Jacob Holdt - mine venner :

Klik på fotografierne for forstørrelser og baggrundshistorier
Klik på titlerne for at komme til fotoplacering i teksten


Lisbeth Schneider

       


Min indre frelsende engel

Jeg kalder hende for min "astrolog," men hun er først og fremmest min sjælelige rådgiver, som holder øje med min færden overalt i verden og beeper mig, når jeg er i fare: "Pas på, i dag kl. 4 (dansk tid) vil du møde voldsom vrede." Og sandt nok, præcis kl. 21 (Texas tid) rejser en sort kvinde sig i publikum med et voldsomt raserianfald imod mig. Men så er jeg jo forberedt og kan let vende vreden til et senere venskab.

Jo, det er guld værd at have en sådan ven. Hun afprøver blot de tanker om humanisme og personlig udvikling på mig som hun selv har arbejdet med hele sit voksenliv.  Allerede under sit universitetsstudie i litteratur gjorde hun dybdepsykologi til sin indfaldsvinkel for litteraturlæsningen.


Under studiet af jungiansk psykologi, begyndte hun endvidere at interessere sig for "den mystiske udviklingsvej" om hvordan man kommer til erfaringer af højere/dybere bevidsthed. Det førte til et særligt studeret område i mystik, der sammen med en magisterafhandling om Jungs teorier om selvudvikling, dannede afslutningen på hendes uddannelse som mag. art. i nordisk litteratur.


Hendes interesse for selvudvikling fortsatte ufortrødent. Hun læste stakkevis af bøger og gik selv i jungiansk analyse for at komme til en forståelse af sine dybe, indre oplevelser og erfaringer. Langsomt men sikkert begyndte sammenhænge at åbenbare sig for hende, som ændrede hendes liv. Hun forstod pludselig til fulde, hvad filosofferne og mystikerne mente, når de skrev om en lysende indre værenstilstand, der er alle menneskers inderste væsen.

Siden har hun set det som sin opgave at fortælle andre mennesker om, hvad denne værenstilstand er for noget og hvordan man kommer frem til den. Derfor har hun skrevet bogen: ”Tomhedens fylde”, der beskriver denne selvudviklingsproces og hvad den kræver og indebærer. Det er hendes oplevelse, at mange mennesker er dybt trætte af deres stressede og overfladiske hverdag og virkelig ønsker og søger en anden måde at leve på. Hendes bog er netop skrevet for at vende op og ned på vores traditionelle men ikke særligt lykkelige måde at leve på og give anvisning på, hvordan man kan komme til at opleve dyb mening og glæde i sit liv.
 

Hvis du er interesseret i at læse mere af det, Lisbeth har skrevet, så gå ind på hendes hjemmeside www.stilhedensmirakel.com hvor du også kan udskrive "Tomhedens fylde".
Lisbeth holder gerne foredrag om emnerne i sin bog og kan træffes på
Tlf. 39 27 07 39

 

     
     
Bogens omslag Under samtale i hjemmet Lisbeth i sin lejlighed
     
Lisbeth i mosen Med blomster Ved havet
     
Til foredrag om selvudvikling Under foredrag Fingermaleri af Lisbeth
     

Tilbage til indeks over venner