Skal kærlighed sin prøve stå

 

Salmebogens 607:
Mel. Vor Herres Jesu mindefest.

 

1. Skal kærlighed sin prøve stå,
da må den til din fjende nå,
at du er mild, når han er vred,
det er en kristen kærlighed.


2. Den lærdom er så besk og sur
som døden selv for vor natur,
det synes alt for tungt og svart
for Adams flintehårde art.


3. Dog gælder her slet intet nej,
så sandt du vil den rette vej;
at elske dem, som elsker dig,
det kan en hedning magelig.


4. Men Jesus taler rene ord,
som dog så få i verden tror,
undskyldning gælder ikke her:
din fjende skal du have kær!


5. Og vil du sige da: Jeg kan
ej elske ret min avindsmand,
du vidner, at du ej forstår,
hvad Jesu kærlighed formår.


6. Når vi ved troens lys og brand
vor Jesu hjerte finde kan,
at han for sine mord're bad,
da de kun stod og to derad;


7. når vi betænker, hvor han gik,
vor sjælehyrde, for han fik
os ud af dødens fare rykt,
hvor tit og længe han har søgt;


8. når vi beser i hjertens grund,
de mange svare syndens pund,
som Gud så gerne os forlod
for Jesu pine, død og blod;


9. når Ånden gør os dette klart,
da tændes udi sjælen snart
den stærke kærlighedens brand,
at man sin fjende elske kan.


10. Så luestærk er kærlighed,
den slår alt had og fjendskab ned
og drager sjælen ind til Gud,
da lærer vi det femte bud.


11. O, lad mig hjertens inderlig,
min fromme Jesus, elske dig
og til dit kors mig holde nær,
så får jeg nok min fjende kær!

 

Matt. 5,43 flg. Brorson 1734.

 


Salmen blev brugt til
Jacob Holdts prædiken i Københavns Domkirke.