Til himlene rækker din miskundhed, Gud

 

Salmebogens 26:
Mel. Førreformatorisk leise.

 

1. Til himlene rækker din miskundhed, Gud,
din trofasthed når dine skyer;
din retfærdshånd over bjergene ud
er strakt over dale og byer.


2.Som himlenes favn er din kærlighed Gud, Gud,
som havenes dyb dine domme;
til frelsen fører du sjælene ud,
vil skabningens suk ihukomme.


3. Hvor dyrebar er dog din miskundhed, Gud,
hvor menneskebørnene bygge!
I mulm er kærlighedsvingen bredt ud,
vi skjuler os under dens skygge.


4. Du kvæger i ørken den tørstende sjæl,
du bjærger den bævende due;
hos dig er livets det evige væld,
og lys i dit lys skal vi skue.


Ingemann 1845.

 


Salmen blev brugt til
Jacob Holdts prædiken i Københavns Domkirke.