Jacob Holdt - mine artikler:


Bragt i forkortet form i Information
 


 

Kære hvide og brune danske unge.

Lad jer ikke skræmme op til klimatopmødets store demonstrationer af regeringens trusler om at bruge "præventiv detention" af jeres berettigede vrede over at den i årevis undlod "præventiv detention" af min generations klimaracisme. Ligesom demagoger gennem hele historien kom den til magten vha. populistiske og kortsigtede angreb på eksperter og smagsdommere, der advarede om konsekvenserne.
 


For at fastholde magten satte den jer op imod hinanden – hvide og brune – herhjemme gennem en intens værdiracisme (såkaldt "værdipolitik") mod de brune og derude i ulandene med Bjørn Lomborgsk leflen for vores klimaracisme, som bortforklarer og undskylder at vi volder de fattigste skade med vores frådsende adfærd.  
 

Hvordan vores hjemlige værdiracisme medvirker til at ødelægge klimaet

Med sin kalkulerede værdiracisme mod vore brune danskere knuser regeringen tidligt selvværdsfølelsen i brune børn. Modsat gængs dansk opfattelse har moderne racisme (f.eks. imod de sorte i USA) intet med hudfarve at gøre, men handler om at finde fejl i målgruppens anderledes værdier, adfærd, kultur, religion samt i den medfølgende kriminelle vrede og "arrogante" kulturnationalisme, minoriteten udvikler som følge af udstødelse og dens frarøvede selvværd.
 


Den farligste racisme er ikke den "hadske," der råber højest i afmagt, men den "kærlige" som har magt til at skade ofrene mest.
I kærlighedens navn - for at "beskytte" vore egne børn - begyndte vi at tage dem ud af naboskolen fordi der kom brune børn og bevirkede med vores kollektive flugt at der pludselig kom "for mange" af disse.
Med vores budskab "vi ønsker jer ikke" knuser vi hele deres danske drøm og tvinger mange ud i den håbløshedens modsatrettede anti-hvide opførsel, der er så typisk overalt blandt mennesker, som føler sig forkastede og psykisk ghettoiserede.  


Forsoningsmøde med Tingbjerg-rødderne, som "fordrev"
en hvid præst fra Tingbjerg-ghettoen.


Samtidig kaster vi os med denne destruktive, undvigende ansvarsflugt ud i stadig mere afstandtagen fra og intens foragt for brune børns fremtid også i andre lande. For i vores dybe misantropiske racisme insisterer vi nu på "retten" til at køre vore egne børn – lidt firkantet sagt - i klimaødelæggende firehjulstrækkere til privat- og fjernskoler.

 
Konsekvensen - uforfalsket apartheid – fejer vi under tæppet ved i vores frisindede selvforståelse at indføre afladskvoter for en procentdel af vore uønskede, som vi nu over lige så store klimanedbrydende afstande ønsker at tvangssprede til "hvide skoler."


På samme måde kører vi os selv til arbejdet over store afstande for ubevidst at komme på afstand af vreden vi skaber i ghettoerne med denne såkaldt "undvigende racisme," som den kaldes i USA.

Her ses dens klimaødelæggende effekt langt mere ekstremt, da den irreversibelt for længst både fysisk og psykisk har indespærret de sorte så langt fra arbejdspladserne at mange opgiver forsøget på at blive en del af den amerikanske drøm.


Med en sådan krænkende undertrykkelse af vore egne hvide børns naturlige følelser af kærlighed og empati overfor andre, undertrykker og smadrer vi parallelt selvværdsfølelsen hos vore brune børn herhjemme....


.......og fremtidshåb og livsgrundlag for brune børn i fattige lande.


 Den ydre racisme mod vore brune medborgere i  fattige lande


På næsten samme måde forsøger VKO at feje problemerne under gulvtæppet ved at sælge varm luft til ulandene for ikke at stille krav til jeres forældre om adfærdsændringer, nødvendige for menneskeheden og jeres fremtid.

Vores politik oversvømmer eller udtørrer allerede i dag livsmulighederne for verdens brune medborgere og påtvinger dem eskalerende vand- og sandkrige, der truer med at drive millioner af klimaflygtninge mod vore kyster.
 

Når al forskning oplyser os om årsagsvirkningerne af vores indre og ydre marginalisering af de brune kan vi ikke længere dække os ind under egoismens uskyld. Dermed er racismens historiske ring sluttet. Vi har bevæget os fra fortidens" dominative racisme" (at ville holde de brune nede gennem kolonialisme, slaveri eller apartheid for at opnå en kunstigt høj levestandard) til nutidens "evasive racisme" (at ville undgå at integrere sig med de brune) tilbage til "dominativ racisme" (at ville drukne eller tilsande de brune for at opretholde kunstig høj levestandard).
 

Med denne – vores kyniske racisme i dag – vil vi skubbe problemerne over på jer unge i morgen og berøve også jer enhver empati og anstændighedsfølelse når I som konsekvens ad åre føler jer "tvunget" ud i voldsomme klimafascistiske tiltag med gigantiske mure og repressive foranstaltninger for at holde de fattige ude/nede.
 


 


Gør oprør mod vores bortødslen af jeres arvesølv
....og hele fremtid!


Kære unge danskere. Stå derfor sammen i oprør mod disse, vore ufølsomme blindforsøg på at sætte jer op mod jeres medborgere, som I for evigt skal leve og arbejde tæt forbundne med lokalt og globalt og som I som anstændige mennesker ønsker at kunne se i øjnene i mange år efter, at min ødelæggende og uansvarlige generation er væk.

Vi står overfor demokratiets måske værste dilemma, at fireårsvalgte politikere overalt i verden kun tænker på at sikre deres genvalg i konsensus med egoistiske vælgere, der ikke ønsker deres undertrykkende adfærd begrænset i helhedens navn.
Når de folkevalgte politikere forråder jeres fremtid, er det jeres pligt og ret at lade jeres moralske stentorrøst runge inden I selv er blevet for korrumperede af gældsætning til klimaet med for mange energislugende tomme indretninger som kompensation for energigivende menneskelig forbundenhed.


På trods af egen grådighed vil min generation inderst inde have forståelse for jeres følelse af afmægtighed midt i dette umulige dilemma og for at I med ungdommens legitime vrede måske kan komme til at knuse et par ruder under jeres demonstrationer.


"Konsekvens" truer regeringen jer med, men hvad betyder egentlig et par knuste ruder, som allerede næste dag er erstattet af dansk arbejdskraft, mod den kalkulerede og fortsatte knusning af vore brune medborgeres identitet som regeringen iscenesatte herhjemme efter sit systemskifte og hvis voldelige "konsekvens" nu truer os overalt i form af bandekrige?
 


 

Så kæmp for en ikke-voldelig forsoning med jordens fordømte ved brug af Michael Jacksons "mirror" frem for regeringens spejlknusende voldelige konfrontations- politik med at smøre dem ind i sort aflad.
Hvis man som jeg er modstander af vold må man forlange "præventiv detention" – ikke af jeres retfærdiggjorte vrede, men af min generations ødelæggende adfærd.
Lad jer ikke true til servil lydighed når der mere end nogensinde er brug for civil ulydighed.
 

Her er mit forslag. Brug civil ulydighed til at forlange øjeblikkelig standsning af Danmarks olieproduktion så det langt mere end COP15’s ikke-bindende aftaler giver genlyd over hele verden. Denne olie tilhører ikke kun jeres grådige forældre. Det er jeres danske arvesølv.


Men i dag hvor oliepriserne er helt nede i 60-70 dollars tønden, ser I passivt til at regeringen sælger det hele ud til foræringspriser.
Om få år forudsiges olien at koste mere end det tidobbelte i takt med at verdensreserverne skrumper ind og I ville til den tid kunne bruge disse gigantiske indtægter til at finansiere jeres egne børns og ulandenes velfærd.
Men inden I overhovedet når til skelsår vil Danmarks oliekilder om kort tid være tømte hvorfor I intet får ud af festen fordi jeres forældre stjal oliepengene fra jer til deres egen forbrugsfest.
 


Demonstrer derfor imod jer selv i nuet, men for jeres egen egne langtidsinteresser ved at forlange godt købmandskab gennem "præventiv detention" af dette dårekisteglade udsalg af kistebundens børneopsparing. Ved at standse udvindingen midlertidigt kan I hjælpe med til – særligt med broderlig hjælp fra Norge som bedre har råd til det – at tvinge olieprisen op over hele verden til fælles gavn for klimaet. For kun gennem højere energipriser kan I tvinge jeres forældre og de rige lande til at ændre adfærd i stedet for at snyde på vægten gennem salg af deres varme luft og tomme løfter til ulandene. Og kun derved kan I fremme hurtige investeringer i alternative energiformer. Lad dette blive jeres "bindende" løfte når klimatopmødets politikere svigter….f.eks. fordi de præcis som VKO har brug for nutidens magre olieindtægter til kortsigtet at overbyde Helle Thorning i velfærd ved næste 4-årsvalg…..og igen ved næste valg osv.!
 Hvis jeres forældre og min generation virkelig ønsker jer det godt i livet vil de støtte jeres protester mod den ubetænksomme klimaracisme, vi viklede os ud i bekvemmelighedens og den misforståede kærligheds navn.

For ingen forældre ønsker vel at tvinge deres børn ud i den langt mere blodige rolle som fremtidige klimafascister – den racisme som ikke blot undviger ansvaret for medmennesket, men med vold holder det nede/ude.

 

 

 

 

 

Tag derfor hinanden i hånden - hvide og brune danskere - og demonstrer for jeres kollektive fremtid!

 

Copyright © 2009 Jacob Holdt;

Tilbage til oversigt over mine artikler