Jacob Holdt - mine artikler:

 

 

 

Tale til FN’s dag imod racisme
 tirsdag 21. marts 2006 på Nytorv i København


Min egen racisme

.....mod muslimerne


af Jacob Holdt, repræsentant for Mixeurope


Det er farligt at tale om racisme for vi ender altid med at fordømme andres racisme.
Men al racismesnak bør starte og slutte i vores egen racisme.
I samme øjeblik vi begynder at måle vores racisme med andres, er vi allerede i gang med syndebukkefikseringen og dermed lige vidt. Altså er der ingen værre racisme i hele verden end netop MIN RACISME. Det er nemlig den eneste JEG er ansvarlig for.

Og omvendt: Al anden racisme i verden vil først forsvinde, når jeg kommer MIN til livs.
Vi kan først effektivt hjælpe andre ud af deres racisme, når vi gennem indsigt i vores egen får klarhed, kærlighed og overskud til andres.

Når jeg hævder at der ingen værre racisme er end danskernes taler jeg derfor med det royale ”vi” om ”de lande vi normalt sammenligner os med”.

Men vi burde snarere sammenligne os med diktaturerne, hvor de har styr på tingene og på befolkningens indre racistiske følelsesliv, for det er jo dem vores regering forsøger at efterligne ved at bruge samme racistiske metoder.
Vi væmmes over at se muslimske statsledere bruge antisemitisme til at fastholde magten med, men glemmer at de er en tro afspejling af Danmark.
Gennem hele historien har magthaverne brugt de fremmede - jøderne i Europa, kineserne i Østasien, inderne i Afrika osv. - til at holde sig på magten med.
En vedvarende antisemitisme blev kørt på lavt blus så den bekvemt kunne drejes op på fuldt blus når oprør fra masserne truede eller magthaverne søgte genvalg.
Men Anders Foghs sorte koalition med et åbenlyst racistisk parti er uhørt i oplyste demokratier og måtte uundgåeligt føre fra international fordømmelse til katastrofe.

Ingen af os anstændige racister ønsker at se os selv som racister og motiverer altid vore overgreb med høje idealer – i kolonitiden med ideen om ”at udbrede civilisation” og under Vietnam-krigen hed det at kæmpe for ”friheden” – et ord USA stirrede sig så blind på at man først 30 år efter indså at vietnameserne havde kæmpet for de samme høje idealer under navnet ”uafhængighed” og ”selvværd.”
Jo, vi er nogle som husker hvor svært det var at argumentere imod ordet frihed når USA og de borgerlige dengang råbte ”Friheden kan ikke gradbøjes.”
Men ingen vil i dag benægte at det var racisme at myrde 3 millioner vietnamesere i frihedens navn.  
Og sådan vil vi også en dag dømme den sorte koalitions undertrykkende brug af ordet ”ytringsfrihed” som et eksempel på vor tids racisme.

Den farligste racisme i vor tid kommer altså ikke af onde ideologier, men fra os med de rigtige oplyste ideer. 
Min egen racisme mod muslimerne er et godt eksempel.
Indtil for 6 år siden havde jeg ikke en eneste muslimsk ven og var derfor et let offer for de hadske danske medier og politikere.
Så for hver dag kunne jeg mærke at jeg tænkte mere og mere negativt om muslimerne.
Dette billede blev forstærket af at jeg ude i skolerne aldrig kunne få indvandrerne til at sidde stille under mine 5 timer lange foredrag. 
Fra mit arbejde i USA ved jeg at en sådan racistisk tænkning kommer snigende ind i sindet livet igennem, hvis man ikke bevidst modarbejder den.
Når jeg f.eks. i lang tid har holdt foredrag i kun hvide universiteter, internaliserer jeg ubevidst de hvide elevers racisme og begynder selv at frygte de sorte.
Så er der kun en effektiv ting at gøre – nemlig at flytte tilbage til mine sorte venner i ghettoerne for at blive af-hjernevasket.

Derfor besluttede jeg nu at få en masse muslimske venner og en vidunderlig verden åbnede sig op med pakistanske bryllupper, iranske fester og invitationer til alverdens lande. 
Men mest vidunderligt var da jeg pludselig opdagede at indvandrerne nu sad bomstille under mine lysbilledforedrag.
Hvor de tidligere havde været påvirket af min ubeviste fjendtlige tænkning om dem, varmedes de nu af mine indre positive tanker om dem - det fænomen vi kalder for ikke-voldelig kommunikation. 
Så hvor jeg før havde opfattet dem som utilnærmelige, åbnede de sig nu op og lyttede til mine grundtvigianske danske værdier, hvilket jeg igen i formiddag oplevede på Vester Borgerdyd Gymnasium.
Dette viser tydeligt at der ikke bliver nogen integration før vi gammeldanskere tager os sammen og begynder at arbejde med vores racisme.

At det er af selviske grunde vi skal gøre dette, lærte jeg brutalt, da jeg som ung kom til USA, hvor de hvide med alle deres velmenende advarsler om de sorte hele tiden plantede frygt i mig og fik mig til at tænke negativt om de sorte.
Resultatet af min voldelige kommunikation overfor de sorte var selvfølgelig at jeg ustandseligt blev slået ned og overfaldet af de sorte.
Men fra det øjeblik hvor jeg begyndte at få nogle sorte venner og derfor kunne tænke positivt om dem, ophørte overfaldene fuldstændig.
Og i 34 år er jeg ikke siden hen blevet overfaldet - skønt volden og kriminaliteten omkring mig er mangedoblet.

At slippe af med sin racistiske tænkning om andre mennesker betyder med andre ord at man kan færdes som et frit menneske – en frihed som vi danskere netop har mistet i store dele af verden som følge af vores racistiske tænkning.  

Vi påvirker og former altså mennesker med vores tænkning om dem.
Da jeg kom til USA i 70’erne tænkte 80 % af de hvide negativt og bebrejdende om de sorte ligesom 80 % af danskerne i dag gør det om muslimerne.
Virkningen af denne racisme er derfor den samme.
Sydstaternes sorte flygtede ligesom vore muslimer op til de frisindede nordboere med alle deres rigtige ideer om menneskerettigheder og høje idealer om at vi alle er lige.
Men hver gang en håbefuld sort familie flyttede ind i et hvidt kvarter flyttede de hvide ud, hver gang der kom mere end 20 % sorte i en skoleklasse tog de hvide deres børn ud.
Således pressede vi millioner af sorte ind i ghettoer, håbløshed, fængsler og død ligesom vi nu presser millioner af indvandrere ind i ghettoer i Europa. 

For at skjule vore forbrydelser underviser vi - magtens selvretfærdige racister - altid vore børn om at magtesløse tabere som Ku Klux Klan er værre racister end os - skønt racisme skal måles på hvem der har magt til at skade ofrene mest.
Men mine venner i Ku Klux Klan har ingen magt til at skabe ghettoer, da de allerede er i ghettoer og derfor typisk har flere sorte venner end de fleste danskere har indvandrervenner.
Nej, den værste racisme kommer ikke af såkaldt had, men i kærlighedens navn fra alle os med de rigtige meninger - os som vil beskytte vore børn mod det vi selv lærte at frygte.
 

Og effekten af vores racisme er knusende.
Netop fordi vi sidder på magten tvinges sorte børn i USA og indvandrerbørn i Danmark til at indvendiggøre og tro på vores negative forestillinger om dem.
Efter ca. 4. klasse begynder de derfor at miste troen på sig selv og deres egen fremtid, bliver umotiverede og falder bagud de hvide børn.
Når de sorte skal i college i USA er de sakket så langt bagud at flere i dag havner i fængsel end i college - omvendt billedet, jeg så i 70erne.
Når Pisa-undersøgelserne viser at danske indvandrerbørn falder ligeså langt bagud som de sorte i USA viser det derfor at vi er blevet ligeså racistiske som amerikanerne.
Og når danske indvandrerbørn falder længst bagud i PISA-undersøgelser viser det at vi er blevet det mest racistiske land i Europa – nøjagtigt som udlandet hyppigt påpeger det.


Men denne knusende racisme må vi aldrig anklage Ku Klux Klan, nazisterne eller Dansk Folkeparti for.
Nej, dette er alt sammen udelukkende MIN skyld.
For i dag kan jeg jo se, hvor meget mine negative tanker om muslimerne indtil for 6 år siden formede dem i negativ retning. Skønt jeg ved at der skal mange ondsindede danskere som mig til før effekten af vore onde tanker bliver så knusende at de gør rigtig ondt – først på indvandrerbørnene selv, derpå på fængselsvæsnet og bistandssystemet og til sidst på os skatteborgere i kraft af racismens enorme menneskelige resursespild og alle de højtuddannede indvandrere, der flygter fra dette ondskabens imperium til lande som USA, der tager imod dem med mere kærlige tanker ……….ja, så ved jeg at ansvaret alene er mit fordi jeg ikke i tide tog mig sammen. Dette er et tungt ansvar, men samtidig gør det mig lidt glad fordi jeg jo netop har opdaget hvor meget magt jeg har – at jeg så at sige er Master of the Universe – at hver eneste ghetto, ambassade og Dannebrogsflag, som står i flammer, rent faktisk antændes og slukkes af mig.

Al racisme i verden starter og slutter med min racisme.

Nu kan det blot gøre mig lidt ond i sulet at tænke på at alle I andre racister derude måske også opdager hvor meget magt I har - og at I bliver ligeså trygge og lykkelige når også I opdager at muslimerne i Europa, de sorte i USA, kineserne i Østasien, inderne i Afrika, indianerne i Latinamerika, koreanerne i Japan og jøderne og de homoseksuelle overalt i verden er jeres allerbedste venner og allierede.
Så som gamle Marx nok ville have sagt det i dag: ”Undertrykkere i alle lande – foren jer….og befri jer fra jeres
negative tankers undertrykkende lænker.”  

 


 

 

Copyright © 2004 Jacob Holdt;