Jacob Holdt
- mit arbejde for CARE 

Herunder om mit nye lysbilledshow: 

"Inkaernes børn - med prins Joachim hos Bolivias indianere"

Jeg begyndte at arbejde for CARE i 1991 - tøvende og skeptisk. 
Ti år tidligere havde jeg rejst i Afrika for at se på projekter, som Amerikanske Billeder kunne støtte, men blev dybt desillusioneret over den måde Danmark formidler ulandsbistand på.

Familie på cykel nær Potosi, Bolivia

Bistand uden racisme? 

Med mine erfaringer fra den amerikanske racekonflikt så jeg en overvældende racisme i forholdet mellem donor og bistandsmodtager. Jeg var så deprimeret at jeg fuldkommen opgav min entusiasme for bistandsarbejde - hvilket var en af grundene til at Amerikanske Billeder lukkede i Europa og flyttede til USA. Jeg så ingen alternativer for bistandsformidling på det tidspunkt. 

Da CARE ringede mig op og spurgte om jeg ville være med i deres oplysningskampagner, ville jeg derfor kun love at se på deres projekter og ville kun lave et lysbilledshow, hvis jeg helhjertet kunne støtte dem. Nuvel, jeg endte med at blive absolut begejstret for deres arbejde uden forbehold. Det racistiske arbejdsforhold, jeg havde forventet at se, var overhovedet ikke til stede - hovedsageligt fordi næsten alt arbejde udføres af indfødte - ikke af højt betalte hvide udlændinge, der omgiver sig med pigtråd og en korrumperende negativ vestlig levestandard. 

Mens dette har tilbøjelighed til at øge de psykologiske kløfter i verden - og medfører kriminalitet og en dræben af initiativet - så jeg nu det modsatte i CARE: at deres indfødte ansatte - om end de var fra byernes middelklasse - levede sammen med og lærte af bønderne. Dette formindsker deres egne psykiske kløfter overfor bønderne, hvilket fremmer initiativet og følelsen af et gensidigt tilhørsforhold.

Dette er dog en meget kort og forenklet redegørelse for de artikler jeg har skrevet i medierne om mine bevæggrunde for at arbejde med CARE: "Ulandsarbejde og racisme" og "Strøtanker efter Nepalrejse"

Augustin - en bonde nær Monteagudo 

Arbejdet i Bolivia 

I Bolivia er jeg engageret af CARE til at følge bl.a.  CADENA projektet gennem en årrække. Projektet er finansieret af DANIDA og vil forsøge at forbedre levevilkårene for 11.200 mennesker i Chuquisaca - et af de fattigste områder i Bolivia. Forholdene skal forbedres gennem voksende landbrugsproduktion. Ikke ved at rydde skovene og inddrage mere jord, men ved at øge produktiviteten på allerede opdyrkede arealer.

Jeg har lavet et diasshow om dette, som jeg turnerer rundt med i danske skoler. Dette er netop blevet opdateret, idet jeg i 1999 vendte tilbage til Bolivia med CARE's protektor prins Joachim og lavede:
"Inkaernes børn - med prins Joachim hos Bolivias indianere"

Aymara indianer på Altiplanoet, Bolivia

Arbejdet i Nepal 
I Nepal arbejder jeg for tiden på et tilsvarende show - primært om kvinderne i  Syangja projektet. 

Ligeledes har jeg fotograferet CARE's arbejde med at redde regnskoven i Thailand og fremtidige planer inkluderer et show om CARE's arbejde i Vietnam.

Uafhængigt af CARE Danmark tager jeg også når som helst jeg har huller i mine turneer ud for at lave frivilligt arbejde for CARE i Guatemala, Nicaragua, Haiti. Jeg vil senere lave hjemmesider om dette.
 

For at organisere Boliviashowet bør du kontakte 
ARTE Booking: Tlf 3848 1400,
 
e-mail
ARTE BOOKING
eller CARE: Tlf 35-368858, e-mail
CARE 

Her kan du støtte CARE

 Andre emner under CARE:

"Inkaernes børn - med prins Joachim hos Bolivias indianere"

Om indholdet i det nye Boliviashow

Min "fanside" for prins Joachim

Se Bolivia showet på video

Tilbage til min hjemmeside 

Tilbage til Amerikanske Billeder 
 

   
   

This page in english

Copyright © 1997 AMERICAN PICTURES; All rights reserved.

  

 
 
 

Girl in Kathmandu
Field worker in Nepal

CARE leader in Nepal

Working for CARE in Nepal
Woman at CARE illiteracy class, Nepal