"Minder fra min barndom 
og tiden i Fåborg præstegård"

1920 - ca. 1965


af min far, provst Jacob Holdt

 

Manuskriptet var på ingen måde færdigt eller redigeret, da han blev for svag af kræft til at skrive videre. Her er min foreløbige redigering af hans efterladte filer. Flere billeder vil senere blive scannet ind fra hans arkiver. De er med mine tekster. Teksten vil især fra afsnittet "Fars død og vores opbrud fra København" have interesse for hans tidligere menigheder i Fåborg, Årre og Agerbæk. Jeg modtager gerne billeder af ham til låns og indscanning i hans erindringer, idet han jo kun sjældent optrådte på sine egne fotografier. Ønsker du at bestille den trykte/kopierede udgave af erindringerne, som vil blive givet til lokalarkiverne og hans nærmeste venner, bedes du kontakte mig. 
Med venlig hilsen
Jacob Holdt jr, Gernersgade 63, 1319 København K. Tlf. 33-124412

 

Se også  mit virtuelle gravsted for far og farmors erindringer

Mel: Vores bordsalme gennem hele barndommen:

Ham takker alle vi med sang
for alt, hvad han har givet,
for hvad han vokse lod i vang,
for ordet og for livet.

fra "Nu falmer skoven trindt om land"
 

Indholdsfortegnelse

Min slægtSom ca. 8 årig

Dallerup

Silkeborg

Skoleår i Silkeborg

Barndomsår i Allerslev

Den sorte skole i Roskilde

Ungdomsårene i Allerslev

Gymnastik og ungdomsoptræden

Hjemmet i Allerslev

Ungdomsrejser og udenlandsophold før krigen

Studenterår og besættelse

Lejligheden i Østersøgade

Teologistudiet

CB-tjeneste og luftangreb

Ungdomsliv og kirkegang

Studenterkredsen i Grundtvigshus

Ryes omrejsende "Studenterkarle"

Dagbogsoptegnelser fra befrielsesdagene

Hjælpepræst og formand for Studenterkredsen

Bryllup med Grethe

Grethe

Hjemmet i København

Præst ved Grundtvigskirken

Præst ved Marmorkirken

Begravelser i Grundtvigskirken

Ungdomsarbejdet ved T. K. 

1946-50 i øvrigt

Fars død og vores opbrud fra København - (Første indtryk af Fåborg)

Til præstegården i Vestjylland

Livet i Fåborg 1950-60

Festernes ritualer

Begravelser

Faneindvielser, hjemmedåb og hjemmealtergang

Dagligdagen i præstegården

Vores to drenge, tjenestepigerne og naboerne

Konfirmanderne

Byggeriet af den ny præstegård i 1955

Grundlovsmøder og skuespil

Ungdomsforeningen

Ydre Missionskredsene

Restaureringen af Fåborg kirke

Kirkegårdsregulering og tårnbyggeri

De gamles udflugter

Skolerne

Nabopræsterne

Kirkebetjeningen

Årene efter 1960 i familien

Ferien i Venedig 1963

Biler jeg har haft

Foredrag jeg har holdt

lndeks over omtalte personer:

Kommer her senere

 Provsteindvielse

Gå til 1. del 

 
 
Tilbage til Jacob Holdts hjemmeside