Jacob Holdt
 - kronikker, artikler og taler
 
 

Om kirke, bibel, bibelhistorie og historie:
 

 

Kærlighed er fællesskab
Grundlovstale i Sankt Pauls om at give vore danske værdier videre til dem der skal arve vores samfund. Læs den, selv Pia Kjærsgård syntes godt om den :-)

USA's mest progressive kirke
Om Glidekirken i San Francisco.

Jacob Riis og den amerikanske drøm
Bliver Jacob Riis i USA brugt til at flygte fra et socialt ansvar?

På sporet af ånden fra '68
Hvordan ser vi i generationen, der var 18 – 25 år i 1968, os selv i dag? Er idealerne og drømmen om en bedre verden blevet erstattet af egoisme, grådighed og materialisme?

Den historiske Moses: det sorte Afrikas undertrykker?
I den nyeste ægyptologi begynder man at ane hvad Moses egentlig foretog sig i sin ungdom.

Den historiske Moses: hjalp han slaverne til magten i Ægypten?
Med de seneste års forskydninger af kronologien har ægyptologerne sat en revolution i gang i den bibelske eksegese. Den er værd at kigge på - også for ikke-bibelsk interesserede.


Tæppebomb russerne
Lad os indkassere fredsdividenden frem for endnu engang at opruste

En personlig fortolkning af Putin
baseret på vores fælles fortid i KGB

 


 


 


 

Artikler - andre emner herunder
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 1997 AMERICAN PICTURES; All rights reserved.