Konsulentudtalelser om projektet

 

3.marts 2003

Jacob Holdts Amerikanske Billeder er en enestående dokumentation af en rejse gennem det amerikanske samfund. Disse billeder og Jacob Holdts øvrige materiale må bevares på en sikker og kvalitetsmæssig ordentlig måde. Men de skal også nyttiggøres ved at mange mennesker i Danmark og i udlandet får mulighed for at se og opleve Jacob Holdts univers. I en tid hvor vi risikerer at had, utryghed og forskelsbehandling mellem mennesker bliver en større del af vores liv, er Jacob Holdts forestillinger, såvel hans dokumentation som hans livsforståelse, et vægtigt indlæg i samfundsdebatten og en mulighed for at give indsigt og medmenneskelig forståelse.

Peter Gundelach, Professor, Mag. i Sociologi

Sociologisk Institut, Københavns Universitet
 


 

14.marts 2003

Et projekt, der som formål blandt andet har at gøre Jacob Holdts "Amerikanske Billeder" tilgængelige i undervisningen - også i folkeskolens ældste klasser, må medgives den varmeste anbefaling fra Statens Pædagogiske Forsøgscenter (SPF).

Billederne og de bagvedliggende historier har både en interessant historisk dimension og et klart budskab til nutidens unge. Med et karismatisk menneske som Jacob Holdt i fortællerens rolle, er der lagt en god grobund for megen god læring og kritisk stillingtagen.

I forlængelse af den workshop, der i december 2002 bragte Jacob Holdt, mediefolk og undervisere (fra folkeskole og universitet) i dialog, er der lagt op til et spændende og udfordrende projekt. På SPF håber vi det bedste for projektet og ser frem til at benytte de nye muligheder.

Poul Erik Christoffersen
 
Leder af Ungdomsbyen, Statens Pædagogiske Forsøgscenter
 


Marts 2003

Anbefaling af projektet:

Projektet fremstår som et gennemarbejdet og ambitiøst forslag til produktion af et undervisningsmiddel, der med sin tværfaglige karakter muliggør såvel analytiske som æstetiske arbejdsformer. Som billedmateriale er Amerikanske billeder en visuel dokumentation af et levet liv, der i sin fremgangsmåde minder om et visuelt antropologisk studie af tunge problemstillinger, der er forbundet med det at være menneske. Ligeledes er billedmaterialet en stor ressource der pædagogisk giver rig mulighed for at tematisere disse problemstillinger gennem arbejde med æstetiske læreprocesser, forstået som ’en særlig måde at spørge til verden på’, der er karakteriseret ved konkretiseringer og nuanceringer. Med den beskrevne DVD-rom synes mulighederne for at arbejde med dette at være utallige i sine kombinationsmuligheder.

Baggrunden for min vurdering er deltagelse i et seminar med Jacob Holdt og Projektgruppen omkring Thomas Engell. På seminaret blev showet Amerikanske billeder fremvist, og der blev efterfølgende gennemført en workshop med Jacob Holdt og elever fra en efterskole. Endelig har jeg i opfølgende møder fået mulighed for at drøfte pædagogiske problemstillinger med såvel projektgruppen som konsulenter fra andre institutioner. I de forskellige projektudkast kan jeg konstatere at projektgruppen til stadighed arbejder seriøst med at forbedre og udvikle projektet såvel teknisk, fagligt som pædagogisk.

Jeg kan på den baggrund anbefale projektet

Mie Buhl, Adjunkt, Ph.d.

Institut for Pædagogisk Antropologi

Danmarks Pædagogiske Universitet
 

5. Budget for digitaliseringen

6. Den senere Interaktive DVD til undervisningsbrug


Tilbage til introduktionen