Jacobs tak til vennerne
fra 1976-1977  -  3. del


Mit lille lysbilledshow om vennerne: Annie Hedvard, Wolfgang Poth, Jørgen Dragsdahl, Per Kofod, Kitte Fennestad, Nils Vest, Britta Lillesø, Hjalte Tin, Jerry Justice, Dominique Kofod, Søren B. Henriksen, min kone Vibeke Rostrup Bøyesen, Ole Holst Pedersen, Ole Reitov og Maria Korpe.  Fortsæt 4. del
 

Andre videooptagelser             Indeks over festtalerne