Holdt;