Jacob Holdt - mine artikler:

 

 

 

Indlæg i Politiken februar 1998

Otium eller arbejde?

 

Send de ældre ud på Internettet!

 

tekst og fotos af Jacob Holdt

 

I kronikken "Otium eller arbejde" om de ældres overflødiggørelse på arbejdsmarkedet 20.1 såvel som i samme dags leder efterlyses en seniorpolitik, der beholder de ældre i arbejde under velfærdssamfundets omstilling fra produktions- til servicesamfund.

Et forslag til en sådan beskæftigelse af de ældre, som tilgodeser deres særlige evner og erfaringer, kunne f.eks. være et storstilet projekt med at benytte dem til at indtaste og digitalisere vore gamle håndskrifter. Om føje år vil kun få danskere være i live, som er vokset op med håndskrift. Nutidens gamle vil være bedre i stand til at kunne aflæse og tyde alle de historiske kilder, der ligger gemt på støvede hylder i vore arkiver.

Lad derfor dem, som er blevet for tidligt udstødte af arbejdsmarkedet, få tilbudt en meningsfyldt tilværelse med at indtaste hele vores omfattende nationalarv - enten i hjemmet eller i hyggelige ældrecentre, hvor de kan udveksle erfaringer med hinanden og få vejledning af de mest erfarne skriftkloge. Frivillige er allerede i gang med et kildeindtastningsprogram for Dansk Data Arkiv, men har ikke nået bare en brøkdel af folketællingslister, kirkebøger, matrikler, lægdsruller osv. Frem for at vente i århundreder på deres arbejde, kunne vi blive det første land i verden, der lagde hele sit historiske kildemateriale ud på Internettet til offentlig brug ved at benytte de ældre til at danne bro mellem det nye og det gamle. Med deres ofte stærke genealogiske og historiske interesse er der ingen grund til at overflødiggøre de ældre i netop informationssamfundets tidsalder.

Mormonerne gjorde et beundringsværdigt arbejde med at kopiere og derved bevare vore kilder under verdenskrige og brande og er nu i gang med en storstilet digitalisering af hele verdens befolkning gennem tiderne. Men hvorfor vente på at mormonerne endnu engang gør arbejdet for os når dette netop er en opgave for velfærdsstaten - at kombinere velfærdsomsorg for de udstødte med velfærdstjenester for os alle? Det tager tid at skabe noget af virkeligt indhold på Internettet frem for tomme informationer. Lad derfor de ældre, som har tiden til det, få mulighed for at give både Internettet og deres egne liv et dybere indhold!

Jacob Holdt

Denne tilføjelse kom ikke med i Politiken:

Et lignende projekt kunne også skabes for mange af de arbejdsløse indvandrere. Hvis de fik lov til at digitalisere historisk kildemateriale fra hjemlande, der ikke selv har råd til det og hvori dette hyppigt er truet af krige og katastrofer, ville der ikke blot være tale om at bygge bro mellem nyt og gammelt. Det ville også være en måde for dem at bevare kontakten til deres rødder og tidligere kulturer på. Et sådant meningsfyldt arbejde i deres nye land vil føre til mindre fremmedgørelse, større identitetsfølelse og derved paradoksalt nok fremme integrationsprocessen. Og den blotte tilstedeværelse på Internettet af deres gamle nationale skrifter vil bidrage til større mellemfolkelig forståelse og skabe respekt om velfærdsstaten, som har finansieret det hele med arbejdsløn frem for understøttelse - til næsten samme pris! F. eks. med tilskud fra DANIDA's oplysningsmidler.

Jacob Holdt

 


 

 

Copyright © 2004 Jacob Holdt;