Jacob Holdt
 - kronikker, artikler og taler

 

Oversigt over samtlige artikler her

.....eller søg under emner her

 

Vores sorte koalition
Vi får de indvandrere, vi har fortjent, fordi vi vælger at skabe dem i vort eget billede. Danskernes negative tænkning om muslimerne er værre end tyskernes om jøderne i 1930'erne.

Tegninger, billeder.....eller spejlbilleder
"Amerikanske billeder" er vist med stor succes i USA. Men i Danmark blev de brugt af publikum til hadske angreb på USA, mens amerikanerne i dag bruger billederne til at anklage danskerne for disses ligeså hadske angreb på muslimerne. Står janteloven i vejen for vores empatiske tilgang til anderledes mennesker?

Lad os afskaffe indvandrerkriminaliteten
Ingen nok så hårde straffe kan standse ghettokriminalitet. En helt anderledes empatisk tilgang er stærkt påkrævet. Jacob Holdt fortæller her om den hakkeorden, som ligger bag ghettobørnenes smerte, og hvilke holdningsændringer der skal til for at fjerne kriminaliteten, den giver anledning til.

Stop volden
Politiets forsøg på at feje medansvaret for volden på Nørrebro ind under gulvtæppet inspirerede denne ikke-voldelige opfordring til politi og borgere.

Venstrefløjens klasseforræderi
Jeg begriber ikke at mine venstreorienterede venner ikke får kvalme over den kendsgerning at modstanden mod ØMU'en udelukkende kommer fra de allerrigeste lande i Europa - ja, i hele verden.

Apartheiden i vore hjerter kan overvindes
Vi skal åbne vore hjem for flygtningene.
Livet er en fest og kun gulvets bærekraft bør afgrænse antallet af udlændinge vi tager ind.

Kan vi løfte sløret for vore øjne?
Debatten om de muslimske indvandreres tørklæder rammer dybt ned i vores hjemlige racisme. Her prøver jeg at sammenligne med mine erfaringer fra det sorte USA.

Må vi få kammertonen frem for Camretonen
Indlægget går i kødet på de væsentligste problemstillinger og forvrængninger i debatten om den propagandistiske retorik, som Dansk Folkeparti & Co. anvender over for indvandrere i almindelighed og muslimer i særdeleshed.

Racisme - bjælken i øjet
Jeg har set så megen død og ødelæggelse blandt ofrene for min racisme – over 30 af mine egne venner har den myrdet - at jeg tvinges til at definere sygdommen ud fra dens dræbende effekt på ofrene og ikke på de pæne hensigter, der skrives af dens udøvere i højtidelige FN-konventioner.

Min egen danske racisme....mod muslimerne
Tale på FN's dag mod racisme.

Totalitært frisind
Bør indvandrere anerkendes som politiske kandidater når de kommer med bagstræveriske synspunkter fra den Tredje verden omkring dødsstraf og homoseksuelle?

Joh 8,7: Forsvar for Hizb-ut-Tahrir
Når den værste kritik af HuT synes at komme fra gamle venstrefløjsfolk, kan man ikke undgå at mistænke disse for en vis portion selvhad, som så let slår over i afstandtagende hetz.

Yderligere et forsvar for Hizb-ut-Tahrir
Dette er et beroligende svar på de indlæg, der udtrykte frygt for terrorisme efter mit første forsvar for Hizb-ut-Tahrir i Politiken.

Hizb-ut-Tahrir – en gave for demokratiet
Er Hizb-ut-Tahrir i virkeligheden mere demokratisk end de fleste danskere?

Hvem tør kaste den første sten?
Under folketingsvalget 2007 kastede næsten samtlige danske medier og politikere sig ud i en heksejagt på en fuldstændig uskyldig 25-årig dansk pige ved navn Asmaa Abdol-Hamid. Dette er en anklage mod venstrefløjens racisme i den anledning.

Hvad udad tabes skal indad vindes
Om hjælp til at komme antisemitismen blandt muslimer til livs og opfordring til regeringen om at opgive sin "antisemitiske" politik.

Om godhed
Om at finde godhed de steder hvor man ikke forventer at finde det, f.eks. i Ku Klux Klan

Sæt skatten op.....og få råd til mere ferie
Politikerne stikker os blår i øjnene med demagogisk snak om at få lavere skat. Pengene ligger bedst i borgernes lommer, så hvorfor tage dem fra os ved at sætte skatten ned?

Det fælles og det forskellige
Prædiken i Københavns Domkirke om vort forhold til muslimerne.

Alle i samme båd
Kronik imod bygningen af Storebæltsbroen.

Er vi mon så anti-amerikanske?
Er de venstreorienterede ikke i virkeligheden pro-amerikanske?

Ulandsarbejde og racisme
Der tales meget om ulandshjælpens hvide elefanter, men alle synes at overse at de virkelige hvide elefanter er dem vi udsender herhjemmefra.

Strøtanker efter Nepalrejse
Skal vi overhovedet bruge danskere i ulandsarbejde - bortset naturligvis fra mig selv?

Hvad kan vi gøre for at befri Tibet?
Tale til "Free Tibet koncert" i Cirkusbygningen 

Ulandenes kommende terroraktioner
Under energikrisen i 1979 blev denne kronik skrevet som en advarsel til dem, der ødsler jordens energiressourcer væk uden at ulandene har nået at blive industrialiserede. 

Bring jøderne til Danmark
Hvorfor vi bør invitere det tidligere Sovjets forfulgte jøder til Danmark.

En Salomonisk dom
Om jøders "pligt" til at sige fra overfor Israel og om deres enorme ukendte indsats for borgerrettighederne i især USA.

Hus en flygtning - eller 30
Debatten om indkvartering af flygtninge i containere fik mig til at skrive denne artikel om min egen indkvartering af flygtninge.

Racevold
Er sorte amerikanere mon så farlige?

Giv Bush en skideballe, Fogh
Forslag til hvad Danmarks statsminister under sit møde med USA's præsident burde fortælle Bush - at soldaternes tortur i Irak var uløseligt forbundet med den tortur, han selv praktiserer i USA's fængsler.

Fogh! Aflys mødet med Bush
Forslag i Berlingske Tidende om at Fogh burde bruge sine diplomatiske evner til at samle koalitionen i Irak ved at støtte John Kerry i valgkampen.

Forsvar for Foghs besættelsestanker
Hvordan skal vi opføre os overfor demokratiske besættelsesmagter?

Raceoprør - den onde cirkel
Nogle betragtninger efter raceoprøret i Los Angeles hvordan vi er med til at give racismen et menneskeligt ansigt.

Vort eget Titanic
Kommentar om New Orleans menneskeskabte katastrofe - og danskernes tilsvarende.

Invitation til Louise Frevert
Opfordring til at tage med mig på dannelsesrejse i USA efter skandalen om de racistiske indlæg om muslimer på hendes hjemmeside.

Et muslimsk manifest
Demokrati er ikke indholdsmæssigt noget nyt i islamisk sammenhæng. Men folk, som ikke anerkender eller blot tolererer forskellighed i udlægningen af islam, kan ikke være med til at bygge bro og forsone værdier i samfundet.
Et tilbud til Danmarks muslimer.

Forebyggelse er bedre end helbredelse
Om hvor mange penge vi kunne spare gennem positiv tænkning overfor indvandrerne.

Vredesknappen presses i bund
Reaktion oven på Muhammed-tegningerne i Jyllands-Posten. Danske medier himlede op om at det drejede sig om ytringsfriheden.....som om der ikke er ytringsfrihed i USA, hvor ingen ville håne deres mindretal på den vis.

Om sort amerikansk musik
Radioprogram om 70'ernes mere politiske musik.

En falsk profet?
Med et totalitært vietnamesisk regime i dag, var det forkert af os at støtte vietnamesernes frihedskamp?

Om dødsstraf
Tale til demonstration foran USA's ambassade.

Selvopgør efter Vietnam-krigen
Det ville klæde Berlingske Tidende at tage et selvopgør her 25 år efter Vietnam-krigen ved at se på egne fortielser dengang frem for at angribe andres

Dansk tolerance på udsalg
Et eksempel på hvor undertrykkende det berømte danske frisind er overfor homoseksuelle.

Demokrati med undertrykkelse
Med udgangspunkt i Hal Kock's "Om demokrati" vises her hvor vigtigt det er at arbejde med vredens børn for at redde demokratiet. Eksempler fra Ku Klux Klan, nazister, massemordere etc.

Politikens undertrykkende Winkel
Katrine Winkels hadske artikler i Politiken hidser mig til stadighed op - især når hun i nutidens betændte klima ophidser til hadske tanker overfor muslimerne. Desværre ville Politiken ikke trykke denne artikel.

Lever vi op til menneskerettighederne?
Tale på Rådhuspladsen om hvor svært det er at leve op til ånden i menneskerettighederne.

De radikale på hadets korstog?
Det hadske sprog blandt vore muslimske børn er en direkte afspejling af den tilsvarende indvendiggjorte racisme blandt sorte børn i USA, men i stedet for at søge løsninger hopper de Radikale med på hadets vogn og skaber fjendebilleder.

Naser Khader som statsminister?
En tankeprovokation i Berlingske Tidende i mine forsøg på at få de konservative til at bryde regeringssamarbejdet med Dansk Folkeparti.

Mod en ny borgerrettighedsbevægelse
Tale på Rådhuspladsen om hetzen mod indvandrere i valget 2001 kort for inden.

Søren Espersens holocaustfornægtelse
Espersen vender historien på hovedet og fremstiller serberne som de gode kristne og albanerne som de onde muslimer i Kosovo og benægter massegravene i Kosovo, som jeg personligt havde stået i.

Red Barnet bør anmelde Dansk Folkeparti for racisme
Åbent brev til Søren Espersen om hvorfor jeg ikke med mit langvarige arbejde med racisme kunne skrive under på Politikens anmeldelse af DF politikere for racisme

Min advarsel inden krigen i Irak
Jeg støttede en aktiv indsats for at vælte Saddam Hussein, men advarede om volden det ville udløse hvis Bush skulle anføre invasionen.

Irak i vore hjerter
Med udgangspunkt i min advarsel i Politiken inden krigen giver jeg mit bud på hvordan vi kunne have håndteret Irak med ikke-voldelige metoder.

Boykot Shell, men hvor længe?
Hvorfor der er andre grunde til at boykotte Shell end miljøhensyn.

USA's mest progressive kirke
Om Glidekirken i San Francisco.

Jorden er en syndefuld sang
Hvordan skal vi forholde os til lande med anderledes frie seksuelle mønstre end vores?

Jacob Riis og den amerikanske drøm
Bliver Jacob Riis i USA brugt til at flygte fra et socialt ansvar?

Hvad sker der i det andet Amerika?
Min første artikel fra USA i 1972 om ungdomsoprøret - præget af den nyankomnes utrolige naivitet.

Indianeroprøret i Wounded Knee
En hårdrejsende og blodig beretning om min deltagelse i indianernes krig mod den amerikanske regering, som jeg skrev i Kristeligt Dagblad under pseudonymet Janus Holding af frygt for FBI.

Den gamle by i København
Fortidens forsyndelser mod København kunne gøres gode igen, hvis man benyttede havnearealerne til at genopføre nogle af de arkitektoniske værdifulde huse og miljøer, der bukkede under for åndløst nybyggeri.

Lad arkitekterne gå under jorden
Kronik om Københavns nyeste arkitektur.

Juletale i Eventyrernes Klub
Hvorfor er det så svært at leve op til julebudskabet?

Bevar Borgergades badeanstalt
Forsøg på at bevare badeanstalten i Borgergade.

Smid de ældre ud på Internettet!
Frem for at overflødiggøre de ældre, burde vi lade dem digitalisere arkivernes kirkebøger og håndskrifter.

Lidt om agenter
Redegørelse i Jyllandsposten for min tid som "KGB-agent." Men kan man nu også stole på agenter?

Jyllands-Posten - en regerings- og erhvervsfjendtlig avis
Avisens hadske politik overfor muslimer skader integrationen og erhvervslivet

Storkonflikten og velfærdsstaten
Et forsøg på at fortælle amerikanerne om velfærdsstatens velsignelser og hvorfor danskerne kæmper for mere af samme slags.

Åbent brev til prins Joachim
Som et indlæg i racismedebatten sendte jeg fra Kosovo en lidt anderledes lykønskning i anledning af vor nye multi-etniske prins' fødsel.

CARE's kongelige køkkenhaveudflugt
Et rosende indlæg om CARE's protektor, prins Joachim, men en drillende beskrivelse af CARE's måde at bruge ham på. 

Den historiske Moses: det sorte Afrikas undertrykker?
I den nyeste ægyptologi begynder man at ane hvad Moses egentlig foretog sig i sin ungdom.

Den historiske Moses: hjalp han slaverne til magten i Ægypten?
Med de seneste års forskydninger af kronologien har ægyptologerne sat en revolution i gang i den bibelske eksegese. Den er værd at kigge på - også for ikke-bibelsk interesserede.

AIDS-hysteriet i USA og her
Jeg var på turné i USA, da jeg opdagede, at mine kirtler var hævede. Jeg blev bange - indtil jeg opdagede, at det, jeg led af, ikke var AIDS, men AIDS-hysteri.

Et forsvar for Christiania
i anledning af den genopblussede folketingsdebat i 1994 om at rydde fristaden.

Angst æder sjæle op
Om at overvinde sin angst ved at rejse og møde kriminelle og voldsmennesker med tillid.

B.T. skaber terrorisme
B.T.'s vedvarende had og hetz mod muslimerne får disse til at lukke sig......og muligvis enkelte til at udvikle et tilsvarende had mod danskerne.

Red egypterne fra udenrigsministeriet
En døgnfluereaktion på terrorbombningerne i Egypten 2005

Sankt Hansbåltale i Fåborg
Lidt snak om afbrændingen af hekse på min barndomsegn.

Tale til Jørgen Dragsdahls 50 års fødselsdag 
En tak til min læremester, som fik mig på vildveje. 

Tale til min fars 70 års fødselsdag
Et mildt faderopgør, som nok kunne have været holdt af de fleste præstebørn, ja, måske endda til de fleste fædre overhovedet.

Samt artikler skrevet som forsvar for mig selv om Amerikanske Billeder, KGB osv.

 

 

- andre emner herunder:

Mit arbejde for CARE - om bl. a. Boliviashowet.

Slægtsforskning - mine rødder 4000 år tilbage i tiden.

Andre skriverier om massemordere o.a. til venner i USA

Blafning - oversigt over de 206.000 km jeg har blaffet

Min familie

Min virtuelle kirkegård - mindested for afdøde venner

Min verdenshistorie - skrevet til min datter

Min samling af e-mail jokes

Copyright © 1997 AMERICAN PICTURES;

   

 

    Introduktion
Showet
Bogen
Fotogalleri
Anmeldelser
Bookning
Racisme
Kalender
Hjem