Anmeldelser og omtale

 

"Rasismen er kommet for å bli. Derfor blir det avgjørende at vi lærer oss å leve med den som den sykdommen den er. Utlendingsdirektoratet gjør klokt i å hente Jacob Holdt tilbake og tvangsinnlegge det norske folk på hans divan. Vi vet at det finnes et livstruende virus i omløp som vi alle er smittet av. Det finnes neppe noen bedre vaksine enn en aften med Jacob Holdt. Du kom nok frivillig, men forstår snart at du i virkeligheten er tvangsinnlagt med diagnosen "rasist" hos en terapeut som kjenner fluktveiene før du søker dem".
Håkon Harket, Aftenposten, 21. sept. 1995


"Den europeiske og skandinaviske utviklinga mot tydelegare og meir fysisk rasisme har gjort Jacob Holdts bilder meir aktuelle enn nokon gong før." 
Interview i Dag og Tid 25. sep 1997 (nynorsk)


"Å innse min egen rasisme, er noe av det vakreste jeg har opplevd. Den opplevelsen har gjort meg i stand til å leve meg inn i de hvite amerikanernes rasisme. Og bare med evnen til innlevelse kan man gi den kjærlighet som skaper forandring. Rasismen låser det amerikanske - og etterhvert også det europeiske - samfunnet fast i et mønster av frykt og hat. Vil vi bryte ut av dette mønsteret må vi alle bli bevisste antirasistiske rasister!"
Interview i AmnestyNytt, des 1995

 


 

- andre emner herunder:

Anmeldelser af mine museumsudstillinger

De mest akademiske analyser af mine billeder

Omtale i større amerikanske aviser  

Amerikanske universitetsblade

Amerikanske elevers stile og breve

Amerikanske anmeldelser af bogen

Danske anmeldelser af bogen

Norske anmeldelser

Interviews med mig

Body Shop's Anita Roddick om rejsen med mig

Evt. danske anmeldelser af lysbilledshowet

-  det har aldrig været anmeldt i danske aviser! 

   

 
This page in English
 

Copyright © 1997 AMERICAN PICTURES; All rights reserved.