Jacob Holdt
 - kronikker, artikler og taler
 

 

Artikler om indvandring og fremmedhad:

 

Vores sorte koalition
Vi får de indvandrere, vi har fortjent, fordi vi vælger at skabe dem i vort eget billede. Danskernes negative tænkning om muslimerne er værre end tyskernes om jøderne i 1930'erne.

Tegninger, billeder.....eller spejlbilleder
"Amerikanske billeder" er vist med stor succes i USA. Men i Danmark blev de brugt af publikum til hadske angreb på USA, mens amerikanerne i dag bruger billederne til at anklage danskerne for disses ligeså hadske angreb på muslimerne. Står janteloven i vejen for vores empatiske tilgang til anderledes mennesker?

Lad os afskaffe indvandrerkriminaliteten
Ingen nok så hårde straffe kan standse ghettokriminalitet. En helt anderledes empatisk tilgang er stærkt påkrævet. Jacob Holdt fortæller her om den hakkeorden, som ligger bag ghettobørnenes smerte, og hvilke holdningsændringer der skal til for at fjerne kriminaliteten, den giver anledning til.

Apartheiden i vore hjerter kan overvindes
Vi skal åbne vore hjem for flygtningene. Livet er en fest og kun gulvets bærekraft bør afgrænse antallet af udlændinge vi tager ind.

Kan vi løfte sløret for vore øjne?
Debatten om de muslimske indvandreres tørklæder rammer dybt ned i vores hjemlige racisme. Her prøver jeg at sammenligne med mine erfaringer fra det sorte USA.

Må vi få kammertonen frem for Camretonen
Indlægget går i kødet på de væsentligste problemstillinger og forvrængninger i debatten om den propagandistiske retorik, som Dansk Folkeparti & Co. anvender over for indvandrere i almindelighed og muslimer i særdeleshed.

Racisme - bjælken i øjet
Jeg har set så megen død og ødelæggelse blandt ofrene for min racisme – over 30 af mine egne venner har den myrdet - at jeg tvinges til at definere sygdommen ud fra dens dræbende effekt på ofrene og ikke på de pæne hensigter, der skrives af dens udøvere i højtidelige FN-konventioner.

Lars Løkke - følg nu Obamas eksempel
Vis, at du mener integrationen alvorligt, og bryd DF's magtmonopol. Og lav så en samlingsregering med V,K,R og S. Kommer venstrefløjen til magten, vil VKO blot skærpe værdikrigen mod indvandrerne for at vinde magten tilbage.

Min egen danske racisme....mod muslimerne
Tale på FN's dag mod racisme.

Totalitært frisind
Bør indvandrere anerkendes som politiske kandidater når de kommer med bagstræveriske synspunkter fra den Tredje verden omkring dødsstraf og homoseksuelle?

Hvad udad tabes skal indad vindes
Om hjælp til at komme antisemitismen blandt muslimer til livs og opfordring til regeringen om at opgive sin "antisemitiske" politik.

Integration forudsætter ligeværdighed
Muslimske friskoler har succes med at rette elevers knuste identitetsfølelse op. Dette ruster dem bedre til integration og for hver elev, de redder, har samfundet en potentiel bandekriger eller terrorist mindre.

Det fælles og det forskellige
Prædiken i Københavns Domkirke om vort forhold til muslimerne.

Hus en flygtning - eller 30
Debatten om indkvartering af flygtninge i containere fik mig til at skrive denne artikel om min egen indkvartering af flygtninge.

Vort eget Titanic
Kommentar om New Orleans menneskeskabte katastrofe - og danskernes tilsvarende.

Forebyggelse er bedre end helbredelse
Om hvor mange penge vi kunne spare gennem positiv tænkning overfor indvandrerne.

Vredesknappen presses i bund
Reaktion oven på Muhammed-tegningerne i Jyllands-Posten. Danske medier himlede op om at det drejede sig om ytringsfriheden.....som om der ikke er ytringsfrihed i USA, hvor ingen ville håne deres mindretal på den vis.

Politikens undertrykkende Winkel
Katrine Winkels hadske artikler i Politiken hidser mig til stadighed op - især når hun i nutidens betændte klima ophidser til hadske tanker overfor muslimerne. Desværre ville Politiken ikke trykke denne artikel.

De radikale på hadets korstog?
Det hadske sprog blandt vore muslimske børn er en direkte afspejling af den tilsvarende indvendiggjorte racisme blandt sorte børn i USA, men i stedet for at søge løsninger hopper de Radikale med på hadets vogn og skaber fjendebilleder.

Naser Khader som statsminister?
En tankeprovokation i Berlingske Tidende i mine forsøg på at få de konservative til at bryde regeringssamarbejdet med Dansk Folkeparti.

Ligestilling og integration undergraves
Vi kulturradikale er uhyggeligt overrepræsenterede der hvor det virkelig gælder om at bære den danske kulturarv videre for at undgå parallelsamfund og marginalisering – nemlig blandt vore indvandrere.

Åbent brev til prins Joachim
Som et indlæg i racismedebatten sendte jeg fra Kosovo en lidt anderledes lykønskning i anledning af vor nye multi-etniske prins' fødsel.

B.T. skaber terrorisme
B.T.'s vedvarende had og hetz mod muslimerne får disse til at lukke sig......og muligvis enkelte til at udvikle et tilsvarende had mod danskerne.

Mod en ny borgerrettighedsbevægelse
Tale på Rådhuspladsen om hetzen mod indvandrere i valget 2001 kort for inden.

Red Barnet bør anmelde Dansk Folkeparti for racisme
Åbent brev til Søren Espersen om hvorfor jeg ikke med mit langvarige arbejde med racisme kunne skrive under på Politikens anmeldelse af DF politikere for racisme

Lad os få en integrationsminister
I
anledning af valget 2007, hvor den tidligere såkaldte integrationsminister Rikke Hvilshøj gik af.

Giv os et ministerium for integration - ikke udsmidning
Delvis genbrug af ovenstående opfordring - her som indlæg i Politiken under Socialdemokratiets, de Radikales og SF's forhandlinger om at danne ny regering i 2011.

Er Fogh blevet kulturradikal?
Debat med statsministerens søn om vort fælles syn på den amerikanske integrationsmodel og hvordan danskerne svigter de danske værdier ved ikke at være aktive stolte kulturbærere, der inviterer indvandrerne ind i deres sociale fællesskab.

Hvem går terroristernes ærinde?
Efter et terroristangreb på den danske ambassade i Pakistan og stor boykot mod danske produkter i arabiske lande foreslog Margrethe Vestager at Danmark tog sin udenrigspolitik op til debat, men blev straks lagt på is af hele folketinget.

 

 


 


 

Artikler - andre emner herunder
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 1997 AMERICAN PICTURES; All rights reserved.