Tilbage til norske anmeldelser 

Interview i musikmagasinet OPUS juni 1991

Vi er alle racister

"Åh nej - ikke den gamle bog", udbryder Jacob Holdt, da han ser mit eksemplar af „Amerikanske billeder”. „Jeg var så grøn dengang - vidste ikke engang,
jeg var racist”.

 


Af Charlotte Flindt Pedersen og Anne Pedersen


Det er godt 20 år siden Jacob Holdt pakkede sin rygsæk og forlod Danmark - for altid. Han var godt træt af den danske diskretion og danskernes manglende mod til for alvor at tage stilling til og gøre oprør mod Vietnam-krigens massakrer. Han ville til Latinamerika - men først et smut til Canada. Og så skulle han lige se San Francisco og Los Angeles før blafturen gik videre mod målet. Men han kom aldrig videre. Og altid blev til 5 år i Amerika. 5 års vagabonderen med kameraet som dagbog, hvor han hovedsagelig lærte det sorte Amerika at kende - men også kom på besøg hos stor-millionærer som Kennedy og Rockefeller. Da han igen var hjemme i Danmark blev dagbogen til showet „Amerikanske Billeder”, som har rystet tusindvis af danskeres og amerikaneres opfattelse af Guds Eget Land. I dag har Jacob Holdt permanent adresse i København, men ligger i fast rutefart mellem USA og Danmark. Han lever af at vise sine "Amerikanske Billeder" og holde racismebearbejdende kurser for studerende på amerikanske universiteter. Med håbet om at det måtte udløse et af disse racisme-kurser spurgte vi ham, om der ikke var noget om, at sorte har mere rytme end hvide?

- Jeg bliver overrasket, hver gang jeg møder danskere med den slags fordomme. I USA er sådan et spørgsmål utænkeligt. Både hvide og sorte ville krumme tæer. For bare du siger, at negrene har rytmen, har du næsten i samme åndedrag også sagt, at de har mindre intelligens.
- Et af de første steder jeg boede i USA var hos Angela Davis og hendes venner i et politisk kollektiv. De optog mig som det eneste hvide medlem på det tidspunkt, hvor Angela Davis var i fængsel og George Jackson lige var blevet dræbt. Hele verdens opmærksomhed var rettet mod dem, og jeg var enormt stolt over at blive optaget som hvid. Nogle af de sorte kvinder i kollektivet ville undervise mig i sort rytme og dans. Og jeg kom jo med alle mine danske fordomme og tænkte „Gud, du er så underlegen, du kan ikke engang danse ordentligt”. Men det var i begyndelsen. Siden har jeg set så meget dårlig sort dans, som nærmest mindede mig om min egen ungdom i Vestjylland. Musikken kunne spille en halv aften før nogen tog initiativ til at gå over og byde en dame op. Og når det så endelig blev til noget, stod vi underligt stive og hæmmede på gulvet. Så fordommen om, at sorte skulle være særlig løse og rytmiske er blevet manet i jorden. Og det er gået op for mig, at kvindernes forsøg på at lære mig sort rytme og dans var et udslag af det, jeg senere skulle komme til at forstå som "internalized racism".

Indvendiggjort racisme
- Indvendiggjort racisme er når undertrykkerens opfattelse af de undertrykte er smittet af i en sådan grad, at den undertryktes selvopfattelse stemmer overens med undertrykkerens opfattelse af dem. Den indvendiggjorte racisme i USA findes i en million forskellige udformninger. En af de hyppigste er den, at sorte er intellektuelt underlegne. Når et sort barn konstant hører om sig selv, at det ikke vil klare sig i skolen, begynder det at tro det er dumt, bliver derefter dumt og ender med at sakke bagud i skolen. Og kommer på den måde til at leve op til både den hvide racismes og sin egen indvendiggjorte racismes fordomme. Når du så som ung har fundet ud af, at du ikke kan klare dig i skolesystemet, begynder du at definere dig som streetguy - gadens mand. Til den selvopfattelse knytter der sig mange roller. Og ser de hvide på dig som "drug dealer", ender du med at tro, at det er det, som er din rolle i samfundet - simpelthen fordi du aldrig har fået andet at vide. Her kommer det med rytmen ind. Er det de hvides opfattelse, at sorte er mere musiske, har mere rytme - ja, så vil den indvendiggjorte racisme bevirke, at sorte forsøger at leve op til rollen.
- Og musik og sport har helt tilbage til slavetiden været områder, hvor sorte lov har fået lov at excellere, tjene penge, og dermed vinde en form for accept i det hvide samfund. Simpelthen fordi det stemte overens med hvides syn på sorte som primitive og derfor tættere på det fysiske og rytmiske. Så selvfølgelig har mange sorte rettet hele deres energi mod sport, musik og dans og af den grund opnået stor kunnen. Men det regnes også for indvenddiggjort racisme. For sorte, der rejser fra fattige lande i Jamaica og Vestindien ind i USA har ikke problemer med at klare sig i skolesystemet. De kører lige igennem og udgør størstedelen af de sorte på elite-universiteterne. Og de er aldeles ikke mere rytmiske end os.


Racismekurser
- Jeg rejser fra universitet til universitet for at forsøge at skabe forståelse mellem racerne. Det amerikanske samfund bliver mere og mere raceadskilt. For 100 år siden levede sorte og hvide i tæt kontakt med hinanden både i norden og i syden. Siden er de blevet tvunget længere og længere væk fra hinanden. I Chicago lever 96% af de sorte i udelukkende sorte kvarterer. Det er en ghettoisering, verden aldrig har set værre. De sorte falder mere og mere ud af skolesystemet samtidig med, at de udgør en stadig stigende andel af befolkningen. For hvis du falder ud af skolesystemet, får du flere børn tidligere. Økonomer har regnet ud, at i år 2000 vil i 70% af alle sorte mænd være arbejdsløse, fordi de på grund af racismen i dag køres ud på et sidespor og derfor ikke får de uddannelser, der er brug for i det højteknologiske computersamfund. Det har ikke brug for dansere. Selvfølgelig sidder de sorte ikke bare tilbagelænet og accepterer en sådan uretfærdighed. De vil slå tilbage mod samfundet med kriminalitet. Allerede i dag har USA flere sorte i fængsel pr. 100.000 sorte indbyggere end Sydafrika, som ellers traditionelt regnes for det mest undertrykkende. Der er flere sorte mænd i fængsel end på universitet.
Omkring ar 2050 vil ca. halvdelen af befolkningen været farvet -sort eller spansktalende. Og så har de hvide for alvor et problem. Undertrykkelse og indvendiggjort racisme udløser vrede. Og med sindet fyldt af indestængt vrede kan du ikke koncentrere dig om en uddannelse. USA vil måske til den tid have halvdelen af sin intelligens fastlåst i vredesmønstre og vil derfor ikke effektivt kunne konkurrere med lande som Japan og Europa, der bedre er i stand til give alle deres børn håb og en følelse af selvværd.
- Den kendsgerning slår jeg på i mine racismekurser for hvide studerende. „Hvad nytter det, at I får en god uddannelse, når I bliver nødt til at flygte langt ud i forstæderne, så jeres børn ikke skal komme i kontakt med den sorte vrede i den indre by. Hvad nytter jeres gode uddannelse, når båden synker med os alle sammen. Vi har en fælles interesse i at løse problemerne for Amerikas skyld". Jeg appellerer til deres egoisme og nationalfølelse. De fleste hvide studerende opfatter ikke sig selv som racister. De er liberale og frisindede. Danskere tror jo heller ikke, at de er racister, selvom de går rundt og spørger, om de sorte har rytmen.

Det amerikanske dilemma
- Det er denne liberale form for racisme, som er den farligste. For det er de liberale som sidder på al magten og deres racisme er indirekte og ikke nær så håndgribelig som ekstremernes. Ku Klux Klan f. eks består hovedsagelig af den hvid underklasse, som projicerer deres indestængte vrede og underlegenhed over på svagere grupper i samfundet. Det kan i høj grad afhjælpes ved simpelthen at lytte til deres frustrationer - i stedet for at afvise dem som dårlige mennesker. Så snart en Ku Klux Klan-mand får det lidt bedre med sig selv, har han ikke så meget brug for at slå ud mod andre i samfundet.
Det liberale barn bliver ikke bombarderet med negative oplysninger om de sorte. Deres forældre har gode uddannelser og bombarderer snarere deres børn med de amerikanske idealer om frihed, lighed og værdighed for alle. Næsten alle amerikanere holder meget fast i idealerne og tror virkelig på dem. Men så snart talen falder på indre by, slum, sorte, homoseksuelle o.s.v. - altså en på en eller anden måde afvigende gruppe - vil forældrene ubevidst løfte øjenbrynene en smule, ændre tonefaldet og derved give et skjult signal til børnene om, at den gruppe ikke er helt så lige som os andre. Og det er lige så skadeligt for barnet som direkte negative oplysninger om sorte. Dobbeltbudskabet om at vi er alle lige, vi er bare nogen, der er lidt mere lige, er der intet barn, som kan forstå eller endsige tage afstand fra. Så det bliver meget tidligt en fasttømret del af barnets bevidsthed, som giver sig udtryk i en slags skyld/frygt overfor de sorte. Skyld fordi du med dit hoved tror på de høje idealer om lighed, men i dine nedre regioner føler, at de sorte ikke er helt så lige som os andre. „Det amerikanske dilemma” kalder den svenske antropolog Gunnar Myrdal det. Og frygt fordi forældrene meget tidligt indskærper børnene ikke at bevæge sig ind i udelukkende sorte kvarterer - det er farligt for hvide. Men det er de jo kun, hvis man udstråler sorte-er-farlige-signaler.
Blandingen skyld og frygt giver sig udslag i medlidenhed og nedladenhed overfor de sorte. Det er både fantastisk generende og undergravende for den sorte befolkning. De hvide udsender, uden at formulere det klart, signaler om at sorte ikke kan klare sig. Fordommene bliver indvendiggjort af det sorte barn, som kommer til at leve op til dem.
Det kræver lang tids undervisning overhovedet at få hvide studerende til intellektuelt at anerkende deres racisme. Men det kan lade sig gøre. Jeg viser dem "Amerikanske Billeder" om aftenen. Så er eleverne så rystede, at de er motiverede til at gå igennem racismekurset morgenen efter. Men det er ikke gjort med det. Når du intellektuelt har anerkendt din racisme og forstået, hvorfor du blev racist skal man bagefter til at arbejde emotionelt med racismen.

Emotionel racismebearbejdelse
- Jeg arbejder meget tæt sammen meden sort ven, Tony Harris, som kørte "Amerikanske Billeder" i Danmark i mange år. Han er utrolig dygtig til at arbejde med racisme på det emotionelle plan. I emotionelle workshops hjælper han folk med at gå tilbage til oplevelser fra barndommen, som var med til at grundlægge deres racisme. Som regel er det oplevelser vi undertrykker, så det vigtige er at få dem op i bevidstheden. Studenter i Sydstaterne står op og fortæller med fantastisk smerte om kærligheden til deres barndoms sorte barnepiger. Samtidig med, at de selvfølgelig blev meget tæt knyttet til deres nanny, forstod de på deres hvide forældres snak, at de sorte var anderledes. Derfor opstod der meget tidligt en konflikt mellem kærligheden til nannyen og kærligheden til forældrene. En konflikt, som barnet ikke kunne forstå - kun føle. En følelse, der udviklede sig til skyld over at elske en, som var anderledes.
Først når oplevelser af denne art er blevet bevidstgjort, kan man begynde at arbejde med dem.

Bebrejd aldrig en racist
- Ja, vi er alle sammen racister, plejer jeg at sige til mine studerende. Men havde vi fået valget, havde vi valgt ikke at blive racister. Det her samfund gav os aldrig valget. Det nytter ikke at bebrejde en racist, får det er umuligt at undgå racismen i USA. Det troede jeg, da jeg kom til USA første gang. Men når man konstant bliver konfronteret med sorte, som faktisk sakker bagud i skolesystemet, har mere rytme og er kriminelle, ender man med at føle eller konkludere, at det må være racebestemt, selvom jeg til enhver tid ville benægte det intellektuelt. I dag vil jeg betegne mig selv som liberal racist.
For mig var det først rejser til andre lande f.eks. Cuba, hvor sorte og hvide faktisk lever integreret, som fik mig til at indse, hvor racistisk jeg var blevet i USA. Eller endda til samfund, hvor sorte klarer sig bedre end hvide. For de findes jo også - og der er sorte aldeles ikke bedre dansere. I det østlige Costa Rica klarer de sorte sig bedre end de hvide på universiteterne og de hvide falder bagud i skolesystemet. Rige sorte kom eksempelvis med bemærkninger som: „Hvis jeg møder to hvide om aftenen, går jeg straks over på den anden side af gaden. De hvide er farlige, de bærer knive, de er voldelige. De hvide er oversexede - too much sexuel drive.” Ja, I griner, men det viser bare, at I har en stereotyp opfattelse af racer.

Vi er alle ens
- Enhver gruppe som har været undertrykt ender altid med at blive stolt af visse karatertræk, som er vokset frem af undertrykkelsen. „The Blues”, f.eks. er et produkt af den helt utrolige apartheidundertrykkelse, som eksisterede i Jim Crow-årene i Sydstaterne. Meget få sorte ville undvære Blues-musikken, fordi de er stolte af den. Men de ville gerne have været den periode foruden, som skabte sange som „Strange Fruit”. Rap-kulturen i dag er også et tydeligt tegn på fjendtlighed og vrede mod samfundet. Men de fleste sorte i USA er ikke i stand til at adskille, hvad der er ægte sort kultur og hvad, der er undertrykkerkultur. Og selvfølgelig vil de holde fast i den kultur de har, og som er deres identitet. Men prøv at tage undertrykkelsen væk, og se hvad der sker. Måske vi ender med at blive ens. For det er ikke kun den sorte kultur som er præget af undertrykkelsen, den hvide kultur er også fange af racismen. Ved at frigøre sig fra den kunne den hvide kultur også blive til meget mere, end den er i dag. Alle samfund er og har været undertrykkende på forskellige måder og megen kunst er vokset ud af undertrykkelsen. Men der ville ikke komme mindre kunst ud af et samfund uden undertrykkelse, det ville bare blive noget andet. I hvert fald ville man finde ud af, at de sorte ikke har mere rytme end de hvide.
Det jeg ser som målet er selvfølgelig en integreret kultur, der er sammensat af både sort og hvid. Bill Cosby's Tv-serie om lægen dr. Huxtable er et forsøg på at vise sorte i en ikke stereotyp sammenhæng i USA. Cosby er en sort, som klarer sig og er derfor med til at lindre de hvides skyldfølelse. Det er simpelthen derfor Tv-serien er skabt. For at hjælpe hvide til at få det lidt bedre. Hvide amerikanere vil nemlig gerne have, de sorte klarer sig godt. Derfor elsker de Bill Cosby og Colin Powel - chefen for de væbnede styrker - der for øvrigt som de fleste andre sorte på topposter ikke er sort amerikaner, men sort vestinder.
Men grundlæggende ændrer Tv-serien ikke ved racismen, for i maven føler vi stadig, at de sorte ikke klarer sig.

Dansk racisme
- Lige tilbage fra Johannes V. Jensen og endnu længere tilbage, da der første gang kom sorte til Danmark, har danskerne haft den opfattelse, at sorte skulle være bedre til at danse og have mere rytme. Det er en romantisering, som stammer fra vores eget skandinaviske kølige temperament. Vi vil så gerne se den romantiske, eksotiske side i dem. Vi vil gerne se mennesker, som er varmere end os selv, fordi vi selv er så kølige og afmålte. Især svenskere - men det er vist min personlige fordom. Selvfølgelig er det også fordi, at dem vi kommer mest i kontakt med er musikere, som kommer til Danmark for at spille.
Alligevel er jeg som dansker ikke blevet påført nær den samme racisme fra samfundet og medierne som de hvide amerikanere. Min opvækst i Vestjylland gjorde, at jeg så godt som ingen oplevelser eller referencer havde til sorte, da jeg første gang kom til USA. Den første familie jeg boede hos, da jeg kom fra Canada til Chicago, var sort. Jeg oplevede USA med deres sorte øjne. Jeg hørte og indvendiggjorde deres fordomme om hvide. „Den hvide del af byen skal du ikke gå igennem, det er farligt” o.s.v. Det var ubetinget mit held, at mine første oplevelser med sorte var nærvær og varme - ellers havde jeg nok ikke turdet at gøre det, jeg gjorde senere. I dag ved jeg, hvor afgørende det har været for min karriere - ellers havde I feks ikke siddet her.


  Copyright © 2003 AMERICAN PICTURES