Hej Jacob

 

Tak for sidst.

Jeg synes lige, jeg ville skrive og fortælle lidt om, hvad Amerikanske Billeder satte i gang hos vores elever på Realskolen efter dit besøg onsdag den 10/1.

Vi talte om efter showet, hvorvidt eleverne var i stand til at lave en kobling til det danske samfund og vores indvandrerproblematik, og om hvor meget af showet og dets budskaber, de ville være i stand til at fange.

Min oplevelse i mine to 9. klasser var helt klart, at de havde fået fat i mange ting og også langt hen af vejen var helt med på din teori om, hvordan "pæne" borgere er med til at undertrykke og ghettoisere bestemte grupper i samfundet.

Det, vi brugte utrolig meget tid på, var, at skitsere de sorte amerikaneres livsvilkår, og hvordan de hvide amerikanere ud fra et liberalistisk synspunkt mere eller mindre bevidst vil argumentere for dets beståen.

Efter 45 minutter tog vi så diskussionen omkring Danmark, og her var det helt tydeligt, at de langt hen af vejen havde en ny og mere nuanceret forståelse for, hvordan vi selv også her er med til at undertrykke/ udelukke 2. generationsindvandrerne fra vores samfund til trods for, at de basale behov er dækket ind. 

Det synes jeg som lærer var utrolig fascinerende at få lov til at deltage i, da eleverne i denne årgang normalt er svære at engagere og få videre end deres "Hvad kommer det os ved, vi har pause om ti minutter" og "De kan sgu´ bare tage sig sammen, lære dansk og få et job!" etc. 

Det, der overraskede og glædede mig mest, var nok deres fremadskuen, hvor de normalt fikserer på den nuværende situation og derved ofte ender op med de medieaktuelle problematikker og ignorante udsagn. Mange af selv de mindst tolerante deltog i debatten med synspunkter, der pegede fremad. Selvfølgelig kom der også efter et stykke tid de gængse fordomsfulde udsagn, men konfronteret hermed kunne de godt selv se, at de på mange måder argumenterede på nøjagtig samme måde, som vi lige havde konstateret, at mange hvide amerikanere gør.

Selv på spørgsmål som: Hey, hør nu hør...Vi har lige snakket om en sort kvinde fra nogle af billederne og fundet ud af, at hun er fanget ind i komplekst system af undertrykkelse, som hun ikke kan bryde ud af, hvordan kan det så være, at I nu fordømmer 2. generationsindvandreren for at være fanget ind i det selv samme? kommer der meldinger fra eleverne om, at det er nemmere at se undertrykkelsen i et andet land, og at vi ikke har lyst til at se den hos os selv. Andre meldinger lød på, at det ikke var den fysiske- men den psykiske ghetto, der var det største problem etc. Det er en flot indsigt at give udtryk for, når man går i  9. klasse!!

Og sådan fortsatte snakken i resten af dagen...

Så jo - Amerikanske Billeder har helt klart været en skelsættende oplevelse for vores elever og for os som lærere. Dermed ikke være sagt, at de med et slag er omvendt, selvfølgelig er de ikke det, men bunden er måske lagt for på sigt at nå en forståelse for vores eget ansvar som enkeltindivider.

Det helt konkrete resultat af A.B. er, at ca. 1/3 af eleverne i mine klasser har valgt at lave projektopgave om raceproblemer i USA, racismens historie og integrationen i Danmark. Det er jeg meget imponeret over og er spændt på at følge det videre forløb.

Det var ordene fra Aalestrup City i denne omgang.

 

Venlig hilsen

Trine Jegbjærg

 

P.S. Mht. at lave en "folkeskole-venlig" udgave af showet, så er jeg overbevist om, at ideen kan bære, så skulle du på et tidspunkt få tid og lyst til at gå videre med det, så sig til, så vil jeg gerne give mit bud på, hvad der kan ændres etc.

  

Tilbage til norske anmeldelser

  Copyright © 2003 AMERICAN PICTURES