Bogen 
- Hvor den kan fås

 

  Læsning i olielampens skær


Efter at have været udsolgt på både dansk og engelsk i mange år, er bogen i 2011 udgivet i en helt ny omredigeret farveudgave på Forlaget Per Kofod til 299 kr og da min mangeårige forlægger Per Kofod gik på pension udgav jeg den selv i 2016 på Amerikanske Billeders Forlag. Den er lige nu udsolgt hos boghandlerne mens jeg er ved at færdiggøre en hel ny opdatering, "Undertrykkelsens rødder" der kan læses her. 
 

Her er hvad jeg skriver om den nye udgave fra 2011 og 2016:

Kære læser
Størstedelen af denne nye udgave er oversat fra den amerikanske version af bogen. Men den er også skrevet med dig for øje.

Siden 1977, hvor den danske bog udkom, har jeg undervist i racisme og af mine amerikanske elever lært meget. Især har jeg lært, at man intet opnår med fordømmende fingerpeg, som danskerne typisk brugte over for amerikanerne, når de læste bogen dengang. Mangen en amerikansk turist blev konfronteret med den straks ved sin ankomst i Danmark, og altid måtte jeg forsvare amerikanerne over for de følelser, mit diasshow afstedkom i tilskuerne.

I dag, hvor vores hjemlige racisme på så mange måder har overhalet de hvide amerikaneres, gør vi os skyldige i præcis den samme tendens til fordømmende at pege fingre af vore brune medborgere. Og ligesom dengang kommer der intet godt ud af det; offeret går blot i forsvarsposition.
De mange afsnit i bogen, hvor jeg for amerikanerne beskrev den danske velfærdsstat som en løsning på relativ fattigdom, bruger jeg derfor i denne bog på det problem, vi har fælles med amerikanerne, nemlig racismen. Dog på ingen måde uddybende, da ønsket om at bevare den gamle bogs billedlayout har sat meget stramme rammer. Jeg håber alligevel, at vi vil kunne spejle os selv i denne bog, som altid burde have heddet ”Amerikanske Spejlbilleder”. Den handlede jo egentlig ikke primært om USA, men om racisme, som jeg først oplevede der. Siden har jeg arbejdet med antiracisme i mange andre lande.

I denne udgave henvender jeg mig direkte til ”undertrykkeren” i alle samfund.
Da bogen bruges i mange skoler, er det mit håb, at jeg hermed kan bidrage til, at eleverne lærer at se kritisk på sig selv og at tage ansvar, så de en dag kan blive aktive og bevidste antiracistiske racister. Dette kræver, at man livet igennem, forsøger at forstå og arbejde med den dybe, ubevidste racisme i sig selv som allieret med dem, vi skader med vores negative tænkning. Vi bør integrere os med ”de andre” - ikke blot af næstekærlighed, men også for ikke at ødelægge vort land.
Derfor berører jeg også i denne udgave den forværrede udvikling for den sorte underklasse i årene, der er gået, siden min første USA-rejse. Det er ikke helt let at forsøge at strukturere dette omkring mine gamle vagabondoplevelser, men jeg har med årene set, hvordan racismen hele tiden muterer, og dens synlige fotografiske udtryk, ghettoen, hele tiden flytter rundt. Derfor har mange af de fysiske lokaliteter, som jeg beskrev i min gamle bog, nu også fuldstændig ændret karakter.

Med mine mange nye billeder har jeg derfor rigeligt stof til en helt ny bog, men da forlaget foreslog at genoptrykke den gamle, kunne jeg ikke sige nej. En del store udstillinger og et væld af foredrag i de sidste år har ikke levnet tid til at arbejde på en helt ny bog. I stedet har jeg nu forsøgt at gøre den gamle lidt mere relevant også i en dansk sammenhæng.

Så nu, hvor også din og min danske racisme kommer under kærlig anklage i bogen, håber jeg blot, at du vil være ligeså åben over for den, som amerikanerne har været det.
De kærligste hilsner
Jacob Holdt

NB. En del kildeangivelser er at finde på
www.american-pictures.com/dansk/bog/noter.htm

 

 

Kærlighed i olielampens skær

 
 

 

 

  - andre emner herunder:

Uddrag  om volden som jeg overværede i underklassen

Uddrag om at blaffe med nogle af mine oplevelser

Hvor bogen kan købes

Noter til den ny udgave fra 2011

Hele teksten af den tidligere bog kan læses her

Anmeldelser af bogen i USA

Anmeldelser af bogen i Danmark

   

    This page in English
 

Copyright © 1997 AMERICAN PICTURES; All rights reserved.