I de ”gode gamle dage” - i årene 1976-84 da ”Amerikanske Billeder” var en fast tilbagevendende begivenhed hvert 2. eller 3. år i mange gymnasier, var det almindeligt at jeg blev tilkaldt når lærerne skulle have fagligt møde. De fleste af dem havde jo set min forestilling tidligere og mit job var derfor - ene mand - at være babysitter for alle eleverne gennem en hel skoledag. Det var jo almindeligt kendt at ”Amerikanske Billeder” kunne holde 600 elever i en så uhørt stilhed i 5 timer at ”man kunne høre en nål falde til jorden. 


"Ingen form for beskrivelse eller lovprisning kan gengive oplevelsen. Det er en forestilling som alle amerikanere må opleve selv."  University of Chicago Journal


Med min ny opdaterede udgave - om nutidens racisme, undertrykkelsesmekanismer generelt og opfølgen gennem 25 år af de mennesker og skæbner der dengang blev kendt – er de gode gamle dage vendt tilbage. Og elevernes reaktion er overalt om end endnu stærkere end dengang, idet de nu tydeligt fornemmer at det er dem selv, det hele handler om, og ikke blot ”over there.” 

Derfor er jeg glad for at flere skoler igen er begyndt at benytte mig på lærernes undervisningsfri dag. Særligt vil jeg henvise til erfaringerne i Munkensdam Amtsgymnasium i Kolding. 

Pædagogisk dag, hedder det vist de fleste steder, og da netop den ny udgave af ”Amerikanske Billeder” i så høj grad handler om pædagogik – barnets undertrykkelse i alle samfund og dets resulterende lidelsesmønstre – kan jeg ikke forestille mig noget bedre ”pædagogisk” fyldstof for eleverne på netop denne dag.
 

  Det første lys i Lindas shack i Florida

Ulemper ved at bruge ”Amerikanske Billeder” på ”Pædagogisk dag” 
Mange lærere føler sig dog snydt over ikke selv at få lov til at se den nye udgave. Dette er også et problem for eleverne. Det nye show sætter voldsomme følelser i gang hos mange elever – ofte har jeg dem hulkende ved mine skuldre – og det er derfor en ulempe hvis lærerne ikke kan ”følge det op” bagefter.  

Da nutidens unge ikke kender til showet, vil mange også pjække på denne dag. For at forhindre dette, bør der derfor være undervisning i første time eller andre måder at skabe mødepligt på. F.eks. ved at eleverne får stileemner og opgaver om oplevelsen. Jeg kan på forhånd fremsende evt. forslag til emner. (Hvilket dog igen kræver at lærerne har set showet!) Uden mødepligt viser erfaringen at op mod 1/4 vil blive helt væk. Denne tunge del af eleverne er imidlertid dem, der hyppigt får allermest ud af showet – ”nyt mod på livet”, ”et chok”, ”et spark fremefter” osv. – hvorfor det er forkert at tabe dem på gulvet - særligt på pædagogisk dag! 

Mest får eleverne altså ud af at se forestillingen som ”fællestime” på en almindelig undervisningsdag – med den smittende begejstring jeg oplever i mange gymnasier når elever og lærere virkelig føler at de er fælles om en oplevelse – i særdeleshed når rektor slår tonen an ved at sætte sig midt i forsamlingen. Men i de skoler, hvor jeg vender tilbage hvert 2. eller 3. år, vil lærerne dog naturligt kunne trække sig tilbage på pædagogisk dag – og alligevel kunne bearbejde oplevelsen bagefter med eleverne! 

Med venlig hilsen 

Jacob Holdt

 

 


 

- andre emner herunder:

Forslag og tekniske krav til arrangører (vigtigt!)

Introduktionsskrivelse til uddeling blandt publikum:

Introduktion for gymnasieniveau og voksne i A3:

Tryk forsiden som pdf       Tryk midtersiderne som pdf

Introduktion for folkeskoleniveau i A4:

Tryk forsiden som pdf       Tryk midtersiderne som pdf


Opfølgning og workshops efter arrangementet.

Uddrag af teksten fra det nye show.

Oversigt over tidligere foredrag efter skoletype og land.

Pædagogisk dag - når lærerne skal holde fagligt møde og Jacob Holdt er babysitter for alle eleverne hele dagen! 

En mail til eleverne efter at de har set showet - med links til de omtalte steder. Hvis Jacob Holdt skulle glemme at sende den til skolen kan lærerne hente denne her og rundsende den på skolens interne mail-system.

En mail til elever om KKK og racisme


Pressebilleder og plakater kan hentes her 

 

   

   Denne side på engelsk  
 

Copyright © 1997 AMERICAN PICTURES; All rights reserved.