Dementier og definitioner
- af Jacob Holdt
 


Om at bruge udtrykket "sort":
 
Da disse hjemmesider fokuserer på raceundertrykkelse bruger jeg udtrykket "sort" (som modsætning til "hvid") frem for det etniske udtryk "afrikansk-amerikaner" parallelt med "italiensk-amerikaner", "dansk-amerikaner" osv. Først og fremmest vil jeg undgå det skrækkelige, nedladende danske ord "neger," som hører hjemme i kolonialismens tider.

"...en dyster rejse ind i Amerikas mørkeste sjæle... en emotionelt og intellektuelt uimodståelig vision af Amerika"  The Badger Herald, Univ. of Wisconsin


Om at bruge såkaldt "negative" fotos:

Da Amerikanske Billeder forsøger at gengive de ødelæggende resultater af undertrykkelse viser billederne, som jeg bruger, primært de mennesker der er mest tilintetgjorte og knuste af undertrykkelsen!
Jeg tager også mange billeder af "sort kultur", men benytter dem kun i enkelte kulturelle og religiøse sektioner af showet eftersom showets tema jo netop ikke er "sort kultur", "menneskelivet i almindelighed" eller en "demografisk skildring af Amerika" etc., men racisme.

I alle former for undertrykkelse er der et offer. Nogle samfund opdrager deres børn til at se eksistensen af sådanne ofre som "samfundets skyld" (hvorfor samfundet hele tiden må laves bedre!) - hvorfor de er i stand til at betragte menneskene i mine billeder med et stærkt anstrøg af solidaritet. Denne grundtvigianske synsvinkel er typisk dansk, har jeg erfaret efter at have vist showet i 14 lande.  
 

Sort stereotype ....eller apati forårsaget af VORES racisme? 

Men Internettet når imidlertid også ind i meget racistiske samfund, hvor folk er opdraget til ubevidst at skyde skylden på ofrene selv. Ansvarsbevidste mennesker i sådanne samfund vil derfor i almindelighed prøve at undgå brugen af sådanne billeder af frygt for at de vil forårsage "negativ stereotypisering." I stedet vil de fokusere på hvad de kalder "positive billeder" - det vil sige billeder af individer som har haft "succes" på trods af undertrykkelsen. 

Jeg tror at (i en pædagogisk sammenhæng) er det vigtigt at bruge billeder, som kan hjælpe med at oplyse os om vort ansvar overfor "de svageste" gennem en dybere indsigt, forståelse og deraf følgende ændring af de undertrykkende sider i vores opførsel.

Det modsatte ender - på trods af de gode hensigter - blot med endnu engang at "feje problemet ind under tæppet" - netop den form for undvigende skyldsbevidst racisme som i det stille tvang millioner af mennesker ud i forkastelse, ghettoer og sluttelig fortvivlelse og vrede.
 

Offer og udøvere af institutionaliseret racisme ansigt til ansigt 

I et samfund som USA, hvor negativ tænkning om de sorte nu går så dybt at f.eks. ingen taxachauffør vil samle en sort mand op efter mørkets frembrud, kan man desuden med sikkerhed sige at man ikke på nogen mulig måde risikerer at forstærke folks negative tænkning. Frygten løber så dybt i hvide amerikanere nu, føler jeg, at selv ikke nok så mange "positive" shows a la Bill Cosby i TV vil kunne bevirke den mindste svækkelse af den negative tænkning og frygt, der avles af de endeløse nyhedsreportager om sorte mænd i håndjern i aftennyhederne.

Kun personlig selskabelig omgang med sorte vil. 
Eller en mere ærlig form for undervisning om de undertrykkende sociale kræfter, som dagligt former og skaber typer, som faktisk ligner og opfører sig som "negative stereotyper".   
Derfor forsøger Amerikanske Billeder at forklare og ærligt skildre - hellere end at undgå - sådanne udbredte stereotypier som "sort apati (i USA)", "sort vrede" og andre åbenlyse konsekvenser af langvarig undertrykkelse.  
 

Racistisk stereotypisering ....eller en ærlig beskrivelse af undertrykkelse?


Flere dementier følger.... 
Hvis du har andre spørgsmål angående emner bragt op af Amerikanske Billeder eller disse hjemmesider er du velkommen til at
sende en e-mail til Jacob Holdt, som vil forsøge at besvare dem her. 
 

 


 

- andre emner herunder

Dementier og definitioner af Jacob Holdt

Hyppige spørgsmål om racisme og undertrykkelse

Min dybere definition om racisme

Mine illustrerede lærebøger om racisme !!!

Racisme workshoppen 

Hvordan man bearbejder sin racisme i workshops
(detaljeret beskrivelse på engelsk) 

Jørgen Dragsdahls artikler om dansk racisme

Mine links til resorser på nettet om racisme

 

   

 
This page in English
 

Copyright © 1997 AMERICAN PICTURES; All rights reserved.