Amerikanske Billeder 
- Opdatering og fremtidsplaner

 

Efter flytningen til USA ønskede Jacob Holdt ikke at vende tilbage til Europa med showet, men efter den kolde krigs afslutning - og konfronteret med de senere års pludselige eksplosion af racisme, antisemitisme og anti-muslimske følelser i Europa - besluttede han i 1994 at lave en ny international udgave. 

Den ny internationale udgave 
Showet beskæftiger sig nu med de dybereliggende årsager, der ligger bag de undertrykkelsesmekanismer vi kender i alle samfund. Det benytter dog udelukkende billederne fra USA's sort-hvide undertrykkelse som illustration, da mange af de basale ingredienser i al undertrykkelse her ses så tydeligt - ikke mindst fotografisk idet f.eks. serbisk-muslimske, Nordirlands katolsk-protestantiske eller vore hjemlige indvandrer-indfødte mønstre ikke er så lette at anskue visuelt i undervisnings øjemed.
 

Undertrykkelse: Indespærret kærlighed i Georgia

25 års undertrykkelse
En fjerdedel af billederne er nu fra 1990'erne for at vise de senere års forværrede racekonflikt også i USA. 
Da Jacob Holdt er fortsat med at besøge sine gamle venner, består et af de mest rørende og nedslående aspekter i det ny show i at følge de samme familier fra årene med håb og tro på fremtiden til fortvivlelsens år. Mange ses først som børn og siden i showet som voksne - og forfærdende ofte senere som myrdede!
Intet andet dokumentarprogram har så virkningsfuldt behandlet undertrykkelse over en periode på et kvart århundrede! 
 


Undertrykkelse: Heroinnarkoman i Harlem

 

Et værdifuldt redskab til bekæmpelse af racisme
I stedet for selv at vise showet i de forskellige lande, tilbyder Jacob Holdt det nu til interesserede statslige og NGO organisationer, der er aktive i bekæmpelsen af racisme og etnisk forskelsbehandling.

Den norske regerings Utlendingedirektorat bruger allerede med stor virkning showet til bekæmpelse af etniske fordomme i norske skoler. Showet er også ved at blive oversat til tysk i håb om at tyske organisationer vil være interesserede. 

Fremtidsplanerne inkluderer også udbredelse af det på video, Internet og interaktiv DVD. Enhver kvalificeret hjælp og finansiel støtte modtages med tak! 

Med de dybere undertrykkelsesmønstre, der i disse år tilsyneladende eksploderer over hele verden er det Jacob Holdts håb at showet kan gøre en lille pædagogisk forskel. 
 

 

 

Andre sider under denne menu

Fremtidsplaner og fortsat opdatering af showet.

Min ikkevoldelige tilgang til fotografering   
   
Sponsorerne af min fotografering

Amerikanske Billeders Afrikafond

Fundatsen for vores Afrika arbejde

Fondspapirer med regnskaber

Oversigt over fondets arbejde

Strækninger jeg har blaffet   
      
Kort over hjem jeg boede i
   

   

      This page in English
 

Copyright © 1997 AMERICAN PICTURES; All rights reserved.