Jacob Holdt - mine artikler:

 

 

 

Information den 30. maj 2008

 

Integrer Danmark, ikke det sorte kabinet


Baggrund: Efter en hadsk kampagne fra Dansk Folkeparti med plakater af dommere iklædt burkaer kom regeringen pludselig med lovforslag om at dommere ikke må bære tørklæder i retssalen. Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech skrev en kronik imod forslaget - og blev straks lagt for had.

 

Kære Birthe Rønn

 

Jeres 50 grams berufsverbot handler, som du påpeger, overhovedet ikke om hvad tørklæder signalerer i en fiktiv dommersituation om 20 år, men om at signalere had og afstandtagen til nydanskere her og nu. Tørklæder signalerer intet som helst for det frie menneske, kun for mennesker tynget af fordomme og indre aggressiv paranoia. Men hvorfor belønne en sådan racisme ved at lave racistiske hastelove, der diskriminerer mod andres ligestilling, integration og hele levebrød?  Hvorfor belønne dem, som bevidst skaber sig et politisk levebrød ved at udsende hadefulde signaler og undertrykke andres identitet som en direkte projektion af deres egne indre tvangsforestillinger om islam a la klassisk antisemitisme? Giver man sådanne totalitære kræfter en lillefinger, vil de allerede næste dag kræve yderligere indskrænkning af vores frihed – hvilket da også skete med krav om yderligere apartheidlovgivning over for offentligt ansatte allerede dagen efter jeres særlov.

Ja ”sær”, for vil I nu til at bruge løgnedetektor til at afgøre, om den kvindelige jødiske dommer tildækker sig med sin paryk af religiøse grunde eller for at se sexet ud? Eller skal alle dommere til at svede under engelske parykker for at tage højde for det? Og hvordan vil f.eks. jeg kunne få en retfærdig retssag, når det fortsat er tilladt dommere at stille op for disse partier, som offentligt og utilsløret signalerer had mod minoriteter og anderledes tænkende?

 

Du sagde i Deadline, at du er bekymret over som integrationsminister på denne måde at lægge andre mennesker for had, men udtrykte samtidig taknemmelighed over, at dette DF-had ”har båret regeringen i 7 år.”
Men frie mennesker har et valg til i tide at sige fra, som Martin Niemüller advarede om med sine berømte ord. Du ved, at jeg mere end nogen anden var begejstret over at se dig som integrationsminister i håbet om, at du med dit mere inkluderende menneskesyn ville kunne få danskerne til at åbne sig op og at integrere sig med muslimerne på samme succesrige måde, som jeg ser amerikanerne gøre det.

 


Den amerikanske fotograf Pamela Juhl sendte mig fra folketingets
åbning dette billede, der viser, synes hun, "et morsomt umage par".

 

Nu efter dette, dit største nederlag, indser jeg, at integrationen kun har en chance for at lykkes, hvis du går af og sammen med f. eks. Karen Elleman bliver ”frie” liberale løsgængere. Derved kan I tvinge vores DF-regerings to støttepartier til at danne en alternativ samlingsregering hen over midten - direkte vendt mod dette evigt eskalerende had. De indbyrdes partiforskelle, der vil skille jer i en ægte dansk samlingsregering (der viser hensyn til ALLE danskere), er bagateller i forhold til den splittelse, I nu giver Danmark. For gennem fortsat borgerkrig mod ”de andre” skaber jeres ikke-inkluderende og afstandtagende signaler lukkede ”udanske” parallelsamfund og en hel tørklædeskov af passiv modstand, – stik modsat det billede, jeg ser blandt USA’s inkluderede muslimer, der derfor er helt uden opskruede rater af kriminalitet, terrorisme, skizofreni og andre symptomer på såret identitet.  
 

Thi hvert eneste ord, I udgyder, i jeres evindelige mobning af ”de andre”, internaliseres jo af de andres børn med jeres undertrykkende budskab: ”Du er ikke ønsket, du har ingen fremtid her.” I deres fortvivlelse bliver de jeres direkte spejlbillede gennem et modsatrettet hadsk ”du er for dansk”-sprog, som jeg i årevis ord for ord har hørt parallelt blandt USA’s marginaliserede sorte børn, men ikke hører blandt USA’s indvandrerbørn. Resultatet kan aflæses i Pisa-undersøgelserne, hvori vore indvandrerbørn falder lige så langt bagud i forhold til de hvide som USA’s sorte – og langt bagud i forhold til lande som Sverige, hvori en sådan konstant offentlig voksenmobning fra regering og medier ikke er acceptabel. Vil du virkelig, Birthe, lægge stemme til at fortsætte disse mørke år under det sorte kabinet med alle dets sortsvedne, konstant opflammende katastrofer, hvori vi tabte alle disse sårede børn, integrationen og dermed Danmarks fremtid?
 


Nybagte danske studenter

 

Sluttelig et ord til jer, mine muslimske venner, hvoraf jeg efter denne seneste optrapning af hadet mod jeres identitet har hørt mange sige, at nu kan det ikke gå stærkt nok med at få jeres uddannelse for at søge mod friere samfund: Had er et stærkt ord, og til opmuntring vil jeg sige, at det er mit klare indtryk fra mine venner i DF, at disse ikke personligt nærer noget had mod jer.

På den måde ligner de mine venner i Ku Klux Klan, som jeg har arbejdet med i seks år, og som privat har langt flere sorte venner end typiske danskere har indvandrervenner. Men DF er ikke som sådant simpelt had (=smerte) lige så let at tilgive. For på toppen er der tale om nogle egoistiske magtmennesker, som koldt, kynisk og beregnende bruger en konstant optrappet hadsk og menneskeødelæggende politik for at skabe frygt – ene og alene fordi vi danskere (deriblandt I muslimer) passivt har ladet dem få denne undertrykkende magtposition til at forråde vore tidligere danske værdier af tolerance, tillid og frihed – både herhjemme og ude i verden.

Lad dem ikke vinde deres næste beregnende slag mod Danmark, ved at I - ligesom dem - vender ryggen til Danmark.
Lad os sammen vinde Danmark tilbage – det Danmark i 60’erne, som jeg hører mange af jeres fædre i moskeerne snakke med længsel efter, - dengang vi inviterede dem ind i vore hjem og hjerter og derved for en tid gav dem mulighed for at lære vore danske værdier – inden vi begyndte at lukke os om os selv i hadets og mistænkeliggørelsens klassiske "antisemitiske" erhvervs-diskrimination.

 

 


 

 

Copyright © 2004 Jacob Holdt;