Anmeldelser og omtale

fra den akademiske verdenDen dybeste illustrerede anmeldelse af både film, diasshow og bog ! ! !
Kritiske attraktioner i Jacob Holdts amerikanske billeder


En tidligere analyse af, hvordan filmen og slideshowet fungerer af professor i filmstudier ved Ohio University, J. Ronald Green:
Jacob Holdts amerikanske billeder: A not on Style in Poor Cinema

Den dybeste og mest videnskabelige anmeldelse af bogen:
The Fatalistic Hobo

En videnskabelig gennemgang af jordspisning i bogen:
Cabinet Magazine: The soil eaters

Anmeldelse i "
Photographer and society"
Amerikanske studier internationalt
 


 


 

- andre emner herunder:

Anmeldelser af mine museumsudstillinger

De mest akademiske analyser af mine billeder

Omtale i større amerikanske aviser  

Amerikanske universitetsblade

Amerikanske elevers stile og breve

Amerikanske anmeldelser af bogen

Danske anmeldelser af bogen

Norske anmeldelser

Interviews med mig

Body Shop's Anita Roddick om rejsen med mig

Evt. danske anmeldelser af lysbilledshowet

-  det har aldrig været anmeldt i danske aviser! 

   

 
This page in English
 

Copyright © 1997 AMERICAN PICTURES; All rights reserved.