Tv-udsendelse fra DK4 om Jacob Holdts
foredrag i USA - 1. del


Optagelserne er fra 2001 i en periode, hvor jeg kraftigt havde nedtrappet mine foredrag i USA pga. stress. Konstante bilsammenbrud gav yderligere stress.
To unge elever på Tv-stationen DK-4 - Charlotte Borg og Theis Mortensen - lavede filmen, men havde ikke råd til at flyve med til mine foredrag udenfor kørevidde fra New York.

Se 2. del om Ku Klux Klan og gamle sorte venner her.Andre videooptagelser