g
årsdagen spændende avisdebat
 
.....næste dag gulnede toiletpapir


 


 

Søg under emner her:

 

Om muslimer og islam

Om indvandring og fremmedhad

Om USA og racisme i USA

Om jøder, Israel og antisemitisme

Om vold og ikke-vold

Om trafik, miljø og arkitektur

Om ulande og bistandsarbejde

Om homoseksuelle og seksualitet

Om kirke, bibel, historie og bibelhistorie

Om velfærdsstat

Om mig selv og personlige emner

Debatserie i Jyllands-Posten med læserne

Bunke mails til venner og bekendte

 

Eller se samtlige artikler her:


Kærlighed er fællesskab
Grundlovstale i Sankt Pauls om at give vore danske værdier videre til dem der skal arve vores samfund. Læs den, selv Pia Kjærsgård syntes godt om den :-)
 

Vores sorte koalition
Vi får de indvandrere, vi har fortjent, fordi vi vælger at skabe dem i vort eget billede. Danskernes negative tænkning om muslimerne er værre end tyskernes om jøderne i 1930'erne.

Venstrefløjens sorte koalition
Et angreb på venstrefløjen for dens imitation af VKO's politik og svigt overfor tidligere solidaritet og indlevelse. Med udgangspunkt i Amerikanske Billeder viser jeg hvordan vores danske racisme i dag er som den vi selv for 30 år siden angreb amerikanerne for - og hvordan resultaterne i form af ghettooprør, bandekrige og terrorisme er de samme selvforskyldte.

Lars Løkke - følg nu Obamas eksempel
Vis, at du mener integrationen alvorligt, og bryd DF's magtmonopol. Og lav så en samlingsregering med V,K,R og S. Kommer venstrefløjen til magten, vil VKO blot skærpe værdikrigen mod indvandrerne for at vinde magten tilbage.

Tegninger, billeder.....eller spejlbilleder
"Amerikanske billeder" er vist med stor succes i USA. Men i Danmark blev de brugt af publikum til hadske angreb på USA, mens amerikanerne i dag bruger billederne til at anklage danskerne for disses ligeså hadske angreb på muslimerne. Står janteloven i vejen for vores empatiske tilgang til anderledes mennesker?

Lad os afskaffe indvandrerkriminaliteten
Ingen nok så hårde straffe kan standse ghettokriminalitet. En helt anderledes empatisk tilgang er stærkt påkrævet. Jacob Holdt fortæller her om den hakkeorden, som ligger bag ghettobørnenes smerte, og hvilke holdningsændringer der skal til for at fjerne kriminaliteten, den giver anledning til.

Om massemordere og at se undertrykkere som ofre
Noget af det sværeste for de fleste mennesker - særligt ofre - er at se mennesket indeni undertrykkeren. I denne historie forsøger Jacob Holdt at hjælpe et offer med i sit hjerte at tage imod en undertrykker af den mest modbydelige slags - og ud fra sine egne erfaringer med kriminelle og massemordere at forklare om sine egne følelser overfor dem.


Stop volden
Politiets forsøg på at feje medansvaret for volden på Nørrebro ind under gulvtæppet inspirerede denne ikke-voldelige opfordring til politi og borgere.

Venstrefløjens klasseforræderi
Jeg begriber ikke at mine venstreorienterede venner ikke får kvalme over den kendsgerning at modstanden mod ØMU'en udelukkende kommer fra de allerrigeste lande i Europa - ja, i hele verden.

Apartheiden i vore hjerter kan overvindes
Vi skal åbne vore hjem for flygtningene.
Livet er en fest og kun gulvets bærekraft bør afgrænse antallet af udlændinge vi tager ind.

Kan vi løfte sløret for vore øjne?
Debatten om de muslimske indvandreres tørklæder rammer dybt ned i vores hjemlige racisme. Her prøver jeg at sammenligne med mine erfaringer fra det sorte USA.

Må vi få kammertonen frem for Camretonen
Indlægget går i kødet på de væsentligste problemstillinger og forvrængninger i debatten om den propagandistiske retorik, som Dansk Folkeparti & Co. anvender over for indvandrere i almindelighed og muslimer i særdeleshed.

Racisme - bjælken i øjet
Jeg har set så megen død og ødelæggelse blandt ofrene for min racisme – over 30 af mine egne venner har den myrdet - at jeg tvinges til at definere sygdommen ud fra dens dræbende effekt på ofrene og ikke på de pæne hensigter, der skrives af dens udøvere i højtidelige FN-konventioner.

Min egen danske racisme....mod muslimerne
Tale på FN's dag mod racisme.

Totalitært frisind
Bør indvandrere anerkendes som politiske kandidater når de kommer med bagstræveriske synspunkter fra den Tredje verden omkring dødsstraf og homoseksuelle?

Joh 8,7: Forsvar for Hizb-ut-Tahrir
Når den værste kritik af HuT synes at komme fra gamle venstrefløjsfolk, kan man ikke undgå at mistænke disse for en vis portion selvhad, som så let slår over i afstandtagende hetz.

Yderligere et forsvar for Hizb-ut-Tahrir
Dette er et beroligende svar på de indlæg, der udtrykte frygt for terrorisme efter mit første forsvar for Hizb-ut-Tahrir i Politiken.

Hizb-ut-Tahrir – en gave for demokratiet
Er Hizb-ut-Tahrir i virkeligheden mere demokratisk end de fleste danskere?

Akkaris had - eller vores?
Et forsvar for Akkaris handling, da han drog ud i Mellemøsten med Jyllands-Postens karikaturtegninger - og satte verden i brand.

Integrationstragedien 
Hvorfor angriber palæstinensere jøderne i Danmark og hvorfor har vi aldrig hjulpet vore palæstinensiske flygtninge med at bearbejde deres medbragte vrede.

Hvem tør kaste den første sten?
Under folketingsvalget 2007 kastede næsten samtlige danske medier og politikere sig ud i en heksejagt på en fuldstændig uskyldig 25-årig dansk pige ved navn Asmaa Abdol-Hamid. Dette er en anklage mod venstrefløjens racisme i den anledning.

Hvad udad tabes skal indad vindes
Om hjælp til at komme antisemitismen blandt muslimer til livs og opfordring til regeringen om at opgive sin "antisemitiske" politik.

Om godhed
Om at finde godhed de steder hvor man ikke forventer at finde det, f.eks. i Ku Klux Klan

Sæt skatten op.....og få råd til mere ferie
Politikerne stikker os blår i øjnene med demagogisk snak om at få lavere skat. Pengene ligger bedst i borgernes lommer, så hvorfor tage dem fra os ved at sætte skatten ned?

Lad os hellere reformere skatten....i de andre lande
En lidt kortere version end ovenstående skrevet i anledning af regeringens skatteforlig 1. marts 2009.

Det fælles og det forskellige
Prædiken i Københavns Domkirke om vort forhold til muslimerne.

Alle i samme båd
Kronik imod bygningen af Storebæltsbroen.

Er vi mon så anti-amerikanske?
Er de venstreorienterede ikke i virkeligheden pro-amerikanske?

Ulandsarbejde og racisme
Der tales meget om ulandshjælpens hvide elefanter, men alle synes at overse at de virkelige hvide elefanter er dem vi udsender herhjemmefra.

Rejse gennem dansk ulandshjælp i Afrika anno 1982
Jeg var taget til Afrika for at give bistand for overskuddet fra Amerikanske Billeder, og blaffede derefter rundt for at se hvordan andre danske bistandsfolk arbejdede. Men det blev en deprimerende racistisk oplevelse.
 

Strøtanker efter Nepalrejse
Skal vi overhovedet bruge danskere i ulandsarbejde - bortset naturligvis fra mig selv?

Hvad kan vi gøre for at befri Tibet?
Tale til "Free Tibet koncert" i Cirkusbygningen 

Ulandenes kommende terroraktioner
Under energikrisen i 1979 blev denne kronik skrevet som en advarsel til dem, der ødsler jordens energiressourcer væk uden at ulandene har nået at blive industrialiserede. 

Bring jøderne til Danmark
Hvorfor vi bør invitere det tidligere Sovjets forfulgte jøder til Danmark.

En Salomonisk dom
Om jøders "pligt" til at sige fra overfor Israel og om deres enorme ukendte indsats for borgerrettighederne i især USA.

Hus en flygtning - eller 30
Debatten om indkvartering af flygtninge i containere fik mig til at skrive denne artikel om min egen indkvartering af flygtninge.

Racevold
Er sorte amerikanere mon så farlige?

Giv Bush en skideballe, Fogh
Forslag til hvad Danmarks statsminister under sit møde med USA's præsident burde fortælle Bush - at soldaternes tortur i Irak var uløseligt forbundet med den tortur, han selv praktiserer i USA's fængsler.

Fogh! Aflys mødet med Bush
Forslag i Berlingske Tidende om at Fogh burde bruge sine diplomatiske evner til at samle koalitionen i Irak ved at støtte John Kerry i valgkampen.

Forsvar for Foghs besættelsestanker
Hvordan skal vi opføre os overfor demokratiske besættelsesmagter?

Raceoprør - den onde cirkel
Nogle betragtninger efter raceoprøret i Los Angeles hvordan vi er med til at give racismen et menneskeligt ansigt.

Vort eget Titanic
Kommentar om New Orleans menneskeskabte katastrofe - og danskernes tilsvarende.

Vores klimaracisme i dag gør os til klimafascister i morgen
Opfordring i Information og Politiken omkring klimatopmødet i København 2009 til at demonstrere mod politikernes forsøg på blot at sælge varm luft og sort aflad til de fattige lande.

Invitation til Louise Frevert
Opfordring til at tage med mig på dannelsesrejse i USA efter skandalen om de racistiske indlæg om muslimer på hendes hjemmeside.

Et muslimsk manifest
Demokrati er ikke indholdsmæssigt noget nyt i islamisk sammenhæng. Men folk, som ikke anerkender eller blot tolererer forskellighed i udlægningen af islam, kan ikke være med til at bygge bro og forsone værdier i samfundet.
Et tilbud til Danmarks muslimer.

Forebyggelse er bedre end helbredelse
Om hvor mange penge vi kunne spare gennem positiv tænkning overfor indvandrerne.

Vredesknappen presses i bund
Reaktion oven på Muhammed-tegningerne i Jyllands-Posten. Danske medier himlede op om at det drejede sig om ytringsfriheden.....som om der ikke er ytringsfrihed i USA, hvor ingen ville håne deres mindretal på den vis.

Om sort amerikansk musik
Radioprogram om 70'ernes mere politiske musik.

En falsk profet?
Med et totalitært vietnamesisk regime i dag, var det forkert af os at støtte vietnamesernes frihedskamp?

Om dødsstraf
Tale til demonstration foran USA's ambassade.

Selvopgør efter Vietnam-krigen
Det ville klæde Berlingske Tidende at tage et selvopgør her 25 år efter Vietnam-krigen ved at se på egne fortielser dengang frem for at angribe andres

Dansk tolerance på udsalg
Et eksempel på hvor undertrykkende det berømte danske frisind er overfor homoseksuelle.

Demokrati med undertrykkelse
Med udgangspunkt i Hal Kock's "Om demokrati" vises her hvor vigtigt det er at arbejde med vredens børn for at redde demokratiet. Eksempler fra Ku Klux Klan, nazister, massemordere etc.

Politikens undertrykkende Winkel
Katrine Winkels hadske artikler i Politiken hidser mig til stadighed op - især når hun i nutidens betændte klima ophidser til hadske tanker overfor muslimerne. Desværre ville Politiken ikke trykke denne artikel.

Lever vi op til menneskerettighederne?
Tale på Rådhuspladsen om hvor svært det er at leve op til ånden i menneskerettighederne.

De radikale på hadets korstog?
Det hadske sprog blandt vore muslimske børn er en direkte afspejling af den tilsvarende indvendiggjorte racisme blandt sorte børn i USA, men i stedet for at søge løsninger hopper de Radikale med på hadets vogn og skaber fjendebilleder.

Naser Khader som statsminister?
En tankeprovokation i Berlingske Tidende i mine forsøg på at få de konservative til at bryde regeringssamarbejdet med Dansk Folkeparti.

Forsvar for Sherin Khankan imod Naser Khader
da Naser Khader og to andre politikere angreb hende og Exitcirklen i 2017

Mod en ny borgerrettighedsbevægelse
Tale på Rådhuspladsen om hetzen mod indvandrere i valget 2001 kort for inden.

Ligestilling og integration undergraves
Vi kulturradikale er uhyggeligt overrepræsenterede der hvor det virkelig gælder om at bære den danske kulturarv videre for at undgå parallelsamfund og marginalisering – nemlig blandt vore indvandrere.

Integration forudsætter ligeværdighed
Muslimske friskoler har succes med at rette elevers knuste identitetsfølelse op. Dette ruster dem bedre til integration og for hver elev, de redder, har samfundet en potentiel bandekriger eller terrorist mindre.

Lad os få en integrationsminister
I anledning af valget 2007, hvor den tidligere såkaldte integrationsminister Rikke Hvilshøj gik af.

Integrer Danmark, ikke det sorte kabinet
Efter en hadsk kampagne fra Dansk Folkeparti med plakater af dommere i burkaer kom regeringen med hastelovforslag om at dommere ikke må bære tørklæder i retssalen.

Er Fogh blevet kulturradikal?
Debat med statsministerens søn om vort fælles syn på den amerikanske integrationsmodel og hvordan danskerne svigter de danske værdier ved ikke at være aktive stolte kulturbærere, der inviterer indvandrerne ind i deres sociale fællesskab.

Søren Espersens holocaustfornægtelse
Espersen vender historien på hovedet og fremstiller serberne som de gode kristne og albanerne som de onde muslimer i Kosovo og benægter massegravene i Kosovo, som jeg personligt havde stået i.

Red Barnet bør anmelde Dansk Folkeparti for racisme
Åbent brev til Søren Espersen om hvorfor jeg ikke med mit langvarige arbejde med racisme kunne skrive under på Politikens anmeldelse af DF politikere for racisme

Min advarsel inden krigen i Irak
Jeg støttede en aktiv indsats for at vælte Saddam Hussein, men advarede om volden det ville udløse hvis Bush skulle anføre invasionen.

Irak i vore hjerter
Med udgangspunkt i min advarsel i Politiken inden krigen giver jeg mit bud på hvordan vi kunne have håndteret Irak med ikke-voldelige metoder.

Afghanistan i vore hjerter
Hvad med, at vi lige træder et skridt tilbage og ser fjenden i os selv, før vi fortsætter med at skyde på andre? Kan man uden et helhjertet og altruistisk engagement i et lands befrielse - parallelt med at overvinde det mishandlede barns eller ghettoens naturlige mistillid - 'vinde' et mishandlet lands hjerter og sind?

Hvem går terroristernes ærinde?
Efter et terroristangreb på den danske ambassade i Pakistan og stor boykot mod danske produkter i arabiske lande foreslog Margrethe Vestager at Danmark tog sin udenrigspolitik op til debat, men blev straks lagt på is af hele folketinget.

Jeg er blevet politisk hjemløs
Værdipolitiske budskaber er helt fraværende i debatten om nu (2014) at tage 20 procent fra verdens fattige, fordi politikernes vigtigste projekt ikke længere er at værne om menneskelige værdier, men om en økonomi, som allerede er blandt verdens stærkeste.

Boykot Shell, men hvor længe?
Hvorfor der er andre grunde til at boykotte Shell end miljøhensyn.

USA's mest progressive kirke
Om Glidekirken i San Francisco.

Jorden er en syndefuld sang
Hvordan skal vi forholde os til lande med anderledes frie seksuelle mønstre end vores?

Jacob Riis og den amerikanske drøm
Bliver Jacob Riis i USA brugt til at flygte fra et socialt ansvar?

Hvad sker der i det andet Amerika?
Min første artikel fra USA i 1972 om ungdomsoprøret - præget af den nyankomnes utrolige naivitet.

Den gamle by i København
Fortidens forsyndelser mod København kunne gøres gode igen, hvis man benyttede havnearealerne til at genopføre nogle af de arkitektoniske værdifulde huse og miljøer, der bukkede under for åndløst nybyggeri.

Lad arkitekterne gå under jorden
Kronik om Københavns nyeste arkitektur.

Juletale i Eventyrernes Klub
Hvorfor er det så svært at leve op til julebudskabet?

Bevar Borgergades badeanstalt
Forsøg på at bevare badeanstalten i Borgergade.

Smid de ældre ud på Internettet!
Frem for at overflødiggøre de ældre, burde vi lade dem digitalisere arkivernes kirkebøger og håndskrifter.

Regeringens racisme rammer danskerne

Lidt om agenter
Redegørelse i Jyllandsposten for min tid som "KGB-agent." Men kan man nu også stole på agenter?


Storkonflikten og velfærdsstaten
Et forsøg på at fortælle amerikanerne om velfærdsstatens velsignelser og hvorfor danskerne kæmper for mere af samme slags.

Åbent brev til prins Joachim
Som et indlæg i racismedebatten sendte jeg fra Kosovo en lidt anderledes lykønskning i anledning af vor nye multi-etniske prins' fødsel.

CARE's kongelige køkkenhaveudflugt
Et rosende indlæg om CARE's protektor, prins Joachim, men en drillende beskrivelse af CARE's måde at bruge ham på. 

Den historiske Moses: det sorte Afrikas undertrykker?
I den nyeste ægyptologi begynder man at ane hvad Moses egentlig foretog sig i sin ungdom.

Den historiske Moses: hjalp han slaverne til magten i Ægypten?
Med de seneste års forskydninger af kronologien har ægyptologerne sat en revolution i gang i den bibelske eksegese. Den er værd at kigge på - også for ikke-bibelsk interesserede.

AIDS-hysteriet i USA og her
Jeg var på turné i USA, da jeg opdagede, at mine kirtler var hævede. Jeg blev bange - indtil jeg opdagede, at det, jeg led af, ikke var AIDS, men AIDS-hysteri.

Tale til AIDS-Fondets julegudstjeneste
hvor jeg tager udgangspunkt i min egen ungdoms homofobi

Et forsvar for Christiania
i anledning af den genopblussede folketingsdebat i 1994 om at rydde fristaden.

Angst æder sjæle op
Om at overvinde sin angst ved at rejse og møde kriminelle og voldsmennesker med tillid.

B.T. skaber terrorisme
B.T.'s vedvarende had og hetz mod muslimerne får disse til at lukke sig......og muligvis enkelte til at udvikle et tilsvarende had mod danskerne.

Red egypterne fra udenrigsministeriet
En døgnfluereaktion på terrorbombningerne i Egypten 2005

Sankt Hans båltale i Fåborg
Lidt snak om afbrændingen af hekse på min barndomsegn.

Tale til Jørgen Dragsdahls 50 års fødselsdag 
En tak til min læremester, som fik mig på vildveje. 

Tale til min fars 70 års fødselsdag
Et mildt faderopgør, som nok kunne have været holdt af de fleste præstebørn, ja, måske endda til de fleste fædre overhovedet.

Om at skrive en bog der gør alle tilfredse
Hvordan alle var med til at sætte deres præg på min bog

Første gensyn med Amerika I. del
Mit rejsebrev for mine læsere i Information om min tilbagevenden til USA i 1978. Om modtagelsen i Hollywood og successen, der får mig til at frygte at "jeg er ved at blive overklassens og systemets hofnar."

Første gensyn med Amerika II. del
Mit rejsebrev for mine læsere i Information om min tilbagevenden til USA i 1978. Om modtagelsen i Hollywood og successen, der får mig til at frygte at "jeg er ved at blive overklassens og systemets hofnar."

Første gensyn med Amerika (forkortet fra I og II)
Min artikel i Information om min tilbagevenden til USA i 1978.

Min rejse til Namibia
Tre artikler om mit ophold i nogle af verdens mest voldelige ghettoer samt hos Himbaerne i ørkenen og AIDS-ofrene i slumkvartererne.

Tæppebomb russerne
Lad os indkassere fredsdividenden frem for endnu engang at opruste

En personlig fortolkning af Putin
baseret på vores fælles fortid i KGB

Foredrag om mit forhold til amerikanske jøder
Da jeg skulle introducere filmen om Nan Goldin, som jeg altid bliver sammenlignet med, valgte jeg frem for at tale om kunst at fortælle om hvordan amerikanske jøder skabte min egen fotografiske karriere.

Demonstrer mod vores klimaracisme
Her er en opfordring til unge klimaaktivister: Lad jer ikke true til servil lydighed, når der mere end nogensinde er brug for civil ulydighed

Min tale ved modtagelsen af Dialogprisen for Ubuntuhuset
Jeg fortæller om Ubuntuhusets arbejde ved prisoverrækkelsen i Nationalmuseet 2018

Min tale til Özlem Cekics bogudgivelse
Özlem påstod i bogen "Hvorfor hader han dig, mor?"at jeg havde givet hende inspirationen til den. Så jeg holdt en meget drillende tale.
 

Jyllands-Posten - en regerings- og erhvervsfjendtlig avis
Avisens hadske politik overfor muslimer skader integrationen og erhvervslivet
 


En serie debatindlæg i Jyllands-Posten mellem de islamofobiske læsere og mig:1. Søren Espersens puritanske istid

Min gode ven Søren Espersen skrev et drillende angreb på vore muslimer i Jyllands-Posten og opfordrede mig til at svare på det. Se hans og mit indlæg.

2. Det danske frisinds racisme og homofobi
En sort indvandrerbøsse Ahmed Mohamud angriber mit syn på muslimer, da han selv her har fundet frihed til at springe ud.

3. Tag del i kampen mod racismen
Fortsat dialog med bøssen Ahmed Mohamud om racisme, islam og homofobi

4. Man rystes over den danske intolerance
En læser beundrede mit arbejde med racisme i USA, men ikke mit tilsvarende med muslimer. Mit svar skrevet under en rejse i Indien.

5. Konstruktivt og kærlig kritik
Jeg angribes for ikke at kritisere muslimerne, men svarer at kritikken skal komme indefra som det gjorde med jøderne.

6. Muslimer og homoseksualitet
Jeg svarer Søren Espersen på hans påstand om at muslimerne vil tage homoseksuel frihed væk med at påpege hvordan danske bøsser tager til arabiske lande som sexturister.

7. Kampen bag ”Milk” for de homoseksuelles frihed
Jeg fortæller om hvordan jeg var med i bøssebevægelsen fra starten - inden aktivisten Harvey Milk kendt fra filmen "Milk" kom ud af skabet.

8. Hvem er du selv, Henriette Kjær?
De konservatives ordfører misbruger sin magtposition til at angribe indvandrerne. Jeg prøver gennem sammenligning med USA's muslimer at vise hvordan hendes bebrejdelse af "de andre" former disse.

9. Provst Lilleørs kristne tvetungethed
En serie voldsomme angreb på min ven, Abdul Wahid Pedersen, for hans syn på stening, "tvang" mig til at skrive en forsvar.

10. I USA kritiserer jeg muslimerne
En læser prøver med statistikker at vise at jeg manipulerer om USA's muslimer. Jeg baserer mit forsvar på mine egne oplevelser med muslimer i USA.

11. Henriette Kjærs mer-værdikrig fører til bandekrig
En læser synes jeg er hadsk overfor Henriette og regeringen. Læs mit svar.

12. Racismekonference - Bjælken i eget øje
Bør vi deltage i FN’s racismekonference når visse muslimske diktaturer ønsker at gøre kritik af religion til en form for racisme? Med visse indrømmelser, ja.