Jacob Holdt - mine artikler:

 

 

 

Debatindlæg i Berlingske Tidende torsdag 23. feb. 2006


Hvad udad tabes….


tekst og fotos af Jacob Holdt

af Jacob Holdt,
bestyrelsesmedlem i Kritiske Muslimer og Mixeurope


Vi væmmes over at se Mahmoud Ahmadinejad og andre muslimske statsledere bruge antisemitisme til at fastholde magten med, men glemmer at de er en tro afspejling af den danske situation. Gennem hele historien har magthaverne brugt fremmede – især jøderne - til at holde sig på magten med. En vedvarende antisemitisk kampagne på lavt blus blev opmuntret så den bekvemt kunne drejes op på fuldt blus når oprør fra masserne truede eller magthaverne søgte genvalg. Men Foghs magtkonstellation på ryggen af et direkte hadsk parti er uhørt i oplyste demokratier og måtte uundgåeligt føre fra international fordømmelse til katastrofe.

Så er det rimeligt ovenpå katastrofen at bruge selv samme ”antisemitiske” taktik til at skyde skylden på ofrene ved at bebrejde muslimer at de søger lidt støtte i udlandet efter års beskydning i ”det pusling-land som hader dem i smug og sætter hele verden i brand om sin vugge”?

Hele krisen kunne jo løses ved at de konservative viste ophøjet statsmandskunst og tog initiativ til en stor tværpolitisk hvid koalition som Angela Merkels vendt imod had og ekstremisme. Det modsatte - en sort koalition byggende på had - vil som en krybende Mefisto altid lege med ilden. Hvis dem vi skal integrere bliver formet af dette had og vender sig fra os, har vi kun os selv at bebrejde. F.eks. at vore muslimer ikke fandt tolerance og hjerterum hos os, men måtte søge stærke protektorer i udlandet (inklusive USA) på samme måde som jøderne i dag har Israel og USA. Dette manglede de katastrofalt i 30’erne, hvor Jyllands-Posten dagen efter Krystalnattens rædsler i 1938 igen brugte sin undertrykkelsesfrihed til at skrive: “Man maa indrømme Tyskland, at det har Ret til at skille sig af med sine Jøder. Men til Gengæld kan man stille det Krav, at det sker paa anstændig Vis."

Nej, lad os kun bebrejde muslimerne hvis de opfører sig ligeså hadsk overfor andre minoriteter som vi har gjort det overfor dem. F.eks. hvis imamerne ikke bruger deres magt til at lære deres menigheder at udvise solidaritet og empati overfor andre historisk forfulgte minoriteter såsom homoseksuelle, ahmadiyyaer og jøder. Jeg er venner med mange af jer, Danmarks medieforfulgte imamer, og det er netop gennem venskab og ikke fjendskab jeg beder jer om offentligt at tage afstand fra det klassiske, antisemitiske vrøvl om jøder, som jeg hører blandt mange naive og ghettoiserede/isolerede muslimer og selv ofte må påtale til vore møder. Hvis I lover konsekvent og offentligt at benægte autenticiteten af sammensværgelsesteorier som ”Zions Vises Protokoller” og at jøderne planlagde angrebet på WTC, hvor så mange af mine jødiske venner i New York mistede deres kære, - jo, så tror jeg der er håb om at jeres eksempel vil tjene til at vi kan få selv vore to blinde regeringspartier til at indgå en lignende håndfæstning om at opgive deres sammensværgelses- hypoteser om muslimer og indvandrere som værende roden til alt ondt. Kun de og Dansk Folkeparti nægtede ved sidste valg at skrive under på vores håndfæstning i Mixeurope om ikke at føre indvandrerfjendsk valgkamp. Nu har forhåbentlig også de og deres vælgere indset at racisme ikke betaler sig…...i kroner og ører, tabte menneskelige resurser og ødelagte menneskeliv. Så vis os et eksempel til efterfølgelse, kære imamer, når vi ikke selv magter at optræde som et positivt eksempel for jer.
Hvad ud ad tabes skal nu indad vindes.


 

 

Copyright © 2004 Jacob Holdt;