Løgnen om at jeg bl.a. IKKE havde lavet et hospital i Afrika 1. WEEKENDAVISENS FRIT OPFUNDNE LØGN OM AT JEG IKKE HAVDE LAVET ET HOSPITAL I AFRIKA

2. AVISENS ANKLAGE OM AT HELE OVERSKUDDET IKKE VAR SENDT TIL AFRIKA

3. OG VÆRST; AVISENS HIMMELRÅBENDE LØGN OM AT JEG ULOVLIGT SKULLE HAVE FØRT MIDLER FRA FONDEN TIL USA

4. HVORDAN AVISEN IGEN FØRER MIG BAG LYSET VED SOM LOVET AT SENDE MIG DERES ARTIKEL FOR AT JEG KUNNE KOMMENTERE DEN..... .....MEN SÅ BEVISLIGT BAGEFTER TRYKKER EN HEL ANDEN ARTIKEL END DEN JEG FIK TIL GENNEMSYN I USA


 1. WEEKENDAVISENS FRIT OPFUNDNE LØGN OM AT JEG IKKE HAVDE OPRETTET ET HOSPITAL I AFRIKA

Denne tredje artikel i Weekendavisen er bygget så manipulerende op at jeg er nødt til her at besvare den trin for trin. Men start med at se overskriften foroven. Hvad har mit fondsarbejde mon med et bogtillæg at gøre når alt hvad der refereres til hidrører fra løse mundtlige interviews og ikke bogen? Åbenbart ikke andet end at det var de samme tre skribenter i Bogtillægget, Søren Willemoes, Johs Lynge og Magnus Boding Hansen, der igen skulle misbruge et seriøst bogtillæg til deres 
'Misérables' klapjagt a la politiinspektør Javier.  

Men hvordan tør de overhovedet at fremkomme med så vanvittige løgne når jeg har så stærke vidner som selveste Namibias tidligere sundhedsminister Libertina Amathila og Danmarks nuværende konsul i Namibia Carsten Nørgård? Åbenbart blev de tre forbavsede over først EFTER AT HAVE TRYKT ARTIKLEN at finde mine beviser, thi på vej op ad trappen til Charlottenborgs paneldebat om emnet overhørte flere dem snakke indbyrdes om, at "nu skal vi passe på med ikke at komme til at snakke om hans hospitalsprojekt".

Læs her - med grundlæggernes egne ord - om HVORFOR det var både hospital og sygeplejeskole


I artiklen skriver de også forkert:
"
På Holdts hjemmeside kan man læse, at der med IBIS som mellemmænd leveres finansiering af en guerillalejr for sorte namibiere i Angola. Weekendavisen har været i kontakt med IBIS, der afviser, at have støttet aktiviteter i en guerillalejr. Til gengæld modtog man »substantiel støtte« fra Holdt i forbindelse med et byggeri af en sygeplejeskole i en flygtningelejr i Angola."
Men hvad stod der i IBIS (den tids WUS) eget blad i sin tid?

ps. Vi var defineret som en "humanitært fond" men ønskede at støtte frihedskampen. Så ved at støtte et hospitalsprojekt i SWAPOs guerillalejr, som også var for Namibiske flygtninge fordrevet af Sydafrika, levede vi op til fundatset.


2. AVISENS ANKLAGE OM AT HELE OVERSKUDDET IKKE BLEV SENDT TIL AFRIKA

Dette er en lodret løgn. Som det fremgår af Afrika-fondens regnskaber gik alt overskud efter vores samlede udgifter til Afrika. Men vi havde et alvorligt problem idet hele overskuddet kom i de første to år og skulle henlægges til bistandshjælp i samme skatteår, hvor vi ikke kunne få lagt Selskabet bag Filmen - altså arbejdskollektivets samlede regnskab - ind under fondsregnskabet. Vist nok fordi filmen først var startet af Ebbe Preisler Film og samfinansieret af Danmarks Radio. Vi blev imidlertid nødt til selv at finansiere filmen, og "lånte" derfor pengene af Afrika-fondens henlagte midler. Dels i forventning om at filmen ville give et stort overskud, som kunne køre Fonden videre efter at vi var flyttet til USA i 1982. Og dels fordi vi med vores frivillige arbejdskraft naturligt regnede filmen ind under vores samlede aktiviteter for bog-, foredrags- og filmindtægter, som snart ville svinde ind uden filmens forventede indtægter i mange lande.

Ligesom så mange andre firmaer og film forregnede vi os imidlertid ved at filmen gav et underskud på ca. 600.000 kr. Nøjagtig det samme som filmen havde lånt af fonden og derfor var ude af stand til at tilbagebetale. Jeg havde selv mere interesse for at få projekterne op at stå i Afrika end i regnskaberne bag, som jeg trygt overlod til den statsautoriserede revisor i vished om at han ville gøre det korrekt. Penge har, som enhver der kender mig, aldrig interesseret mig. Jeg var derfor - som den naive idealist, jeg var, da jeg straks efter bogens udgivelsessucces besluttede at "forære det hele væk" - overrasket over hvor meget det faktisk koster i et rigt land at køre et firma - selv med næsten ulønnede medarbejdere. Men jeg tvivler på at ret mange firmaer med så lille en indtjening, som vi havde, kunne give en samlet sum væk der i nutidskroner svarer til ca. 800.000 kr. - i realiteten fra blot to års arbejde (da de andre år gav underskud). Som sagt har jeg ikke forstand på regnskaber, så tjek selv oversigten over de åbne regnskaber her.3. OG VÆRST; AVISENS HIMMELRÅBENDE LØGN OM AT JEG ULOVLIGT SKULLE HAVE FØRT MIDLER FRA FONDEN TIL USA

Her er Weekendavisen virkelig ude i en strafbar bagvaskelsessag. Jeg har hørt at det er strafbart uden nogen form for beviser at beskylde folk for ulovlig overførsel af penge til skattely. Avisen skriver: "Det er eksempelvis ulovligt, at man flytter de aktiver, der måtte være tilbage i fonden, over i dens søsterorganisation i USA. Den styrede Holdt via en postboks i New York, frem til også den blev aflivet i 1996. Sådanne manøvrer er ulovlige, da man kan få uberettigede skattefordele, og myndighederne ikke har mulighed for at vide, om fondens midler rent faktisk ender med at gå til formålet."
Det er rigtigt at der i fondsstyrelsen lå et dokument om at fire af os i bestyrelsen havde ønsket at føre de resterende midler til USA, men det gjorde det i øjeblikket fraværende bestyrelsesmedlem, advokat Søren B. Henriksen, og vores statsautoriserede revisorer os opmærksomme på var ulovligt. Så det skete naturligvis ikke.

Men vi har vidner nok på at vi alle 8 ankom i 1982 til San Francisco uden en øre på lommen, deriblandt vores sagfører Søren B. Henriksen, senere direktør for Dansk Handel og Service. Den fortvivlede situation vi kom i - mange af os havnede på kontanthjælp (welfare) - alle boende sammen på "sulteløn" i en baggårdsgarage det første halve år beskrev jeg bl.a. i dette desperate brev hjem til bestyrelsesmedlem Kitte Fennestad.
Samt i dette brev hjem til familien om hvorfor jeg efter 10 måneder i San Francisco var blevet nødt til at blaffe 16.000 km rundt i USA med vores to-årige søn kun med 100 dollars på lommen i et forsøg på at få penge gennem et forskud på bogen - mens min kone - barnets mor - tog arbejde på et krydstogtskib og ikke så vores søn i et halvt år. Ingen der læser de to nødråb er i tvivl om at Weekendavisen er langt ude i dens posturerede løgne om at jeg skulle have ført penge til USA!!! 


4. HVORDAN AVISEN IGEN FØRER MIG BAG LYSET VED SOM LOVET AT SENDE MIG DERES ARTIKEL FOR AT JEG KUNNE KOMMENTERE DEN.........MEN DERPÅ BEVISLIGT BAGEFTER TRYKKER EN HEL ANDEN ARTIKEL END DEN JEG FIK TIL GENNEMSYN I USA


Efter et par måneders hetz skriver WA til mig at de nu vil grave i mit Afrika-fond (igen efter ide af højreekstremisten Martin Kasler, som havde krævet aktindsigt fra Fondstyrelsen). Jeg ville videre med mit liv og var på turne i USA med mit filmhold, hvor jeg ikke havde adgang til mine regnskaber fra den tid.
Hvilket andet firma gemmer iøvrigt stolt sine regnskaber gennem 35 år? Og da slet ikke hvis der var noget at skjule!!!
Men de fortsætter og jeg svarer at jeg denne gang ikke vil kommentere noget uden først af have fået deres artikel til gennemlæsning i færdig udgave. Jeg ville ikke gentage fejlen de første to gange med at svare på noget jeg ikke vidste noget om.

Johs Lynge sender mig (som altid blot til JH) så artiklen og stiller følgende spørgsmål:

"Kære JH; skal lige bede dig bekræfte, at du har modtaget artiklen, og at dette, der står på Wikipedia, er korrekt: As a result of losing most of his expected income from the book, Holdt could not finance a hospital, but only a nursing school built for the
Namibian resistance group SWAPO in Kwanzu Zul in Angola with matching funds from the European Union"

Jeg svarede meget kort at det var korrekt. Jeg vidste at hospitalet, som Wikipedia skrev om drejede sig om det store hospital jeg i 1977 havde drømt om at skabe, men ikke fik lejlighed til at finansiere, dengang jeg standsede bogen over hele verden for ikke at skade Carters menneskerettighedskampagne. Og ikke det mindre hospialsprojekt vi siden medfinansierede.

Men på grundlag af en sikkert fejlciteret udtalelse jeg kom med i et mundtligt interview i WA mange år efter om at jeg skulle have ”bygget et hospital” snød de mig så ved at holde de to udsagn op imod hinanden og lave endnu en overskrift om ”løgneren Jacob Holdt”. 
Det kunne imidlertid kun ske fordi de ikke nævnte hospitalet med et ord i den artikel, som de sendte mig, mens de lagde hovedvægten på min "løgn om hospitalet" i den artikel de endte med at skrive. Gør mig venligst den tjeneste at sammenligne de to fuldstændig forskellige artikler her så I ved selvsyn kan se Weekendavisens løgnagtige manipulationer (jeg har deres e-mails som bevis):
Weekendavisens Afrika hospitals bedrag

Af andre løgne deri kan også nævnes at jeg får løn af fonden til mit nye domicil i Nyboder. Det husker jeg intet om, da det var min senere kones domicil, som jeg flyttede over hos i 1987, da jeg ikke havde råd til min egen lejlighed i Købmagergade mere og måtte udleje den i de næste 27 år, hvor jeg arbejdede i Amerika.
Johs Lynge skrive ligeledes deri "
den aktindsigt, som Weekendavisen har fået og analyseret med assistance fra en revisor med ekspertise inden for fondslovgivningen (vedkommende ønsker af principielle professionelle årsager ikke sit navn i avisen)."
Nej, det forstår man da godt, for folk kunne på Facebook bagefter afsløre at det var Johs Lynges egen bror, han kaldte for revisor med en sådan særlig ekspertise!!! 


Summa summarum

Hvis alt dette - som vitterligt drejede sig om småpenge indsamlet af nogle unge idealister i deres ungdom - virkelig var så vigtigt for Weekendavisen i en tid hvor andre aviser afslørede hvordan bankerne hjalp danskerne med at flytte millioner i skattely, kunne det så ikke have ventet til jeg kom hjem fra USA og havde adgang til mine regnskaber og arkiver i kælderen? Nej, der var deadline to dage efter, sagde de, og derfor måtte jeg sidde bag i bilen med brækket ribben og voldsomme smerter dagen efter et fald i byen hvor jeg lige havde viet en Ku Klux Klan leder for at skrive den artikel, som WA endte med at trykke - som sagt uden at jeg vidste hvad det var jeg svarede på:
Vores idealistiske Afrika-arbejde

Læg mærke til WAs frækhed oven over dette - mit overfladiske svar på grundlag af 35 års hukommelse - at skrive: "Svar: Jacob Holdt er blevet forelagt
samtlige påstande i artiklen".  Hvad? SAMTLIGE PÅSTANDE når de trykker en helt anden artikel end den de bad mig om at kommentere? Er den form for fake news journalistik virkelig en seriøs avis som Weekendavisen værdig? Se selv igen

Efter alle disse angreb gav jeg op med at forsvare mig. Hvad stiller man op med en avis der i den grad manipulerer? Jeg havde skrevet et færdigt forsvar ved hjemkomsten fra Amerika, men var nu så rystet et nervevrag med mange søvnløse nætter at jeg ikke turde sende det. Lad mig forsøge at vende den anden kind til og se om deres angreb ikke holder om, tænkte jeg i stedet. Måske lidt kristen tilgivelse således var måden at nå sine angribere på, for angrebene standsede faktisk. Men det gjorde virkningen i offentligheden ikke. De mange overskrifter i aviserne om mine "løgne" bevirkede at jeg i de næste to år næsten ingen nye foredrag fik skønt jeg hele mit liv har haft mellem 40-60 om året og kun lever af foredrag.
Her er den utrykte artikel, som jeg ikke turde at bringe i Weekendavisen som mit forsvar:
"Weekendavisens fordrejninger af sandheden"

 

 

Tilbage til oversigt over Weekendavisens "fake news"