Jacob Holdt - mine venner :

Jørgen Dragsdahl

 

  Tale til min læremester Jørgen

 Dragsdahl's 
50 års fødselsdag  


Bemærk: da talen blev holdt med et vist anstrøg af humor, som ikke nødvendigvis her vil fremtræde på skrift, er der visse steder indsat smileskilte  :-) 

Med Jørgen Dragsdahl

Kære Jørgen 

Ja, jeg ved godt at jeg halvt lovede ikke at holde tale, men da der indtil nu ikke er nogen udenfor din familie, som har gjort det, og der er en masse jeg brænder for at få sagt, kan jeg altså ikke holde mig tilbage. Da jeg ikke dur til at holde tale og på det nærmeste havde fået taleforbud - også af min kone - har jeg endvidere ikke taget mig tid til at forberede en tale, så det jeg siger kommer frit fra leveren. Desværre er min kones tilbageholdenhed på mine vegne nok berettiget, for det vil være vanskeligt at holde tale for dig uden nødvendigvis også at tale lidt om mig selv. Og det kan jo blive yderst pinligt.... :-) 

Jeg var særdeles overrasket og glad, da jeg nede i Bolivia fik en e-mail om at jeg var inviteret med til din 50 års fødselsdag, - ja, så glad og ivrig at jeg - som du ved og har moret dig en del over - stillede op med gaver og i fuldt festskrud i dette lokale allerede for en måned siden :-) 

Overraskelsen gik især på pludselig at finde ud af at du kun er 50 år og altså hele to år yngre end jeg selv. Hvorfor overrasket? Jo, her kommer jeg allerede til at tale lidt om mig selv. Der er jo en del til stede her i dag - ikke mindst blandt Informations gamle medarbejdere - som sikkert kender til vort forhold til hinanden senere i livet. Men det er nok de færreste, der ved hvordan det hele startede. Du var jo for mig altid den store læremester....ja, jeg ved ikke helt om det er det rigtige ord.....jeg har også lyst til at tage større ord såsom "deus ex machina" og sågar Alice Miller's "frelsende engel" på læben, når jeg tænker på dig. Som en ung, usikker mand ude fra det mørkeste Vestjylland var jeg sikkert et let offer. Jeg havde ikke meget selvtillid efter at være blevet smidt ud af gymnasiet i utide og sådanne typer er jo altid lette at rekruttere som disciple. I al fald fik du vækket et eller andet slumrende i denne unge mand, der lige var kommet ind med 4-toget :-) 

Tidsånden havde du jo med dig i forsøget. Det var først en artikel af Ole Wivel om diskriminationen af USA's sorte, som jeg læste i Livgarden, som fik mig sat i gang i en eller anden alternativ retning der gik stik imod den verden jeg havde kendt i Vestjylland. Den fik mig til en dag at forvilde mig ind til et af dine møder - jeg tror det var i Studentersamfundet eller i Grundtvigs Hus - hvor du brændende talte det sorte Amerikas sag og fik gjort mig ganske ophidset og indigneret. Jeg er sikker på at jeg ikke var den eneste, du fik sat i gang med dine flammende taler dengang, hvor du i al fald i mine unge øjne straks tonede frem som den store autoritet. Ja, som jeg husker dig der på talerstolen - "larger than life" - får jeg den dag i dag billeder af dig på nethinden som en anden Lenin, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht e. lign. Ja, hvem ved om du også så dig selv sådan dengang? :-) 

Når jeg nævner alt dette, er det jo også fordi der er så mange avisfolk tilstede her i dag og da I jo nok ind imellem har en fortvivlet følelse af, at jeres arbejde blot skylles ud i toilettet som næste dags lokumspapir, synes jeg det er vigtigt I samtidig har jer for øje hvilket kæmpeansvar I også har. For dette er historien om Jørgen Dragsdahl, der fik denne unge, usikre mand lokket ud i et forfærdeligt uføre, et ganske godt eksempel på. Jørgen var jo ikke blot AUTORITETEN m.h.t. de sorte pantere, han var endog de sorte panteres danske ambassadør. Og hans smittende engagement fik hurtigt denne usikre, unge mand overbevist om at det var i Amerika, den virkelige "globale" kamp for retfærdighed foregik. Selv denne kamp havde Jørgen været en del af - fremgik det i al fald af hans dramatiske, Kosovo-agtige beskrivelse af at have været til stede inde i selve de sorte panteres hovedkvarter midt under politiets angreb, hvor kuglerne havde fløjtet ham om ørerne. Nu var der ingen tvivl i mit sind mere. Som en anden Spaniensfrivillig måtte jeg selv være med i denne vigtige kamp. Jo, jeg ville også være en rigtig sort panter! :-) 

Så Jørgen, som jeg kun kendte som den store taler og inspirator dengang, fik mig til at købe en billet til USA, hvor jeg straks troppede op i de sorte panteres hovedkvarter for at melde mig som frivillig i denne altafgørende kamp. Men helt så let som Jørgen havde beskrevet det, syntes jeg nu ikke det var. Straks han havde fået mig lokket ind i ghettoen, blev jeg overfaldet af 3 pistolbevæbnede røvere og her nyttede det ingen kære mor inde i sit eget hoved at forsvare sig med at man var en af Jørgens og de sorte panteres disciple. Jeg kan huske at jeg også spekulerede over hvordan Jørgen rent fysisk var nået frem til hovedkvarteret. Det tog i al fald en hel dag for mig at blaffe fra San Francisco ind i Oakland-ghettoen. For hvem kunne drømme om at køre ind i et sådant kvarter? Og havde jeg mon troet at jeg var ankommet til verdensrevolutionens højborg? Da jeg spurgte et par dvaske, fedladne sorte i en forfalden, gammel trærønne: "Hvor er De sorte Panteres hovedkvarter?" studsede jeg noget over svaret "It is right here!"  Nå, tænkte jeg, Jørgen sagde jo at panterne var blevet angrebet af politiet, så de sidder nok i stedet gemt ude bag hvert eneste gadehjørne. :-) 

Mit første møde med pistolerne i gaden havde i øvrigt hurtigt fået mig overbevist om at jeg ikke havde Jørgens revolutionære mod. Jeg ville hellere dø strådøden eller i al fald lige se lidt af Amerika først, når jeg nu var der. Så da mine forældre samtidig sendte mig et kamera, spurgte jeg panterne om de ikke havde brug for billeder til deres avis. Jeg tror nok, Jørgen, at dette var mit første lille ubevidste oprør imod alt det du havde fået mig lokket ud i, men du stod stadig for mig som den store autoritet. Jeg kan i al fald huske min overraskelse, da jeg nu begyndte at vagabondere rundt i ghettoerne for at levere billeder til de sorte panteres kamp, at jeg hurtigt holdt op med at sige at jeg havde noget som helst med de sorte pantere at gøre. Ja, allerede første gang en lærer samlede mig op og inviterede mig til at tale til sine elever i et sort universitet og jeg stolt nævnte at jeg "arbejdede for" de sorte pantere, gik der en bølge af ubehag og angst igennem lokalet og ingen turde bagefter at have noget med mig at gøre. Overalt i ghettoerne var reaktionen den samme, at det udløste en reaktion som hvis jeg i dag brugte etiketten "terrorist" om mig selv. Og det kunne denne unge vestjyde jo ikke rigtig forstå, for min store læremester derhjemme havde jo tudet os ørerne fulde om at alle USA's undertrykte sorte "så godt som" var sorte pantere og støttede denne store befrielseskamp :-) 

Nå, men jeg kan også huske at jeg konkluderede at det så nok måtte være de sorte, der var noget i vejen med. De var nok ikke blevet informeret godt nok om alt det Jørgen vidste så meget om :-) 

Under alle omstændigheder forblev du igennem de 5 år, jeg gik i dine fodspor i ghettoerne, den store uangribelige autoritet for mig, så da jeg vendte hjem til Danmark med 15.000 billeder - uden egentlig at vide hvad jeg skulle bruge dem til - var du da også den første jeg tænkte på at kontakte. Men der gik lang tid inden jeg tog mig sammen. Ikke blot har man jo ærefrygt overfor sine autoriteter, men jeg skammede mig jo inderst inde over at jeg havde stukket halen imellem benene og aldrig taget del i den kamp, du havde fået mig til at indse jeg burde være blevet en del af. Jeg havde blot gået skødesløst rundt og danderet den med et kamera og betragtet det hele på sikker afstand. 

Så jeg var frygtelig nervøs, da jeg ringede dig op og sagde at jeg havde været til dine foredrag for mange år siden og nu gerne ville vise dig nogle billeder, jeg havde taget i USA - nervøs for at du ikke ville være interesseret i at se hverken dem eller mig. Men du inviterede mig og den sorte kone, du på samme måde indirekte havde skaffet mig på halsen, ud til din lejlighed i Lyngby, og aldrig vil jeg glemme din reaktion. Jeg havde igennem årene vænnet mig så meget til forholdene i ghettoerne at jeg ikke tænkte over mine fotografier som noget særligt, så hele tiden forventede jeg at du blot ville affeje dem med en bemærkning om "at det havde du da set langt værre selv" e. lign. 

Men tværtimod optrådte du pludselig som en eksploderende vulkan og opførte en ren krigsdans med fråden stående ud af mundvigene af begejstring. Så vidt jeg husker, sagde du noget om at "det jo var lige alt det, du havde skrevet og foredraget om igennem alle årene, men i stigende grad følte dig frustreret over at ingen helt troede på, tog helt alvorligt eller gad at høre mere" - (undtagen som sagt enkelte naive disciple som mig!) - "som jeg nu kom og leverede det endelige sandhedsbevis for". 

Fra det øjeblik indgik læremesteren og hans elev i en slags symbiose. Du leverede de store intellektuelle referencerammer mens jeg kunne bruges til at støbe de emotionelle kugler, der  kunne trænge ind hos selv de mest forhærdede tidselgemytter. Når du brænder for noget, tør ingen rigtig at sige dig imod, så med din indflydelse var du nu i stand til for første gang i historien at rydde næsten hele Information for al den ellers så kedelige tekst og i stedet at fylde bladet med mine billeder. Og derefter gik det som bekendt derud ad. 

Hvad jeg ikke havde forestillet mig der i 1976 var, at alt det du havde sat i gang, for mit vedkommende skulle ende som en livskarriere, hvilket jeg naturligvis på denne dag vil sige dig oprigtigt tak for, da du med den indflydelse du havde på mig i min tidlige ungdom jo samtidig havde bevirket, at jeg aldrig fik mig en uddannelse som kunne kvalificere mig til stort andet end omrejsende gøgler, foredragsholder eller hvad ved jeg. :-) 

På det tidspunkt troede du mere på mig end jeg selv gjorde og begyndte at optræde som faderlig rådgiver. Under en frokost, du inviterede mig til i St. Kongensgade, fortalte jeg dig at jeg blot ønskede at vende tilbage til landevejen som vagabond igen og ville tilbage til USA hurtigst muligt. På en eller anden måde fik du mig - igen med din store autoritet - overbevist om at jeg burde blive hjemme og i stedet publicere mine billeder på forskellig vis - f.eks. på Informations Forlag. Din indflydelse under denne frokost var igen skelsættende for mig. 

Men at revolutionen æder sine egne børn, så vi jo også. I et par år var der i al fald et vist konkurrence- og endog misundelseselement i vores symbiotiske skæbnefællesskab. Dog altid på et godmodigt, drillende plan. Du misundte mig - fornemmede jeg - at jeg var i stand til rent faktisk at leve af - og i et par år endog at leve ret godt af - hver aften at fyre de floskler af som jeg engang havde lært af dig. :-) 

Og jeg kunne vist ikke helt skjule min misundelse, da du kom hjem fra Washington med en kugle i armen og triumferende fortalte: "Se, jeg blev skudt. Det gjorde du ikke, hah, hah!"  Så måtte jeg jo igen en tur tilbage til USA for at gå i min læremesters fodspor, men jeg tilstår dig gerne dit mod og at det nærmeste jeg endnu er kommet døden er de utallige attentatforsøg, jeg har været udsat for fra glatførebilister. :-) 

Jo, jeg har meget at takke dig for, men skal gøre det kort, hvis jeg skal undgå at den kone, du har skaffet mig her ved min side begynder diskret at knibe mig i benet. For havde du ikke fået overtalt mig til at blive hjemme i 1976 for at lave en bog ud af billederne, ja, så var Vibeke ikke året efter genert kommet op til mig i Sommersko og havde sagt: "Undskyld, men jeg har læst din bog...." hvorefter jeg lynhurtigt slog til. Så hele to koner skaffede du mig gennem årene og da der jo sikkert ikke er mange, der har haft så stor og afgørende indflydelse på andres liv og skæbne, synes jeg nok at det er værd at takke for på denne dag. :-) 

Det skal dertil siges at du jo også begyndte selv at blive bevidst om, hvor meget jeg skyldte dig. I al fald begyndte du at bede mig om små diskrete tjenester til gengæld. Da du i en eller anden af dine øst-vestlige overgangsperioder stod uden kone, sad du en dag hjemme hos os og beklagede dig og sagde på din egen spøgende måde: "Jacob, har Vibeke ikke en eller anden sød søster, du kan skaffe mig?" Og med den autoritetsfølelse, jeg endnu nærede overfor dig, kunne jeg jo ikke andet end "høre" dette som at "det da var det mindste jeg kunne gøre for dig til gengæld." 
"Jo, det skal jeg nok ordne", sagde jeg derfor, og gik ovenpå og hentede Karen ned. Og sådan kom vi jo så i familie med hinanden en tid - i en af de sjældne nedrustningsperioder, hvor du stillede dig tilfreds med noget så lidet eksotisk og politisk som en dansk kæreste :-) 

Jo, jeg husker også andre tjenester, jeg gjorde dig. F.eks. sagde du en dag: "Kan du ikke lige tage et par af mine bøger med og sælge ved dine forestillinger." 
Jo, jo, det var da det mindste jeg kunne gøre for min læremester. Og så kom du kørende med en hel lastbilfuld af ganske usælgelige eksemplarer af din seneste bog "Reaktionens Flodbølge", som jeg endte med at måtte forære væk ud over det ganske land. 
Måske fordi vi allerede på det tidspunkt - det kan vi jo nu alle herinde sidde og fundere over - vist langsomt var ved at blive en del af selv samme flodbølge. Så den bog var fint "timet", må man vist sige, og blev da også som sagt "revet væk" i flodbølgen. :-) 

Nå, men at vort skæbnefællesskab gik noget videre, opdagede jeg, da jeg pludselig - et par dage efter Gorbachovs fald - på ikke helt så morsom vis, da jeg kom i en ubehagelig knibe med et vist fremmed uvæsen på tre bogstaver. Da du nu i mellemtiden havde opgivet at konkurrere med denne, din trofaste elev, om rollen som førende autoritet i sorte amerikanske forhold og i stedet var blevet en autoritet i øst-vest-forhold, ja, hvem anden tænkte jeg så straks fortvivlet på at rådføre mig med end netop dig - efter alle de andre kærlige, ja, faderlige råd, du havde givet mig igennem årene. Men det var jo endnu engang som at gå lige lukt efter dig ind i løvens hule. I al fald kan det nok være at jeg spærrede øjnene op, da du selv en uge efter havnede i Ekstrabladets fedtefad. 

Jørgen DragsdahlAlt dette vil jeg dog ikke rippe op i igen, men da vort skæbnefællesskab (men jo ikke vore verdener, vel at mærke!) på det tidspunkt faldt helt sammen - på flere niveauer endog - synes jeg at det er værd at more sig lidt over visse detaljer. Thi det var jo i en af dine afspændingsperioder, hvor vi som sagt havde fælles svigerfar - og tilmed en svigerfar, der sad i en højt betroet stilling i NATO og ikke måtte have noget som helst med Østlige lande at gøre, - ja, som nærede en panisk angst overfor alt fra den side. Nu stod selv samme svigerfar pludselig med ikke mindre end to umulige svigersønner, der begge var anklaget for at være KGB-spioner og hvad ved jeg. Da det var lige før hans pensionsalder, tog han det faktisk meget pænt og sent vil jeg glemme den aften hvor hele familien var samlet for at se to af de gamle KGB-chefer skændes på åben splitskærm - en i Moskva og en i London. For hvem ville nogensinde have forestillet sig at vores svigerfar en dag skulle ende med få urokkelig tillid til en KGB-mand i Moskva? Men da denne med sin insider-viden leverede et absolut overbevisende forsvar for os, stod svigerfar minsandten under hele seancen og kom med høje begejstrede tilråb til ham i Moskva: "Tryn ham, giv ham en lige i..." som var det en anden fodboldkamp mellem øst og vest. Og det må vi jo i dag indrømme, at det på en vis måde var :-) 

De meningsløse anklager blev dog for dit vedkommende en voldsom og trist afslutning på den kolde krig, som for dig pludselig blev næsten lige så varm som det brændende engagement du tidligere havde lagt i dens problematik. Og vi er nok flere - blandt de ældre herinde - der stadig har lidt svært ved at orientere os i den nye ikke-bipolære verdensorden. Så lad os hellere her i dag glæde os over, at vort skæbnefælleskab jo også går på at Warzawapagten for os to lever videre i bedste velgående. Da jeg på et tidspunkt lå i krig med Information - for juridisk at få standset det Frankenstein-monster, du havde sat i gang for mig derinde - tog det så hårdt på mine nerver, at jeg måtte flygte med Vibeke til Warzawa. Her beseglede vi vort nye forhold ved at underskrive en Warzawapagt om at få et barn. Og dette barn går netop i disse dage til studentereksamen - takket være din huseren i vort tidligere liv, Jørgen :-) 

Og da du selv flygtede fra Information, var det jo ligeledes for - så vidt vi alle her i dag kan se - at underskrive en lykkelig ægteskabspagt med denne dejlige by. :-) 

Men hvor svært netop du har det med at orientere dig i den ny verdensorden - sådan som denne åbenbart opleves dernede fra din uriaspost i Warszawa - synes jeg også lige vi skal høre et eksempel på. Da jeg for to år siden skulle ned og holde foredrag til AISEC's verdenskongres (en sammenslutning af handelsstuderende i alle lande), tænkte jeg at jeg lige ville forhøre mig om situationen på de polske landeveje. Så jeg ringede op til min sædvanlige autoritet, der nu - troede jeg - var blevet en autoritet i polske forhold. Og hvad gjorde du? Du skræmte mig fra vid og sans med de vildeste historier om at jeg absolut ikke ville kunne køre på de polske veje, for "det er ganske vist" at bare man går ind på en restaurant et øjeblik bliver alle hjulene fjernet på bilen imens. Og man bliver ustandseligt slået ned, røvet og endog dræbt af folk, der udklædte som politifolk standser én på vejene osv. :-) 

Jeg havde ikke været der siden murens fald, så jeg anede ikke mine levende råd. I flere dage var jeg helt ude af mig selv og vandrede hvileløst rundt på stuegulvet. Og det gjorde det ikke bedre at Vibeke hele tiden sagde: "Herregud, dit pjok. At du lader dig sådan skræmme af Jørgen Dragsdahl! Han er jo lige ved at tage livet af dig! Tag dig nu lidt sammen som en mand!" 
Og det gjorde jeg så ved at rekruttere - ikke blot en, men et par eksamenslæsende kraftige mandlige studerende på universitetet, der blev hyret som mine body guards. :-) 

Men nu skete der noget forunderligt igen, der næsten var som et deja vue med mit møde med de sorte panteres hovedkvarter, der så mange år tidligere havde forundret mig ved at divergere ikke så lidt fra Jørgens forhåndsbeskrivelse. Straks vi kørte ud i de øde skovstrækninger fra færgen i Schwinousje, gav jeg mine body guards ordre om at tage solbrillerne på i forventning om at vi netop der ville blive standset af det vilde østens nye røverbander. Men, nej, overalt udstrålede Polen fred og idyl, ja, langt mere end jeg huskede det fra kommunismens tid. Folk var simpelthen så hjertestrømmende flinke og imødekommende - ikke mindst i de nye servicecentre, der var skudt op over hele landet - såsom McDonalds.:-) 

At du i den grad havde magt til at bringe mig ud af ligevægt forekommer mig utroligt. Det absurde i situationen var nemlig bl.a., at jeg lige var ankommet fra USA, hvor ingen mennesker længere er i stand til at skræmme mig. Kun to uger før havde jeg f.eks. fulgt en familie af hvide massemordere i Louisianas øde mosbegroede sumpe. De havde myrdet så mange sorte, at de ikke længere kunne tælle disse på deres fingre og tæer samt - fandt jeg senere ud af - ikke så få af deres egne familiemedlemmer med alt fra økser til geværer. Men angsten for det ukendte - den snigende gift som andre ofte "velmenende" mennesker planter i ens hoved - den står man magtesløs overfor. 

Så det jeg vil sige med denne lille afsluttende historie, Jørgen, er at nu skal det til at være slut med at betragte dig som autoritet - i al fald udi polske forhold ? Nu vil jeg til at tage mig sammen og lære at stå på egne ben! Du må samtidig lære at tage ansvar for alt det, du lokker andre ud i..... men det har du jo sådan set også selv erkendt ved bl.a. at invitere mig med her i dag. :-) 

Og derfor vil jeg nu gerne benytte denne kærkomne lejlighed til at sige dig en virkelig oprigtig tak - af hele mit hjerte - for alle de livets vildveje, du igennem tiderne har ført mig ud på - og det gælder ikke mindst dengang jeg også kom til at kende dig som menneske - og ikke blot som en respektindgydende og forførende autoritet! 
Livet med dig som førerhund har sandelig ikke været uspændende for denne unge og stadig lettere blinde vestjyde! I hvert fald ville det - sikkert også for en del andre herinde - have været langt, langt mindre spændende og farverigt. 
Derfor vil jeg gerne nu - sammen med Vibeke her som du jo skænkede mig - og alle de andre herinde, rejse mig for at udbringe en skål for dig - for den livsgave, det har været for os alle at kende dig! 
Tak, Jørgen! 


Jørgen Dragsdahls egne artikler - bl.a. om vores første møde - kan læses på www.dragsdahl.dk 

 

Copyright © 2004 Jacob Holdt;

Tilbage til Jørgen Dragsdahl indeks        Til Jørgen Dragsdahls hjemmeside

Tilbage til indeks over mine venner