Jacob Holdt
 - kronikker, artikler og taler
 
 

Om vold og ikke-vold:

 

Lad os afskaffe indvandrerkriminaliteten
Ingen nok så hårde straffe kan standse ghettokriminalitet. En helt anderledes empatisk tilgang er stærkt påkrævet. Jacob Holdt fortæller her om den hakkeorden, som ligger bag ghettobørnenes smerte, og hvilke holdningsændringer der skal til for at fjerne kriminaliteten, den giver anledning til.

Stop volden
Politiets forsøg på at feje medansvaret for volden på Nørrebro ind under gulvtæppet inspirerede denne ikke-voldelige opfordring til politi og borgere.

Må vi få kammertonen frem for Camretonen
Indlægget går i kødet på de væsentligste problemstillinger og forvrængninger i debatten om den propagandistiske retorik, som Dansk Folkeparti & Co. anvender over for indvandrere i almindelighed og muslimer i særdeleshed.

Yderligere et forsvar for Hizb-ut-Tahrir
Dette er et beroligende svar på de indlæg, der udtrykte frygt for terrorisme efter mit første forsvar for Hizb-ut-Tahrir i Politiken.

Hvad kan vi gøre for at befri Tibet?
Tale til "Free Tibet koncert" i Cirkusbygningen 

Ulandenes kommende terroraktioner
Under energikrisen i 1979 blev denne kronik skrevet som en advarsel til dem, der ødsler jordens energiressourcer væk uden at ulandene har nået at blive industrialiserede. 

Racevold
Er sorte amerikanere mon så farlige?

Giv Bush en skideballe, Fogh
Forslag til hvad Danmarks statsminister under sit møde med USA's præsident burde fortælle Bush - at soldaternes tortur i Irak var uløseligt forbundet med den tortur, han selv praktiserer i USA's fængsler.

Forsvar for Foghs besættelsestanker
Hvordan skal vi opføre os overfor demokratiske besættelsesmagter?

Raceoprør - den onde cirkel
Nogle betragtninger efter raceoprøret i Los Angeles hvordan vi er med til at give racismen et menneskeligt ansigt.

Forebyggelse er bedre end helbredelse
Om hvor mange penge vi kunne spare gennem positiv tænkning overfor indvandrerne.

Vredesknappen presses i bund
Reaktion oven på Muhammed-tegningerne i Jyllands-Posten. Danske medier himlede op om at det drejede sig om ytringsfriheden.....som om der ikke er ytringsfrihed i USA, hvor ingen ville håne deres mindretal på den vis.

En falsk profet?
Med et totalitært vietnamesisk regime i dag, var det forkert af os at støtte vietnamesernes frihedskamp?

Om dødsstraf
Tale til demonstration foran USA's ambassade.

Demokrati med undertrykkelse
Med udgangspunkt i Hal Kock's "Om demokrati" vises her hvor vigtigt det er at arbejde med vredens børn for at redde demokratiet. Eksempler fra Ku Klux Klan, nazister, massemordere etc.

De radikale på hadets korstog?
Det hadske sprog blandt vore muslimske børn er en direkte afspejling af den tilsvarende indvendiggjorte racisme blandt sorte børn i USA, men i stedet for at søge løsninger hopper de Radikale med på hadets vogn og skaber fjendebilleder.

Min advarsel inden krigen i Irak
Jeg støttede en aktiv indsats for at vælte Saddam Hussein, men advarede om volden det ville udløse hvis Bush skulle anføre invasionen.

Indianeroprøret i Wounded Knee
En hårdrejsende og blodig beretning om min deltagelse i indianernes krig mod den amerikanske regering, som jeg skrev i Kristeligt Dagblad under pseudonymet Janus Holding af frygt for FBI.

Angst æder sjæle op
Om at overvinde sin angst ved at rejse og møde kriminelle og voldsmennesker med tillid.

B.T. skaber terrorisme
B.T.'s vedvarende had og hetz mod muslimerne får disse til at lukke sig......og muligvis enkelte til at udvikle et tilsvarende had mod danskerne.

Red egypterne fra udenrigsministeriet
En døgnfluereaktion på terrorbombningerne i Egypten 2005

 


 


 

Artikler - andre emner herunder
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 1997 AMERICAN PICTURES; All rights reserved.