American Pictures Foundation

Foreløbig samlet konklussion


 

Fondsregnskab 1979-1987

1979  Indtægt 1.079.000 Kr (deraf 775.000 fra foredrag, kun 210.000 fra bogens royalty)
Resultat efter udgifter (deraf 155.000 til lønninger 10 pers!!!) 526.000 henlagt til bistand
Jeg selv fik 32.000 i løn fra fondet (men var kun skattepligtig af 16.000, siger selvangivelsen)

1980 Indtægt 1.325.000 (deraf 885.000 fra foredrag, 290.000 fra bogens royalty)
Resultat efter udgifter henlagt til bistand 506.000.
Jeg selv fik 32.000 i løn fra fondet

1981 Indtægt 750.000 kr (deraf 507.000 fra foredrag, 171.000 fra royalty)
Resultat efter udgifter (minus) -397.000. Henlagt til bistand 0 kr

1984 Indtægt 559.000 kr (deraf 338.000 fra foredrag, 34.000 fra royalty)
Resultat efter udgifter (minus 5.000) Henlagt til bistand

1987 Indtægt 696.000 (deraf foredrag 16.000, bogsalg til udlandet af ny bog 677.000)
Resultat efter udgifter 261.000, som blev overført til egenkapitalen
__________________________

Filmens regnskab

1979 Langfristet gæld 721.000 til DR og Filminstituttet (deraf til Afrikafondet 352.000)

Desværre kan jeg ikke finde Filmregnskabet fra 1980, det år hvor vi var nødt til at låne de fleste penge ud fra fondet til at færdiggøre filmen med inden den året efter skulle vises i Cannes.

1980 Indtægter på filmen 230.000 kr (101.000 på vores egen film og 120.000 på fremmede film som ”Stille flyder Don” ved at overtage Alexandra Bio og bemande den fra 8 morgen til midnat med frivilligt ulønnet personale for at betale af på gælden til Afrikafonden.

Som det ses af Afrikafondens regnskab fra 1987 (det eneste Weekendavisen fik adgang til gennem aktindsigt i Civilstyrelsen) blev der samlet henlagt 1.000.000 kr til bistand og samlet ydet 388.000 kr. Restbeløbet på 626.000 kr var præcis det beløb som samlet blev tabt på filmen, som det kan ses af filmregnskabet, hvorfor vi var ude af stand til at føre dem tilbage til fonden.
______________________________________

Samlet regnskab for Amerikanske Billeders Afrikafond

Af de tre aktive fondsår fra 1979-1981 inden vi flyttede til USA ser regnskabet derfor således ud:
Indtægter  1.079.000 + 1.325.000 + 750.000 = 3.154.000 Kr
Resultat efter udgifter 526.000 + 506.000 + 0 = 1.032.000 kr
Det er vist ikke så dårligt at en virksomhed (mest på grundlag af 10 medarbejderes idealistiske foredragsvirksomhed) kan skabe et overskud på en tredjedel af indtjeningen til bistand og selvfinansiering af en film (hvis forventede store indtægter skulle være brugt på bistand efter at vi flyttede til USA).
Jeg ved ikke hvad normal arbejdsløn var i de år. Jeg og vores franske sekretær Dominique Kofod (som vi kun havde råd til at ansætte gennem en løntilskudsordning) var vist dem, der fik mest i løn. Jeg fik som sagt 32.000 kr om året, som til dels blev brugt på at bespise dem der fik mindre i løn.  
Det var vist nok oprindeligt kun mine egne indtægter på bogen, der var tiltænkt fonden og ikke andres hårdt indtjente penge på foredrag. Så hvis vi kun regner bogens indtægter med får vi et helt andet regnestykke:
Bogindtægter 210.000 + 290.000 + 171.000 = 671.000 kr fra de tre aktive fondsår, hvoraf der blev givet 388.000 kr i bistand. Dette er vist ikke så dårligt ud af en mands forfatterhonorar når man betænker at forfatteren også skal leve i et rigt land. Og bogens indtægter var jo ikke blevet så høje hvis ikke en hel lille hær af amerikanske foredragsfolk rejste rundt og gjorde reklame for den med lysbilledshowet.

Men jeg har ikke forstand på regnskaber, så I må gerne hjælpe mig med at påpege fejl i mine konklussioner her.

Kærlig hilsen

Jacob Holdt
 

Fondsregnskaber 1979-1987

Regnskaber for filmen som vi producerede

Regnskaber og papirer for det anpartsselskab jeg havde inden fonden

Mit private skatteregnskab 1980-1983

Hvad der lå i civilstyrelsen (fondsstyrelsen som Weekendavisen fik aktindsigt i)

Weekendavisen beskrivelse af fonden udelukkende på grundlag aktindsigt

En foreløbig kort fremlæggelse af skrivelse til DANIDA om projektet i Batsiranai