Jacob Holdt - mine artikler:

 

 

 

Indvandrerkriminalitet:


Forebyggelse er bedre

end helbredelse

 

af Jacob Holdt, workshopleder i amerikanske institutionerHvis der er mange der har læst min artikel ”Lad os afskaffe indvandrerkriminaliteten” ligesom John Flemming Jensen (15.1) er det ikke underligt at danskerne har svært ved – modsat amerikanerne – også at ”læse” deres indvandrere på en sådan måde at disse ikke opfatter det som fjendtligt. For jeg talte intet steds om ikke at straffe kriminalitet eller om at ”vende den anden kind til” hvilket jo ikke mindst Jesus viste fører til den visse død.
Jeg talte tvært imod om hvor let det er, som netop amerikanerne viser det, gennem ”ikke-voldelig kommunikation” at integrere indvandrere til at blive et spejlbillede af den ægte imødekommenhed og åbenhed, man møder dem med og derved ikke at oppiske vold og kriminalitet i dem.

Det er måske svært for de fleste mennesker at forstå hvordan vore tanker og følelser om andre mennesker er med til at påvirke disses opførsel og tænkning om sig selv skønt vi dog kender det indenfor hver eneste familie. Når vi godt ved hvordan de kærlige tanker vi investerer i ægtefællen eller børnene kommer tilbage som kærlighed til os eller omvendt hvordan forældre efter at have pryglet, nedgjort, ydmyget og negligeret deres børn får voldelige, intolerante, arrogante eller indelukkede børn ud af det, - ja, så bør det ikke undre at den negative, voldelige tænkning vi herhjemme nærer om indvandrere vender tilbage mod os i form af vold.

Jeg brugte blot to eksempler fra mit eget liv til at anskueliggøre de principper, som vi stort set alle intuitivt kender, men som jøden Marshall Rosenberg bedst har beskrevet i ”Ikke-voldelig kommunikation” og personligt praktiseret ved bl.a. at få jøder og palæstinensere til at åbne sig op for og forstå hinanden. Hundredvis af danskere går i dag til undervisning i hans girafsprog for at komme ud af deres egen ”voldelige” tænkning og som giraffen at opnå et ”større overblik og større hjerte.” Og det burde måske også de politikere gøre, som forsøger at kapre stemmer ved at udnytte vores indre voldelige tænkning i kynisk foragt for politiets tal, som viser at kriminaliteten ikke er højere i dag end dengang danskerne selv stod for den – altså før vi fik 2. generationsindvandrere. De burde mindes om at amerikanske politikere vendte den slags stigmatiserende valgkamp ryggen for over 50 år siden, idet de ikke fik andet end verdens største ghettoer, kriminalitet og fængselsudgifter ud af at ”out-nigger” hinanden, som den tids voldelige kommunikation hed.

Positiv tænkning overfor indvandrere er, som USA samtidigt viser det, først og fremmest omkostningseffektivt, da det i USA koster 6 gange så meget at have folk i fængsel som i universitet. Det kan undre at USA på dette punkt har overhalet os som velfærdsstat, da en af ideerne bag velfærdsstaten, som gør den så omkostningseffektiv, jo er at ”forebyggelse er bedre end helbredelse.” Så hvorfor spilde velfærdsstatens penge på at ”slå hårdt ned på” den kriminalitet, som vi med vores afstandtagende, destruktive tænkning skaber ved at marginalisere mennesker, når det hele kunne løses ved som i USA at undgå at de føler sig marginaliserede ved at vi inviterer dem ind i varmen?

Vore politikere forestiller sig naivt at lavtlønsjobs som i USA vil skabe integration for indvandrerne, men glemmer at disse ”slavejobs” ikke har skabt integration for dem vi i USA tænker negativt om, de sorte. Når fattige indvandrere i USA affinder sig med den slags jobs - uden som de sorte at miste motivationen - er det fordi de gennem den positive menneskelige velkomst, de samtidig får, ved at det hele fører til højere uddannelser og gode stillinger. De får ikke som i Danmark ustandseligt at vide af deres ældre søskende at det hele intet nytter da deres jobansøgninger med indvandrernavne alligevel bliver afvist af arbejdsgivere, der altså ligesom politikerne og medierne fortæller dem at de er uønskede.

Det er denne – vores massive ”voldelige” samfundstænkning - der knuser håbet og selvværdsfølelsen i sorte børn i USA og indvandrerbørn i Danmark og fører til samme tilsyneladende ”medfødte” uduelighed i PISA-undersøgelser og deraf følgende høje bistands- og fængselsrater. Dette er en så hård belastning for os skatteydere at vi glemmer årsag og virkning og tænker endnu dårligere om dem - undertrykkelsens onde og selvforstærkende cirkel.

Helt galt går det når denne herhjemme forstærkes af en regering, som svigter integrationen og velfærdsstaten ved at alliere sig med politikere, der med voldelig retorik kræver yderligere ”stramninger” overfor dem som af samme grund mister motivationen. Den amerikanske regering har derimod konsekvent forsøgt at ”forebygge frem for at helbrede” i racespørgsmålet ved at iværksætte holdningsbearbejdelse af den negative samfundstænkning om de sorte hos os som sidder på magten – dvs. i USA koalitionen af indvandrere og hvide. Dette har jeg tilegnet mig en del viden om, da jeg selv i 25 år har været ansat til i byråd, militær, institutioner og højere læreanstalter at forsøge at ændre den negative holdning hos de stærke – de hvide og indvandrerne – overfor de svage – de sorte. Det undrer mig blot at jeg skal rejse til lige netop USA for at se velfærdsstatens forebyggende ideer ført ud i livet!

 

 


 

 

Copyright © 2004 Jacob Holdt;