Fra kataloget for Museum of Modern Arts Louisiana:
"Tro, håb og kærlighed" af Jacob HoldtErik Steffensenwhere have all the flowers gone? 

Blomster er fraværende i Jacob Holdts billedverden. Der er i hvert fald en påfaldende mangel på blomstermotiver i kunstnerens fotografiske produktion, der strækker sig over et halvt århundrede, og hvis antal kan tælles i tusinder. Amerikanske Billeder – en personlig rejse gennem det sorte Amerika hed gennembrudsfortællingen, der udkom som bog og multimedieforestilling i 1970’erne. Hippie-tiden og flower power-bevægelsen havde åbenbart ikke efterladt sig synlige spor i det Amerika, fotografen mødte blot et par år efter Woodstock – eller er det Jacob Holdt, der bevidst har fravalgt en hel generations billede af sig selv?

Et menneskes selvopfattelse er ikke nødvendigvis det samme som et helt lands. Jacob Holdt ligner en lang tynd hippie med vildvoksende hår og lang flettet skægpisk. Men hans billeder er af en anden verden. Spørgsmålet er hvis? Er det billeder af de sorte amerikaneres verden? Et lands billede af sig selv, en nations selvbillede, hvem tegner egentligt det? Medierne, individerne? Amerika er et stort land med mangfoldige forskelle repræsenteret blandt indbyggerne. På Museum of The American Indian i Washington D.C., der åbnede i 2003 og repræsenterer de oprindelige folks historie, fortæller en indiansk speaker på videoskærmen, at man kun skal stole på sit hjerte, når man lytter. For hvem fortæller historien? De amerikanske indianeres historie er blevet fortalt gennem mundtlige overleveringer, men mediebilledet er den hvide mands. Fra de tidlige fotografier af et stolt folkefærd på prærien, der lever i pagt med naturen, til de mere krigeriske og alkoholiserede versioner i Hollywood-westerns. Jacob Holdt er en hvid mand, der har sat sig for at fortælle om sin til tider smertefulde rejse gennem det sorte Amerika. Kan vi stole på det vi ser? Kan vi have tillid til hans fascinerende low-budget-fotografier, skabt på lige dele engagement i menneskerettigheder, retfærdighed og et bibelsk drive mod næstekærligheden? Det er op til beskueren at bedømme. Jacob Holdts billeder dømmer ingen. De blotlægger noget. De er åbne, slørede, vilde, smukke, stumme, grumme, mørke, farvede, sårbare, vulgære og mest af alt håndholdte. De er dogme-fotografier fra et liv, der tør at gå op mod andres liv uden at tabe fokus eller integritet. Jacob Holdt fotograferer med hjertet. Han er en mester i neutral iagttagelse. Han er sjælelivets æstetiker, et nærværsmenneske, en kunstner uden filter. Og hans billeder lader os beskuere om resten – fortolkningen.

Blomster er fraværende i Jacob Holdts billedverden. Det vil sige ikke helt. Kistepynten og buketterne findes ved barnegraven og hos den nyligt afdøde. Sorgens blomster. Blomsterne indgår også ved et par andre ceremonielle begivenheder. Men uanset bryllup eller begravelse: blomsterne er mistrøstige snarere end glædelige og håbefulde meddelelser. Som knækkede små liljer i et ølkrus på en bardisk. Grønt er både godt for øjet og håbets farve. Alligevel synes Jacob Holdts verden at undgå den livfulde kulør til fordel for de brune, grå, grumsede gule og støvede blå. Fotografierne har en instamatic/feriebillede-kulør og -aura over sig. Selv storbygraffiti på rå mure i pangfarver synes at været oplevet gennem plasticlinsens bedøvede blik. Det uskarpe skyldes selvfølgelig kameraets kvalitet eller mangel på samme. Men den hvermandseje-fornemmelse der knytter sig til optagelserne, giver projektet dets virkelige potentiale. Jacob Holdt har udtalt, at han er “god til at komme ind i hjem, hvor ingen andre kunne komme, men hvor enhver idiot kunne tage et godt billede.” Man kunne tilføje, at hvis nogen andre overhovedet kastede sig ud i denne form for intuitiv dokumentarisme, ville de måske ikke overleve ret længe. Der er mange håndvåben i det Amerika, ‘vagabonden’ opsøger.

Jacob Holdt er en ener på sit felt. Hans værk er ikke skabt for kunstinstitutionen eller nogen politisk overbevisnings skyld. At Jacob Holdts værk hen ad vejen er blevet interessant i begge lejre, er der ikke noget forunderligt i. Han har været on the road længe. Vil man finde skønheden er den tilgængelig. Vil man finde budskaber er der ligeledes ubegrænsede muligheder. Der kan drages paralleller mellem det arbejde, Jacob Holdt utrætteligt har udført som visuel storyteller, og de muligheder, Amerika ser efter jordskredssejren for den første sorte demokratisk valgte præsident Barack Obama. Fortællingen om Amerika er en bærende konstruktion i samfundet. Identitet er myter. Og myten bor i den enkelte amerikaner.

Men der kan også drages paralleller mellem almengyldigheden i fotografiet i den kunstneriske praksis hos eksempelvis Andy Warhol, Nobuyoshi Araki og Jacob Holdt. Netop hos disse tre kunstnere rummes nærvær og livsudfoldelse i mediets glidende billedstrøm. Andy Warhol fotograferede celebrities. Andy Warhols bog AMERICA fra 1985 rummer som Amerikanske Billeder en samling originaler eller menneskelige unika’er, skæbner, kendisser eller individer i kunstnerens omgivelser, der synes neutralt gengivet og sidestillet andre items så som massekulturens udbud af junk, fødevarer og odd designs. Frihedsgudinden synes at være det samlende princip bag alt mellem himmel og jord – alt amerikansk vel at mærke – en blomst er en blomst, men også Mick Jagger er en blomst eller en vare if you like ... Japanske Nobuyoshi Araki har ligeledes appetit på fotografiet som fællesnævner for det store alt eller intet, vore omgivelser udgør. Hans fotografier virker iscenesatte, men tag ikke fejl. Han gennemlever sin iscenesættelse blandt prostituerede, orkideer, katte, snegle, plasticdinosaurer, med landskaber, skilteskove og urnaturen såvel som det unaturlige som et spraglet baggrundstapet. Som Jacob Holdt tager også Araki hele verden ind gennem linsen som en kaotisk og ustruktureret bunke snapshots, der horribelt nok ender med at være gode fotos alle som et. I hvert fald vedkommende og oftest meget smukke. Den tyske maler Gerhard Richter, der med sin bog Atlas også er på sporet af fotografiets grå strøm har med Karl Valentin sagt: “Kunst er skøn, men kræver meget arbejde. Det er altså lige meget om vi maler himmel eller helvede – hovedsagen er, at de er godt malet.”

Warhol. Araki og Holdt bruger kameraet både i himlen og i helvede – når bare de kan observeres på jord. Hos førstnævnte finder man store serier af dekorative, opulente blomster, hos sidstnævnte så godt som ingen. I Jacob Holdts billedverden findes derimod meget skrald. Ikke den indbydende emballage fra en suppedåse, som hos Warhol, eller den sirligt arrangerede, kontrollerede natur i form af en bagbundet kvinde som hos Araki. Bonsai, ikebana og bondage er, set med vestlige øjne, udtryk for en outreret og dekadent indpakningskultur når det kommer til stykket. Det er overflader, vi observerer. Jacob Holdts fokus er europæisk, samvittighedsfuldt, moralsk, indre. Han fotograferer ikke blot omgivelsernes nye tilbud, men tager efterladenskaberne, lort og skidt og møg, der flyder rundt i gaderne, med. Alt det, der har været åbnet og brugt. Fra menneskeliv til mad og bilvrag. Billeder af uhumske lokaler og mennesker, der måske ufrivilligt er endt i rendestenen. Fotografier af stor skønhed og værdi. Himmel og helvede er godt fotograferet. Godheden ligger i hjertet hos Holdt, men hans praksis kan synes neutral, for nogle endda følelseskold. “Hvordan kan han overhovedet finde på at tage sådan et ydmygende billede?” Kendetegnende for store kunstnere er netop dette at de udtrykker sig meget lidt. Til gengæld holder de sig til sagen, motivet, værket, verden uden for dem selv, den, beskueren kan deltage i uden at blive påduttet en bestemt holdning. Jacob Holdts fotografi vækker følelser, empati, sorg og glæde, men i udgangspunktet er de rimeligt neutrale.

Roland Barthes har engang kommenteret et foto af et traditionelt fransk landsbyhus med ordene: “Her ville jeg gerne bo ...”. Det almindelige og oversete er ofte det, der vækker vore dybeste længsler mod en livsændring. Man bliver heller ikke stresset af at se Jacob Holdts fotografier fra lejekasernernes Harlem eller bomuldsplukkernes forfaldne skure i Syden. Tværtimod bliver man taget ind i den osteklokke af apati, der udgår fra billederne. Og hvad så? Hvad kan det nytte? Kan jeg gøre en forskel? Man er dog sikker på at befinde sig i den samme verden som de afbildede personer og deres trøstesløse omgivelser, selv om fotografiet illuderer en anden verden. Præsident Obama har skrevet om den politiske tradition, at “det som binder os sammen, er større end det, som driver os fra hinanden.” Når vi ser Jacob Holdts billeder ser vi altså ikke bare ulighed i verden og forskelle, men de grundvilkår, vi alle eksisterer på. Klodens udsatte eksistenser findes. Og fotografiet minder os om at de er fælleseje på samme måde som global opvarmning, demokrati og nazisme. Det er muligt at verdens problemer virker uoverskuelige. Men det enkelte individ kan sagtens fornemme det meningsfulde fællesskab, der rummes i en bedre verden. Kun få kan sige: “Her vil jeg gerne bo”, når de ser de afrevne tapetstumper, papvægge i dårligt opvarmede bølgebliksskure og mugne kaffeslatter på Jacob Holdts fotografier. Men man kan være sikker på at de afbildede personer bor netop dér, og ovenikøbet betaler for det.

Præstesønnen Jacob Holdts Amerikanske Billeder er både fysisk og psykisk krævende konstruktioner. De er en bøn til det enkelte menneske om håb. Er der en Gud, er han for alle. Hans motiv er enkelt og direkte: klodens udsatte eksistenser, fra alle samfundslag vel at mærke – og i det regi stiller han sig ved siden af traditionens store fra Goya til Richter, fra Picasso til vores hjemlige Palle Nielsen, der også i deres arbejde har fikseret lidelsen til brug for evighedens øjne. Jacob Holdt filosoferer med kameraet som værktøj uden at dømme det udsatte menneske. Indlevelse og empati er oeuvrets vandmærke. Jacob Holdt afkoder virkelighedens dybder uden at give afkald på kunstnerisk integritet og æstetisk frihed. Det er en svær balance, der kræver mod og uafhængighed. Måske er det hans lod i tilværelsen og adgangsbilletten til hans suveræne og tidløse billeder. At fotografere er bare noget han gør.

“Har du magt til det?” Sådan kan Jacob Holdt stille et direkte spørgsmål. Jacob Holdt small-talker kun få minutter ad gangen, så er han tilbage på sporet af sit livsværk. I Jacob Holdts sprogbrug findes millionærer og fattige. Skellet er skarpt optrukket og afgrunden mellem klasserne dyb. Men alle beskrives fordomsfrit som venner, næsten som på facebook. Jacob Holdt kommunikerer sit livsværk, og hans livsværk er kommunikation. Og fotografiet er det centrale omdrejningspunkt, for uden det, ingen fortælling. Eller uden det, ingen kunst. Det er altså æstetikken der driver det politiske. Jacob Holdts kamp foregår ikke mellem minoriteter og majoriteten, mellem sorte og hvide, mellem rige og fattige. Han vælger den side, der vælger ham. Sådan lyder mantraet vel for en fotograferende vagabond? Måske derfor er der ingen blomster på hans billeder. Han har ikke fravalgt dem. Men han har valgt ikke at forevige dem."Not I – not anyone else, can travel that road for you / You must travel it for yourself."
Walt Whitman
"Ikke jeg, og heller ingen anden, kan rejse denne strækning for dig. Den må du tilbagelægge selv." 

Erik Steffensen (f. 1961) Har fungeret som konsulent på udstillingen Tro, håb & kærlighed – Jacob Holdts Amerika. Steffensen virker som både billedkunstner, kurator og forfatter. Han er uddannet billedkunstner fra Det Kongelige Danske Kunstakademi 1986-92 og hans værker er bl.a. repræsenteret på Fotomuseum Winterthur i Schweiz og på Louisiana. Steffensen var professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi 1998-2007. Han er 2008-2010 formand for Statens Kunstfond.

 
 

 Copyright © 2014 AMERICAN PICTURES


Indeks