Nyhedsbrev 4. april 2006

Tidligere bunkemails til venner og bekendte

  

Pas på nerverne! 

   
 
 

Kære venner

Jeg tillader mig at sende denne mail for på det varmeste at opfordre jer til at se den dokumentarfilm, som DR1 sender i morgen aften kl. 20.
Den hedder "Pas på nerverne" og viser to ting: 

Dels al den smerte, vrede og indre vold vi har skabt i vore unge indvandrere i ghettoerne - en smerte som i et og alt ligner den jeg i 36 år har set i USA's sorte ghettoer, men ikke ser hos USA's indvandrere og muslimer (som amerikanerne som bekendt tænker kærligt og imødekommende overfor)
O
g dels - og nok så vigtigt - hvad vi som danskere kan gøre for at afhjælpe den og skabe integration!!!

Filmen handler om en dansk ildsjæl, som gennem et kærligt favntag om en flok "2. generationsindvandrere" på Nørrebro hjælper dem ud af en sandsynlig kriminel løbebane og gennem sin indre positive tænkning om dem åbner dem op for "vore danske værdier og danske kulturarv".

Ustandseligt når jeg spørger sorte i USA's eliteuniversiteter som Harvard og Yale om hvordan det lykkedes dem at undslippe ghettoen - mens alle deres søskende havnede i fængsel og på narko - fortæller de i reglen en historie om en "frelsende engel" i stil med filmens hovedperson, Niels Bay, der tidligt trådte ind og tog vare om dem og hjalp dem ud af hele det undertrykkelsesmønster, vi skaber når vi psykisk ghettoiserer mennesker. 

Filmen vil være en fantastisk inspiration for ALLE os gammeldanskere (ja, selv Søren Pind som jeg så den sammen med :-)
Ingen kan forblive uberørt af dens smittende budskab. Alle vil ønske at blive som deres nye forbillede, Niels Bay - manden der uden tvivl vil blive rejst statuer af i fremtidens Danmark som den person der reddede den forfejlede integration ved at give os mod og inspiration til at tale med og at være noget for vore nye medborgere  ......ja, gav os livsmodet og gnisten tilbage ved at hjælpe os ud af den negative og bebrejdende tænkning om "de andre", som ingen bliver lykkelige af.  

"Pas på nerverne" bliver uden tvivl en klassiker, så sørg for at optage den og at vise den for alle jeres mest racistiske venner næste gang I hygger jer sammen om kaffebordene!!!

De kærligste hilsner

Jacob Holdt
Gernersgade 63
1319 København K
Danmark
Tlf. and fax: +45 33 124412
Mobil: 20 32 44 12
E-mail: Jacob@Holdt.us


Hvis mit e-mailsvar var for kort og ikke-fyldestgørende grundet travlhed, kan du finde uddybende materiale på mine 17.438 hjemmesider under:

www.american-pictures.com
 

Min kalender hvor du kan se om et af mine foredrag er i din omegn eller - hvis du ønsker at arrangere et - om jeg er ledig på en ønsket dato.

Liste over mine ca. 6.500 tidligere foredrag opdelt efter gymnasier, højskoler, AOF, navne på arrangører, lande osv. samt topscorerne indenfor de enkelte skoletyper.

Min bog Amerikanske Billeder sat op som verdens største online billedbog.

Mine artikler og kronikker gennem årene om alt fra racisme, Tibet, ulandshjælp, bibel- og oldtidshistorie, vold, spionage, byplanlægning osv.

Anmeldelser af mine forestillinger - dog kun fra amerikanske aviser. Efter 21 års turneer og 1500 foredrag i Danmark er showet Amerikanske Billeder endnu ikke blevet anmeldt i en dansk avis!

Mit fotogalleri - for forlag, tidsskrifter og museer, der ønsker at bruge mine billeder fra USA, Bolivia, Nepal, Guatemala, Nicaragua, Thailand, Haiti, Namibia og Kosovo.

Om mit nyeste show: "Inkaernes børn - med prins Joachim hos Bolivias Indianere" med masser af billeder af Joachim og sågar en "fanside" for ham.
 

Og lidt fra min megen "spildtid" som foredragsholder ude på de lidet underholdende landeveje:
 

Slægtsforskning med et klikbart stamtræ rummende over 10.000 af min families direkte forfædre gennem 150 generationer eller 4.100 år tilbage i tiden. Klik dig fra mine børn direkte tilbage til deres x-tipoldefædre Augustus, Herodes, Alexander den Store og 1100 andre konger, kejsere og faraoer.

Kendte forfædre: Eller se min families slægtskab med de personer, som i levende live snakkede med eller var venner med Jesus, Johannes Døberen, Paulus, Sokrates, Platon, Sofokles, Perikles, Kleistenes (demokratiets opfinder) og andre som formede den moderne humanisme..... ja, sågar brevvekslede med Jesus:

Kendte danskere: Eller gransk vort slægtskab - eller måske dit eget - med dem som formede Danmarkshistorien, den danske kunst, litteratur og videnskab såsom Grundtvig, Brorson, Hans Tausen, Blicher, Tordenskjold, Niels Ebbesen, Regnar Lodbrog, Absalon, Tycho Brahe, H.C. Ørsted, Niels Bohr og interessante kvinder som Leonora Kristine, Marie Grubbe og Den Hellige Birgitta.

Er man ikke blevet til meget selv, kan man jo altid pynte sig med lånte fjer!

Vore slotte: Mit nyeste tidsfordriv i den megen spildtid på landevejen består i at "tilbageerobre" de hundredvis af danske slotte og herregårde, som jeg kan dokumentere har tilhørt min familie. De er jo fortrinlige overnatningssteder på mine turneer !!!

Glorie: Og skulle du sluttelig - efter denne e-mail - have lidt svært ved at se min helgen-glorie, - ja, så vil jeg også forsøge at pudse denne lidt op ved at vise hvor meget helgenblod, der løber i min families årer - direkte nedstammende fra over 30 helgener og endog enkelte af paverne, som kanoniserede dem!!!